เนื้อเพลง This Is Halloween คำอ่านไทย Panic At The Disco

Boys and girls of every age
(บอย แซน เกิล อ็อฝ เอฝริ เอจ)
Wouldn’t you like to see something strange?
(วูดดึ่น ยู ไลค ทู ซี ซัมติง ซทเรนจ)

Come with us and you will see
(คัม วิฑ อัซ แซน ยู วิล ซี)
This, our town of Halloween
(ดีซ , เอ๊า ทาวน์ อ็อฝ แฮลโละวีน)

This is Halloween, this is Halloween
(ดีซ ซิส แฮลโละวีน , ดีซ ซิส แฮลโละวีน)
Pumpkins scream in the dead of night
(พัมคิน ซครีม อิน เดอะ เด็ด อ็อฝ ไนท)

This is Halloween, everybody make a scene
(ดีซ ซิส แฮลโละวีน , เอวี่บอดี้ เมค เก ซีน)
Trick or treat till the neighbors gonna die of fright
(ทริค ออ ทรีท ทิล เดอะ เนเบอะ กอนนะ ได อ็อฝ ฟไรท)
It’s our town, everybody scream
(อิทซ เอ๊า ทาวน์ , เอวี่บอดี้ ซครีม)
In this town of Halloween
(อิน ดีซ ทาวน์ อ็อฝ แฮลโละวีน)

I am the one hiding under your bed
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ไฮดอิง อันเดอะ ยุร เบ็ด)
Teeth ground sharp and eyes glowing red
(ทีท กเรานด ชาร์พ แอ็นด ไอ โกลวิง เร็ด)

I am the one hiding under your stairs
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ไฮดอิง อันเดอะ ยุร ซแท)
Fingers like snakes and spiders in my hair
(ฟีงเกอะ ไลค ซเนค แซน ซไพเดอะ ซิน มาย แฮ)

This is Halloween, this is Halloween
(ดีซ ซิส แฮลโละวีน , ดีซ ซิส แฮลโละวีน)
Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!
(แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน !)

In this town we call home
(อิน ดีซ ทาวน์ วี คอล โฮม)
Everyone hail to the pumpkin song
(เอ๊วี่วัน เฮล ทู เดอะ พัมคิน ซ็อง)

In this town, don’t we love it now?
(อิน ดีซ ทาวน์ , ด้อนท์ วี ลัฝ อิท เนา)
Everybody’s waiting for the next surprise
(เอวี่บอดี้ เวททิง ฟอ เดอะ เน็คซท เซิพไรส)

Round that corner, man hiding in the trash can
(เรานด แดท คอเนอะ , แม็น ไฮดอิง อิน เดอะ ทแร็ฌ แค็น)
Something’s waiting now to pounce, and how you’ll…
(ซัมติง เวททิง เนา ทู เพานซ , แอ็นด เฮา โยว)

Scream! This is Halloween
(ซครีม ! ดีซ ซิส แฮลโละวีน)
Red ‘n’ black, slimy green
(เร็ด เอ็น บแล็ค , ซไลมอิ กรีน)

Aren’t you scared?
(อเร้น ยู ซคา)

Well, that’s just fine
(เว็ล , แด๊ท จัซท ไฟน)
Say it once, say it twice
(เซ อิท วันซ , เซ อิท ทไวซ)
Take a chance and roll the dice
(เทค เก ชานซ แอ็นด โรล เดอะ ไดซ)
Ride with the moon in the dead of night
(ไรด วิฑ เดอะ มูน อิน เดอะ เด็ด อ็อฝ ไนท)

Everybody scream, everybody scream
(เอวี่บอดี้ ซครีม , เอวี่บอดี้ ซครีม)

In our town of Halloween!
(อิน เอ๊า ทาวน์ อ็อฝ แฮลโละวีน !)

I am the clown with the tear-away face
(ไอ แอ็ม เดอะ คเลาน วิฑ เดอะ เทีย อะเว เฟซ)
Here in a flash and gone without a trace
(เฮียร อิน อะ ฟแล็ฌ แอ็นด กอน วิเฑาท ดา เทร๊ซ)

I am the ” who ” when you call, ” Who’s there? ”
(ไอ แอ็ม เดอะ ” ฮู ” ฮเว็น ยู คอล , ” ฮู แดร์ “)
I am the wind blowing through your hair
(ไอ แอ็ม เดอะ วินด โบลวิง ธรู ยุร แฮ)

I am the shadow on the moon at night
(ไอ แอ็ม เดอะ แฌดโอ ออน เดอะ มูน แอ็ท ไนท)
Filling your dreams to the brim with fright
(ฟีลลิง ยุร ดรีม ทู เดอะ บริม วิฑ ฟไรท)

This is Halloween, this is Halloween
(ดีซ ซิส แฮลโละวีน , ดีซ ซิส แฮลโละวีน)
Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!
(แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน !)
Halloween! Halloween!
(แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน !)

Tender lumplings everywhere
(เทนเดอะ ลัมพิง เอวี่แวร์)
Life’s no fun without a good scare
(ไลฟ โน ฟัน วิเฑาท ดา เกิด ซแค)

That’s our job, but we’re not mean
(แด๊ท เอ๊า โจบ , บัท เวีย น็อท มีน)
In our town of Halloween
(อิน เอ๊า ทาวน์ อ็อฝ แฮลโละวีน)

In this town
(อิน ดีซ ทาวน์)

Don’t we love it now?
(ด้อนท์ วี ลัฝ อิท เนา)
Everyone’s waiting for the next surprise
(เอ๊วี่วัน เวททิง ฟอ เดอะ เน็คซท เซิพไรส)

Skeleton Jack might catch you in the back
(ซเคลอิทัน แจ็ค ไมท แค็ช ยู อิน เดอะ แบ็ค)
And scream like a banshee
(แอ็นด ซครีม ไลค เก แบนชี)
Make you jump out of your skin
(เมค ยู จัมพ เอ้า อ็อฝ ยุร ซคิน)
This is Halloween, everybody scream
(ดีซ ซิส แฮลโละวีน , เอวี่บอดี้ ซครีม)
Wont’ ya please make way for a very special guy
(ว็อนท ยา พลีส เมค เว ฟอ รา เฝริ ซเพฌแอ็ล ไก)

Our man jack is King of the Pumpkin patch
(เอ๊า แม็น แจ็ค อีส คิง อ็อฝ เดอะ พัมคิน แพ็ช)
Everyone hail to the Pumpkin King now
(เอ๊วี่วัน เฮล ทู เดอะ พัมคิน คิง เนา)

This is Halloween, this is Halloween
(ดีซ ซิส แฮลโละวีน , ดีซ ซิส แฮลโละวีน)
Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!
(แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน ! แฮลโละวีน !)

In this town we call home
(อิน ดีซ ทาวน์ วี คอล โฮม)
Everyone hail to the pumpkin song
(เอ๊วี่วัน เฮล ทู เดอะ พัมคิน ซ็อง)

La la la la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la-la la la-la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Whoo!
(ฮู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is Halloween คำอ่านไทย Panic At The Disco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น