เนื้อเพลง Turn It up คำอ่านไทย Paris Hilton

[Uhhh…]
([ อากรีเอดสฺ ])
[Yeah…]
([ เย่ ])
[That’s hot…]
([ แด๊ท ฮ็อท ])
[Uhhh…]
([ อากรีเอดสฺ ])
[Yeah…]
([ เย่ ])
[Get it started, huh…]
([ เก็ท ดิธ ซทาท , ฮู ])
[Yeah…]
([ เย่ ])

Gonna make me scream
(กอนนะ เมค มี ซครีม)
Wanna cause a riot
(วอนนา คอส อะ ไรอัท)
Make a lot of noise
(เมค เก ล็อท อ็อฝ นอยส)
I don’t want to be quiet
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี คไวเอ็ท)
When it gets real loud
(ฮเว็น หนิด เก็ท ริแอ็ล เลาด)
Make it even louder
(เมค อิท อีเฝ็น ลาวเดอ)
Gotta turn me on [Uhhhhh….]
(กอททะ เทิน มี ออน [ Uhhhhh ])
Gotta make me higher
(กอททะ เมค มี ไฮเออะ)

You gotta know what to do
(ยู กอททะ โน ฮว็อท ทู ดู)
If you wanna get down
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน)
So don’t go off too smoothe
(โซ ด้อนท์ โก ออฟฟ ทู สมูต)
You’re running out of time
(ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)

Can you make me hot
(แค็น ยู เมค มี ฮ็อท)
Make me touch the ceiling
(เมค มี ทั๊ช เดอะ ซีลอิง)
Can you read my mind
(แค็น ยู เร็ด มาย ไมนด)
Can you gimme that feeling
(แค็น ยู กีมมิ แดท ฟีลอิง)
When I lose my clothes
(ฮเว็น นาย ลูส มาย คโลฑ)
You like that, don’t cha?
(ยู ไลค แดท , ด้อนท์ ชา)
Let’s get exposed
(เล็ท เก็ท เอ็คซโพเส)
Cause you know you want to
(คอส ยู โน ยู ว็อนท ทู)

You got to know what to do
(ยู ก็อท ทู โน ฮว็อท ทู ดู)
If you wanna get down
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน)
So don’t go off too smoothe
(โซ ด้อนท์ โก ออฟฟ ทู สมูต)
Now you’re running out of time
(เนา ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)

[Oh, oh, oh, oh, oh!
([ โอ , โอ , โอ , โอ , โอ !)
Oh, oh, oh, oh, oh!]
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ ! ])

Don’t play around
(ด้อนท์ พเล อะเรานด)

[Oh, oh, oh, oh, oh!
([ โอ , โอ , โอ , โอ , โอ !)
Oh, oh, oh, oh, oh!]
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ ! ])

Let’s get it started now
(เล็ท เก็ท ดิธ ซทาท เนา)

You can get it started
(ยู แค็น เก็ท ดิธ ซทาท)
Don’t be scared to party
(ด้อนท์ บี ซคา ทู พาทิ)
Get up, move your body
(เก็ท อัพ , มูฝ ยุร บอดอิ)
It’s time to party
(อิทซ ไทม ทู พาทิ)

You gotta know what to do
(ยู กอททะ โน ฮว็อท ทู ดู)
If you wanna get down
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน)
So don’t go off to smoothe
(โซ ด้อนท์ โก ออฟฟ ทู สมูต)
Now you’re running out of time
(เนา ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
Turn it up [ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
[Make me lose my mind]
([ เมค มี ลูส มาย ไมนด ])
Turn it up [Ohhhwaaa…]
(เทิน หนิด อัพ [ Ohhhwaaa ])

Gonna make me scream
(กอนนะ เมค มี ซครีม)
[Gonna make me scream]
([ กอนนะ เมค มี ซครีม ])
Wanna cause a riot
(วอนนา คอส อะ ไรอัท)
Make a lot of noise
(เมค เก ล็อท อ็อฝ นอยส)
[Ohhh…]
([ โอ้ ])
I don’t wanna be quiet
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี คไวเอ็ท)
[ohhh…]
([ โอ้ ])
When it gets real loud
(ฮเว็น หนิด เก็ท ริแอ็ล เลาด)
Make it even louder
(เมค อิท อีเฝ็น ลาวเดอ)
Gotta turn me on [uhhh…]
(กอททะ เทิน มี ออน [ อากรีเอดสฺ ])
Got to make me higher
(ก็อท ทู เมค มี ไฮเออะ)

Gotta know what to do
(กอททะ โน ฮว็อท ทู ดู)
If you wanna get down
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน)
So don’t go off to smoothe
(โซ ด้อนท์ โก ออฟฟ ทู สมูต)
Now you’re running out of time
(เนา ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
[Ohh, don’t be afraid to turn it up]
([ โอ้ , ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เทิน หนิด อัพ ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
[Ohh, don’t be afraid to turn it up]
([ โอ้ , ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เทิน หนิด อัพ ])
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)

Ohh, don’t be afraid to turn it up
(โอ้ , ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เทิน หนิด อัพ)
Ohh, don’t be afraid to turn it up
(โอ้ , ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู เทิน หนิด อัพ)
[Get it started]
([ เก็ท ดิธ ซทาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn It up คำอ่านไทย Paris Hilton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น