เนื้อเพลง Remember คำอ่านไทย Big Bang

A love gone bad is a crazy thing but how did it catch up to us.
(อะ ลัฝ กอน แบ็ด อีส ซา คเรสิ ธิง บัท เฮา ดิด ดิท แค็ช อัพ ทู อัซ)
[I wish it’d go away] Sometimes it makes me question myself,
([ ไอ วิฌ อิทด โก อะเว ] ซัมไทม์ ซิท เมค มี คเวซชัน ไมเซลฟ ,)
what did I get into [but that’s what love’d do]
(ฮว็อท ดิด ดาย เก็ท อีนทุ [ บัท แด๊ท ฮว็อท ลัฝ ดู ])
Cuz I don’t even know who you are no more.
(คัซ ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮู ยู อาร์ โน โม)
& I can’t even pick out your favorite stars no more
(& ไอ แค็นท อีเฝ็น พิค เอ้า ยุร เฟเฝอะริท ซทา โน โม)
& I remember when I knew you, eve better than you knew yourself.
(& ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย นยู ยู , อี๊ฟ เบทเทอะ แฑ็น ยู นยู ยุรเซลฟ)
[We both looked out for each other] For each other yeah [In this world there was no other]
([ วี โบธ ลุค เอ้า ฟอ อีช อัฑเออะ ] ฟอ อีช อัฑเออะ เย่ [ อิน ดีซ เวิลด แดร์ วอส โน อัฑเออะ ])
There was no other no [What happened to our love that]
(แดร์ วอส โน อัฑเออะ โน [ ฮว็อท แฮพเพ็น ทู เอ๊า ลัฝ แดท ])
Even if nothin changes I just wanna remember ay
(อีเฝ็น อิฟ นอทติน เชนจ ซาย จัซท วอนนา ริเมมเบอะ ไอ)
*Hook* Remember when we fought for each other. [Do you remember]
(*ฮุค * ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฟอท ฟอ อีช อัฑเออะ [ ดู ยู ริเมมเบอะ ])
All we cared about was our love [all we cared yaw]
(ออล วี คา อะเบาท วอส เอ๊า ลัฝ [ ออล วี คา ยอ ])
Remember when the itty bit mattered
(ริเมมเบอะ ฮเว็น ดิ อิทดีบิท แมทเทอะ)
All that what happened to us do you remember.
(ออล แดท ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Remember when we fought for each other. [Do you remember]
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฟอท ฟอ อีช อัฑเออะ [ ดู ยู ริเมมเบอะ ])
All we cared about was our love [ooh]
(ออล วี คา อะเบาท วอส เอ๊า ลัฝ [ อู้ ])
Now I remember [ay] One thing got in the [way]
(เนา ไอ ริเมมเบอะ [ ไอ ] วัน ธิง ก็อท อิน เดอะ [ เว ])
Let’s go back to the [day] Do you remember
(เล็ท โก แบ็ค ทู เดอะ [ เด ] ดู ยู ริเมมเบอะ)
Do you ever remisnisce of how excited you use to be [to see me]
(ดู ยู เอฝเออะ รีมิสเนต อ็อฝ เฮา เอ็คไซท ยู ยูซ ทู บี [ ทู ซี มี ])
Me the same with you, do you remember [we couldn’t be taken away form each other]
(มี เดอะ เซม วิฑ ยู , ดู ยู ริเมมเบอะ [ วี คูดซึ่น บี เทคเอ็น อะเว ฟอม อีช อัฑเออะ ])
& I would call you & chattin all night but now it’s
(& ไอ เวิด คอล ยู & ชาร์ดิน ออล ไนท บัท เนา อิทซ)
that just ain’t right [no] We even let anyone & everyone get in to our business
(แดท จัซท เอน ไรท [ โน ] วี อีเฝ็น เล็ท เอนอิวัน & เอ๊วี่วัน เก็ท อิน ทู เอ๊า บีสเน็ซ)
We tried to control this [we both look out for each other] We looked out for each other
(วี ทไร ทู ค็อนทโรล ดีซ [ วี โบธ ลุค เอ้า ฟอ อีช อัฑเออะ ] วี ลุค เอ้า ฟอ อีช อัฑเออะ)
[In our world there was no other] [what happened to our world that] Even if nothing changes I just wanna remember ay
([ อิน เอ๊า เวิลด แดร์ วอส โน อัฑเออะ ] [ ฮว็อท แฮพเพ็น ทู เอ๊า เวิลด แดท ] อีเฝ็น อิฟ นัธอิง เชนจ ซาย จัซท วอนนา ริเมมเบอะ ไอ)
*Hook* Remember when we fought for each other.
