เนื้อเพลง You Don’t Know Me คำอ่านไทย Ray Charles feat Diana Krall

You give your hand to me
(ยู กิฝ ยุร แฮ็นด ทู มี)
And then you say, ” Hello. ”
(แอ็นด เด็น ยู เซ , ” เฮ็ลโล “)
And I can hardly speak,
(แอ็นด ดาย แค็น ฮาดลิ ซพีค ,)
My heart is beating so.
(มาย ฮาท อีส บืดิงสฺ โซ)
And anyone can tell
(แอ็นด เอนอิวัน แค็น เท็ล)
You think you know me well.
(ยู ธิงค ยู โน มี เว็ล)
Well, you don’t know me.
(เว็ล , ยู ด้อนท์ โน มี)
[no you don’t know me]
([ โน ยู ด้อนท์ โน มี ])
No you don’t know the one
(โน ยู ด้อนท์ โน ดิ วัน)
Who dreams of you at night;
(ฮู ดรีม อ็อฝ ยู แอ็ท ไนท 😉
And longs to kiss your lips
(แอ็นด ล็อง ทู คิซ ยุร ลิพ)
And longs to hold you tight
(แอ็นด ล็อง ทู โฮลด ยู ไทท)
Oh I’m just a friend.
(โอ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
That’s all I’ve ever been.
(แด๊ท ซอร์ แอฝ เอฝเออะ บีน)
Cause you don’t know me.
(คอส ยู ด้อนท์ โน มี)
[no you don’t know me]
([ โน ยู ด้อนท์ โน มี ])
For I never knew the art of making love,
(ฟอ ไอ เนฝเออะ นยู ดิ อาท อ็อฝ เมคอิง ลัฝ ,)
Though my heart aches with love for you.
(โธ มาย ฮาท เอค วิฑ ลัฝ ฟอ ยู)
Afraid and shy, I let my chance go by.
(อัฟเรด แอ็นด ไฌ , ไอ เล็ท มาย ชานซ โก ไบ)
A chance that you might love me too.
(อะ ชานซ แดท ยู ไมท ลัฝ มี ทู)
[love me too]
([ ลัฝ มี ทู ])
You give your hand to me,
(ยู กิฝ ยุร แฮ็นด ทู มี ,)
And then you say, ” Goodbye. ”
(แอ็นด เด็น ยู เซ , ” กู๊ดบาย “)
I watched you walk away,
(ไอ ว็อช ยู วอค อะเว ,)
Beside the lucky guy
(บิไซด เดอะ ลัคคิ ไก)
Oh, you’ll never ever know
(โอ , โยว เนฝเออะ เอฝเออะ โน)
The one who loved you so.
(ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู โซ)
Well, you don’t know me
(เว็ล , ยู ด้อนท์ โน มี)
[For I never knew the art of making love, ]
([ ฟอ ไอ เนฝเออะ นยู ดิ อาท อ็อฝ เมคอิง ลัฝ , ])
[Though my heart aches with love for you. ]
([ โธ มาย ฮาท เอค วิฑ ลัฝ ฟอ ยู ])
Afraid and shy, I let my chance go by.
(อัฟเรด แอ็นด ไฌ , ไอ เล็ท มาย ชานซ โก ไบ)
A chance that you might love me too.
(อะ ชานซ แดท ยู ไมท ลัฝ มี ทู)
[love me too]
([ ลัฝ มี ทู ])
Oh, you give your hand to me,
(โอ , ยู กิฝ ยุร แฮ็นด ทู มี ,)
And then you say, ” Goodbye. ”
(แอ็นด เด็น ยู เซ , ” กู๊ดบาย “)
I watched you walk away,
(ไอ ว็อช ยู วอค อะเว ,)
Beside the lucky guy
(บิไซด เดอะ ลัคคิ ไก)
Oh, you’ll never ever know
(โอ , โยว เนฝเออะ เอฝเออะ โน)
The one who loved you so.
(ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู โซ)
Well, you don’t know me
(เว็ล , ยู ด้อนท์ โน มี)
[you don’t love me, you don’t know me]
([ ยู ด้อนท์ ลัฝ มี , ยู ด้อนท์ โน มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Know Me คำอ่านไทย Ray Charles feat Diana Krall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น