เนื้อเพลง You’ll Be in My Heart คำอ่านไทย Usher

[Talking]
([ ทอคอิง ])
I gotcha
(ไอ ก๊อดชา)
I’ll be right here
(อิล บี ไรท เฮียร)
You listen
(ยู ลิ๊สซึ่น)

[Singing]
([ ซิงกิง ])
Come stop your crying
(คัม ซท็อพ ยุร คไรอิง)
It will be alright
(อิท วิล บี ออลไร๊ท)
Just take my hand
(จัซท เทค มาย แฮ็นด)
Hold it tight, now
(โฮลด ดิท ไทท , เนา)
I will protect you from, all around you
(ไอ วิล พโระเทคท ยู ฟร็อม , ออล อะเรานด ยู)
I will be here DONT you cry
(ไอ วิล บี เฮียร ด้อนท์ ยู คไร)

For one so small
(ฟอ วัน โซ ซมอล)
You seem so strong, now
(ยู ซีม โซ ซทร็อง , เนา)
My arms will hold you
(มาย อาม วิล โฮลด ยู)
Keep you safe and warm, This
(คีพ ยู เซฟ แอ็นด วอม , ดีซ)
bond between us
(บ็อนด บีทวิน อัซ)
Can’t be broken
(แค็นท บี บโรเค็น)
So im gonna be here dont you cry
(โซ แอม กอนนะ บี เฮียร ด้อนท์ ยู คไร)
Cuz
(คัซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
You’ll be in my heart,
(โยว บี อิน มาย ฮาท ,)
You’ll be in my heart,
(โยว บี อิน มาย ฮาท ,)
From this day on,
(ฟร็อม ดีซ เด ออน ,)
Now and forever more,
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม ,)
[for more.. na na na na..
([ ฟอ โม นา นา นา นา)
ha ha.. come on.. yea]
(ฮา ฮา คัมมอน เย ])

WHY cant they understand the way we feel,
(ฮไว แค็นท เฑ อันเดิซแทนด เดอะ เว วี ฟีล ,)
THEY just don’t trust what they cant explain,
(เฑ จัซท ด้อนท์ ทรัซท ฮว็อท เฑ แค็นท เอ็คซพเลน ,)
I know we’re different,
(ไอ โน เวีย ดีฟเฟอะเร็นท ,)
But deep inside us,
(บัท ดีพ อีนไซด อัซ ,)
We’re not that different AT ALL,
(เวีย น็อท แดท ดีฟเฟอะเร็นท แอ็ท ดอร์ ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[You’ll] You’ll be in my heart,
([ โยว ] โยว บี อิน มาย ฮาท ,)
See you’ll be in my heart,
(ซี โยว บี อิน มาย ฮาท ,)
[From this day] From this day on,
([ ฟร็อม ดีซ เด ] ฟร็อม ดีซ เด ออน ,)
[Ohh] Now and forever more [FOREVER MORE]
([ โอ้ ] เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม [ เฟาะเรฝเออะ โม ])
From this day on forever more, YOU’LL BE
(ฟร็อม ดีซ เด ออน เฟาะเรฝเออะ โม , โยว บี)

You’ll be in my heart
(โยว บี อิน มาย ฮาท)
No matter what they say
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ)
You’ll be, you’ll be right here in my heart [Always]
(โยว บี , โยว บี ไรท เฮียร อิน มาย ฮาท [ ออลเว ])
Always [Always, Always, Always]
(ออลเว [ ออลเว , ออลเว , ออลเว ])

Dont listen to them
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู เฑ็ม)
Cuz what do they know?
(คัซ ฮว็อท ดู เฑ โน)
We need each other
(วี นีด อีช อัฑเออะ)
To have, to hold
(ทู แฮ็ฝ , ทู โฮลด)
They’ll see in time
(เด๊ว ซี อิน ไทม)
I KNOW
(ไอ โน)
WE’LL SHOW THEM TOGETHER
(เว็ล โฌ เฑ็ม ทุเกฑเออะ)

[YOU’LL BEEEEE]
([ โยว BEEEEE ])
You’ll be [IN MY HEART] in my heart
(โยว บี [ อิน มาย ฮาท ] อิน มาย ฮาท)
[I’ll always be there]
([ อิล ออลเว บี แดร์ ])
You’ll be in my heart
(โยว บี อิน มาย ฮาท)
[You know that] From this day on
([ ยู โน แดท ] ฟร็อม ดีซ เด ออน)
Now and forever more
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม)

[You’ll] You’ll be in my heart
([ โยว ] โยว บี อิน มาย ฮาท)
No matter what they say [No matter, no matter what they say oooh]
(โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ [ โน แมทเทอะ , โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ อู้ ])
You’ll be right here in my heart [No matter oh no matter][always]
(โยว บี ไรท เฮียร อิน มาย ฮาท [ โน แมทเทอะ โอ โน แมทเทอะ ] [ ออลเว ])
Always [Always, always]
(ออลเว [ ออลเว , ออลเว ])

Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
[Euh listen, no matter what they say no no.. look over your shoulder yeah]
([ Euh ลิ๊สซึ่น , โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ โน โน ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ เย่ ])
Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
[I’ll be right here, I gotcha] [I’ll always be there]
([ อิล บี ไรท เฮียร , ไอ ก๊อดชา ] [ อิล ออลเว บี แดร์ ])
Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
[I’ll be right there]
([ อิล บี ไรท แดร์ ])
I’ll always be there [Now that i gotch ya]
(อิล ออลเว บี แดร์ [ เนา แดท ไอ กอตชฺ ยา ])
[No matter what they say]
([ โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ ])
Just look over your shoulder [No no no no no no no no no no no no no no no no no]
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ [ โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน โน ])
[No matter what, no matter what, no]
([ โน แมทเทอะ ฮว็อท , โน แมทเทอะ ฮว็อท , โน ])

[Fading]
([ เฟดิง ])

Just look over your shoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร โฌลเดอะ)
[No matter what they say no no hey yey yey hey HA]
([ โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ โน โน เฮ yey yey เฮ ฮา ])
Just look over your schoulder
(จัซท ลุค โอเฝอะ ยุร สกาวเดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Be in My Heart คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น