เนื้อเพลง Echo คำอ่านไทย Trapt

I think about your face
(ไอ ธิงค อะเบาท ยุร เฟซ)
And how I fall into your eyes
(แอ็นด เฮา ไอ ฟอล อีนทุ ยุร ไอ)
The outline that I trace
(ดิ เอาทไลน แดท ไอ เทร๊ซ)
Around the one that I call mine
(อะเรานด ดิ วัน แดท ไอ คอล ไมน)
Time that called for space
(ไทม แดท คอล ฟอ ซเพซ)
Unclear where you drew the line
(อั๊นเคลีย ฮแว ยู ดรู เดอะ ไลน)
I don’t need to solve this case
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู ซอลฝ ดีซ เคซ)
And I don’t need to look behind
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด ทู ลุค บิไฮนด)

Close my eyes
(คโลส มาย ไอ)
Let the whole thing pass me by
(เล็ท เดอะ โฮล ธิง เพซ มี ไบ)
There is no time
(แดร์ อีส โน ไทม)
To waste asking why
(ทู เวซท อาคกิ้ง ฮไว)

So I’ll run away with you by my side
(โซ อิล รัน อะเว วิฑ ยู ไบ มาย ไซด)
I need to let go of this pride
(ไอ นีด ทู เล็ท โก อ็อฝ ดีซ พไรด)
Until this echo in my mind
(อันทีล ดีซ เอคโอ อิน มาย ไมนด)

Before this echo can subside
(บิโฟ ดีซ เอคโอ แค็น ซับไซด)
Do I expect to change
(ดู ไอ เอ็คซเพคท ทู เชนจ)
The past I hold inside
(เดอะ พาซท ไอ โฮลด อีนไซด)
With all the words I say
(วิฑ ออล เดอะ เวิด ซาย เซ)
Repeating over in my mind
(รีปพิธดิง โอเฝอะ อิน มาย ไมนด)
Some things you can’t erase
(ซัม ธิง ยู แค็นท อิเรซ)
No matter how hard you try
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ยู ทไร)
An exit to escape
(แอน เอกสิท ทู เอ็ซเคพ)
Is all there is left to find
(อีส ซอร์ แดร์ อีส เล็ฟท ทู ไฟนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Echo คำอ่านไทย Trapt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น