เนื้อเพลง Count On Me คำอ่านไทย Whitney Houston

Chorus:
(โครัซ :)
Count on me through thick and thin
(เคานท ออน มี ธรู ธิค แอ็นด ธิน)
A friendship that will never end
(อะ ฟเร็นฌิพ แดท วิล เนฝเออะ เอ็นด)
When you are weak
(ฮเว็น ยู อาร์ วีค)
I will be strong
(ไอ วิล บี ซทร็อง)
Helping you to carry on
(เฮลพิง ยู ทู แคริ ออน)
Call on me, I will be there
(คอล ออน มี , ไอ วิล บี แดร์)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Please believe me when I say
(พลีส บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
Count on…
(เคานท ออน)
I can see it’s hurting you
(ไอ แค็น ซี อิทซ เฮอดิง ยู)
I can feel your pain
(ไอ แค็น ฟีล ยุร เพน)
It’s hard to see the sunshine through the rain
(อิทซ ฮาด ทู ซี เดอะ ซันชาย ธรู เดอะ เรน)
I know sometimes it seems as if
(ไอ โน ซัมไทม์ ซิท ซีม แอ็ส อิฟ)
It’s never gonna end
(อิทซ เนฝเออะ กอนนะ เอ็นด)
But you’ll get through it
(บัท โยว เก็ท ธรู อิท)
Just don’t give in cuz you can
(จัซท ด้อนท์ กิฝ อิน คัซ ยู แค็น)

Chorus:
(โครัซ :)
Count on me [mm] through thick and thin
(เคานท ออน มี [ อึมมมม ] ธรู ธิค แอ็นด ธิน)
A friendship that will never end [ah]
(อะ ฟเร็นฌิพ แดท วิล เนฝเออะ เอ็นด [ อา ])
When you are weak
(ฮเว็น ยู อาร์ วีค)
I will be strong
(ไอ วิล บี ซทร็อง)
Helping you to carry on
(เฮลพิง ยู ทู แคริ ออน)
Call on me, I will be there
(คอล ออน มี , ไอ วิล บี แดร์)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Please believe me when I say
(พลีส บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
Count on…
(เคานท ออน)
You can count on me
(ยู แค็น เคานท ออน มี)
Oh yes you can [ah]
(โอ เย็ซ ยู แค็น [ อา ])

Oo, I know sometimes it seems as if
(โอโอ , ไอ โน ซัมไทม์ ซิท ซีม แอ็ส อิฟ)
We’re standing all alone
(เวีย ซแทนดิง ออล อะโลน)
But we’ll get through it
(บัท เว็ล เก็ท ธรู อิท)
Cuz love won’t let us fall
(คัซ ลัฝ ว็อนท เล็ท อัซ ฟอล)

Chorus:
(โครัซ :)
Count on me [count on me, i’ll be there] through thick and thin
(เคานท ออน มี [ เคานท ออน มี , อิล บี แดร์ ] ธรู ธิค แอ็นด ธิน)
A friendship that will never end
(อะ ฟเร็นฌิพ แดท วิล เนฝเออะ เอ็นด)
When you are weak
(ฮเว็น ยู อาร์ วีค)
I will be strong [I’ll be strong]
(ไอ วิล บี ซทร็อง [ อิล บี ซทร็อง ])
Helping you to carry on [yes, you know]
(เฮลพิง ยู ทู แคริ ออน [ เย็ซ , ยู โน ])
Call on me, I will be there
(คอล ออน มี , ไอ วิล บี แดร์)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Please believe me when I say
(พลีส บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
Count on…
(เคานท ออน)
Count on…
(เคานท ออน)

There’s a place inside all of us
(แดร์ ซา พเลซ อีนไซด ออล อ็อฝ อัซ)
Where our faith in love begins
(ฮแว เอ๊า เฟธ อิน ลัฝ บีกีน)
You should reach to find the truth in love
(ยู เชิด รีช ทู ไฟนด เดอะ ทรูธ อิน ลัฝ)
The answers’ there within, oh
(ดิ อานเซอะ แดร์ วิฑีน , โอ)
I know that life can make you feel
(ไอ โน แดท ไลฟ แค็น เมค ยู ฟีล)
It’s much harder than it really is
(อิทซ มัช อาณ์เดอ แฑ็น หนิด ริแอ็ลลิ อีส)
But we’ll get through it [we’ll get through it]
(บัท เว็ล เก็ท ธรู อิท [ เว็ล เก็ท ธรู อิท ])
[Just] Just [don’t] don’t give in [oh]
([ จัซท ] จัซท [ ด้อนท์ ] ด้อนท์ กิฝ อิน [ โอ ])

Chorus:
(โครัซ :)
Count on me [count on me] through thick and thin
(เคานท ออน มี [ เคานท ออน มี ] ธรู ธิค แอ็นด ธิน)
A friendship that will never end [it’ll never end]
(อะ ฟเร็นฌิพ แดท วิล เนฝเออะ เอ็นด [ อิว เนฝเออะ เอ็นด ])
When you are weak [you]
(ฮเว็น ยู อาร์ วีค [ ยู ])
I will be strong [I will be strong]
(ไอ วิล บี ซทร็อง [ ไอ วิล บี ซทร็อง ])
Helping you to carry on
(เฮลพิง ยู ทู แคริ ออน)
Call on me, I will be there
(คอล ออน มี , ไอ วิล บี แดร์)
Don’t be afraid [don’t be afraid now]
(ด้อนท์ บี อัฟเรด [ ด้อนท์ บี อัฟเรด เนา ])
Please believe me when I say
(พลีส บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ)
Count on
(เคานท ออน)
Count on
(เคานท ออน)
Count on
(เคานท ออน)
Count on
(เคานท ออน)
Count on
(เคานท ออน)
Count on me
(เคานท ออน มี)
Oh yes you can
(โอ เย็ซ ยู แค็น)
I know I can
(ไอ โน ไอ แค็น)
Yes you can
(เย็ซ ยู แค็น)
Well
(เว็ล)
So glad I can, count on me
(โซ กแล็ด ดาย แค็น , เคานท ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Count On Me คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น