เนื้อเพลง Calling คำอ่านไทย Geri Halliwell

Sun Is Going Down On Me
(ซัน อีส โกอิ้ง เดาน ออน มี)
As She Surrenders To The Sea
(แอ็ส ชี ซะเรนเดอะ ทู เดอะ ซี)
So Steal The Night And Fly With Me
(โซ ซทีล เดอะ ไนท แอ็นด ฟไล วิฑ มี)
I’m Calling I’m Calling
(แอม คอลลิง แอม คอลลิง)

The Moon Is High On Me And You
(เดอะ มูน อีส ไฮ ออน มี แอ็นด ยู)
Here’s My Message Breaking Through
(เฮียร มาย เมซซิจ บเรคคิง ธรู)
Darkened Skies That Once Were Blue Are Fallin’
(ดาเค็น สกาย แดท วันซ เวอ บลู อาร์ แฟลลิน)

So Hear That I’m Calling Out Your Name
(โซ เฮีย แดท แอม คอลลิง เอ้า ยุร เนม)
Burning On The Flame
(เบรินนิง ออน เดอะ ฟเลม)
Play The Waiting Game
(พเล เดอะ เวททิง เกม)
Here My Calling Hear My Calling
(เฮียร มาย คอลลิง เฮีย มาย คอลลิง)

Forever And Ever
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)

Through Distant Lands Through Mountain Streams
(ธรู ดีซแท็นท แล็นด ธรู เมานทิน ซทรีม)
My Rivers Running Through Your Dreams
(มาย รีฝเออะ รันนิง ธรู ยุร ดรีม)
There’s An Ocean In Between
(แดร์ แอน โอแฌ็น อิน บีทวิน)
Forever And Never
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เนฝเออะ)

Chasing Shadows Through The Years
(เชซิง แฌดโอ ธรู เดอะ เยีย)
I Whisper Softly To My Dear
(ไอ ฮวีซเพอะ ซอฟทลิ ทู มาย เดีย)
Be Sure To Know That I Am Near
(บี ฌุร ทู โน แดท ไอ แอ็ม เนีย)
Forever
(เฟาะเรฝเออะ)

Calling Out Your Name I Wish That Could Come True
(คอลลิง เอ้า ยุร เนม ไอ วิฌ แดท เคิด คัม ทรู)
Burning On The Flame I’m Reaching Out To You Play The Waiting Game
(เบรินนิง ออน เดอะ ฟเลม แอม รีชชิง เอ้า ทู ยู พเล เดอะ เวททิง เกม)
Hear My Calling Hear My Calling
(เฮีย มาย คอลลิง เฮีย มาย คอลลิง)

Whipsers In The Air I Dream You Into Life
(วิพเซอสฺ ซิน ดิ แอ ไอ ดรีม ยู อีนทุ ไลฟ)
Hear A Lovers Prayer I Pray For You Tonight
(เฮีย รา ลัฝเออะ พเรเออะ ไอ พเร ฟอ ยู ทุไนท)
I Can Feel You There
(ไอ แค็น ฟีล ยู แดร์)
Hear My Calling Hear My Calling
(เฮีย มาย คอลลิง เฮีย มาย คอลลิง)

No Man Is An Island
(โน แม็น อีส แอน ไอแล็นด)
That’s An Empty Sin
(แด๊ท แอน เอมทิ ซิน)
Discovery Is A Journey
(ดิซคัฝเออะริ อีส ซา เจอนิ)
Just Have To Let Me In
(จัซท แฮ็ฝ ทู เล็ท มี อิน)

Calling Out Your Name I Wish That Could Come True
(คอลลิง เอ้า ยุร เนม ไอ วิฌ แดท เคิด คัม ทรู)
Burning On The Flame Reaching Out To You
(เบรินนิง ออน เดอะ ฟเลม รีชชิง เอ้า ทู ยู)
Play The Waiting Game
(พเล เดอะ เวททิง เกม)

Calling Out Your Name I Wish That Could Come True
(คอลลิง เอ้า ยุร เนม ไอ วิฌ แดท เคิด คัม ทรู)
Burning On The Flame Reaching Out To You
(เบรินนิง ออน เดอะ ฟเลม รีชชิง เอ้า ทู ยู)
Play The Waiting Game
(พเล เดอะ เวททิง เกม)
Hear My Calling Hear My Calling
(เฮีย มาย คอลลิง เฮีย มาย คอลลิง)

Whipsers In The Air I’m Breathing Out To Life
(วิพเซอสฺ ซิน ดิ แอ แอม บรีสดิง เอ้า ทู ไลฟ)
Hear A Lovers Prayer I Pray For You Tonight
(เฮีย รา ลัฝเออะ พเรเออะ ไอ พเร ฟอ ยู ทุไนท)
I Can Feel You There
(ไอ แค็น ฟีล ยู แดร์)
Hear My Calling Hear My Calling
(เฮีย มาย คอลลิง เฮีย มาย คอลลิง)

No Man Is An Island I Wish That Could Come True
(โน แม็น อีส แอน ไอแล็นด ดาย วิฌ แดท เคิด คัม ทรู)
That’s An Empty Sin Reaching Out To You
(แด๊ท แอน เอมทิ ซิน รีชชิง เอ้า ทู ยู)
Discovery Is A Journey
(ดิซคัฝเออะริ อีส ซา เจอนิ)
Just Have To Let Me In
(จัซท แฮ็ฝ ทู เล็ท มี อิน)

So Steal The Night And Fly With Me
(โซ ซทีล เดอะ ไนท แอ็นด ฟไล วิฑ มี)
I’m Calling
(แอม คอลลิง)
Hear My Calling
(เฮีย มาย คอลลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Calling คำอ่านไทย Geri Halliwell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น