เนื้อเพลง Kurenai คำอ่านไทย X-Japan

I could not to look back, you’d gone away from me
(ไอ เคิด น็อท ทู ลุค แบ็ค , ยูต กอน อะเว ฟร็อม มี)
I felt my heartache, I was afraid of following you
(ไอ เฟ็ลท มาย ฮาทเทค, ไอ วอส อัฟเรด อ็อฝ ฟอลโละอิง ยู)
when I was looking the shadows of the wall
(ฮเว็น นาย วอส ลุคอิง เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เดอะ วอล)
I started running into the night to find the truth in me
(ไอ ซทาท รันนิง อีนทุ เดอะ ไนท ทู ไฟนด เดอะ ทรูธ อิน มี)

in the crowded street you’re standing all alone
(อิน เดอะ คเราด ซทรีท ยัวร์ ซแทนดิง ออล อะโลน)
the shadow of the days hide your heart
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เดอะ เด ไฮด ยุร ฮาท)
you are bringing down the heart of the night
(ยู อาร์ บริงกิง เดาน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ไนท)
keeping everything off
(คีพอิง เอ๊วี่ติง ออฟฟ)

* as if something gonna force you
(* แอ็ส อิฟ ซัมติง กอนนะ โฟซ ยู)
now you’re running into storm
(เนา ยัวร์ รันนิง อีนทุ ซทอม)
can’t you see I’m always on your mind
(แค็นท ยู ซี แอม ออลเว ออน ยุร ไมนด)
tell me why you leave me alone
(เท็ล มี ฮไว ยู ลีฝ มี อะโลน)

when I was gonna be losing you on my mind
(ฮเว็น นาย วอส กอนนะ บี โรซิง ยู ออน มาย ไมนด)
found my heart in soil
(เฟานด มาย ฮาท อิน ซอยล)
I’m looking back the days
(แอม ลุคอิง แบ็ค เดอะ เด)
these are gonna break my heart
(ฑิส อาร์ กอนนะ บเรค มาย ฮาท)
but I can’t never hold back
(บัท ไอ แค็นท เนฝเออะ โฮลด แบ็ค)

all of you in my memory is still shining in my heart
(ออล อ็อฝ ยู อิน มาย เมมโอะริ อีส ซทิล ชายนิง อิน มาย ฮาท)
now you’re wearing the mysterious lights
(เนา ยัวร์ เวียริง เดอะ มิซเทียเรียซ ไลท)
it keeps me sticking into my heart
(อิท คีพ มี สติ๊กคิง อีนทุ มาย ฮาท)

# my heart has been gonna dye deep red with all of pain
(# มาย ฮาท แฮ็ส บีน กอนนะ ได ดีพ เร็ด วิฑ ออล อ็อฝ เพน)
there’s no one to cure my pain only without you
(แดร์ โน วัน ทู คิวเร มาย เพน โอ๊นลี่ วิเฑาท ยู)
how I try to shout, how I try to run
(เฮา ไอ ทไร ทู เฌาท , เฮา ไอ ทไร ทู รัน)
there’s nothing I can do
(แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
the wall hiding my heart is never broken again
(เดอะ วอล ไฮดอิง มาย ฮาท อีส เนฝเออะ บโรเค็น อะเกน)
how I try to break
(เฮา ไอ ทไร ทู บเรค)

* repeat
(* ริพีท)

# repeat
(# ริพีท)

oh! cry in deep red…
(โอ ! คไร อิน ดีพ เร็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kurenai คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น