(*ฮุค * ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฟอท ฟอ อีช อัฑเออะ)
All we cared about was our love [remember when]
(ออล วี คา อะเบาท วอส เอ๊า ลัฝ [ ริเมมเบอะ ฮเว็น ])
Remember when the == bit mattered [ohh]
(ริเมมเบอะ ฮเว็น เดอะ == บิท แมทเทอะ [ โอ้ ])
All that what happened to us do you remember [do you remember]
(ออล แดท ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ ดู ยู ริเมมเบอะ [ ดู ยู ริเมมเบอะ ])
Remember when we fought for each other [ohh]
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฟอท ฟอ อีช อัฑเออะ [ โอ้ ])
All we cared about was our love [all we cared about]
(ออล วี คา อะเบาท วอส เอ๊า ลัฝ [ ออล วี คา อะเบาท ])
Now I remember [ay] One thing got in the [way]
(เนา ไอ ริเมมเบอะ [ ไอ ] วัน ธิง ก็อท อิน เดอะ [ เว ])
Let’s go back to the [day] Do you remember
(เล็ท โก แบ็ค ทู เดอะ [ เด ] ดู ยู ริเมมเบอะ)
Ay yo you use to be my partner, we use to be a team
(ไอ โย ยู ยูซ ทู บี มาย พาทเนอะ , วี ยูซ ทู บี อะ ทีม)
Now I’m livin in the real while you livin in a dream
(เนา แอม ลีฝอิน อิน เดอะ ริแอ็ล ฮไวล ยู ลีฝอิน อิน อะ ดรีม)
You use to be my queen, I use to be a king.
(ยู ยูซ ทู บี มาย ควีน , ไอ ยูซ ทู บี อะ คิง)
You use to go to bath with me & we was livin happily
(ยู ยูซ ทู โก ทู บัธ วิฑ มี & วี วอส ลีฝอิน แฮพพิลิ)
Now actually, I was on top of the world
(เนา แอคชัวลิ , ไอ วอส ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
& along side with me, at the top was my girl
(& อะลอง ไซด วิฑ มี , แอ็ท เดอะ ท็อพ วอส มาย เกิล)
& our whole change come like Fall to December
(& เอ๊า โฮล เชนจ คัม ไลค ฟอล ทู ดิเซมเบอะ)
But even if nothing changes [Even if nothin changes I just wanna remember]
(บัท อีเฝ็น อิฟ นัธอิง เชนจ [ อีเฝ็น อิฟ นอทติน เชนจ ซาย จัซท วอนนา ริเมมเบอะ ])
*Hook* Remember when we fought for each other. [Do you remember]
(*ฮุค * ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฟอท ฟอ อีช อัฑเออะ [ ดู ยู ริเมมเบอะ ])
All we cared about was our love [all we cared yaw] Remember when the itty bit mattered
(ออล วี คา อะเบาท วอส เอ๊า ลัฝ [ ออล วี คา ยอ ] ริเมมเบอะ ฮเว็น ดิ อิทดีบิท แมทเทอะ)
All that what happened to us do you remember.
(ออล แดท ฮว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ ดู ยู ริเมมเบอะ)
Remember when we fought for each other. [Do you remember]
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี ฟอท ฟอ อีช อัฑเออะ [ ดู ยู ริเมมเบอะ ])
All we cared about was our love [ooh] Now I remember [ay] One thing got in the [way]
(ออล วี คา อะเบาท วอส เอ๊า ลัฝ [ อู้ ] เนา ไอ ริเมมเบอะ [ ไอ ] วัน ธิง ก็อท อิน เดอะ [ เว ])
Let’s go back to the [day] Do you remember Ay
(เล็ท โก แบ็ค ทู เดอะ [ เด ] ดู ยู ริเมมเบอะ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Remember คำอ่านไทย Big Bang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น