เนื้อเพลง Just A Little คำอ่านไทย Liberty X

Uh-huh
(อา ฮู)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Hmm
(อึม)

Sexy, everything about you so sexy
(เซคซิ , เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู โซ เซคซิ)
You don’t even know what you got
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮว็อท ยู ก็อท)
You really hit my spot
(ยู ริแอ็ลลิ ฮิท มาย สพอท)
Oh yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่)
And you’re so innocent
(แอ็นด ยัวร์ โซ อีนโนะเซ็นท)
Please don’t take this wrong cos it’s a compliment
(พลีส ด้อนท์ เทค ดีซ ร็อง คอซ อิทซ ซา คอมพลิเม็นท)
I just wanna get with your flow
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท วิฑ ยุร ฟโล)
You’ve gotta learn to let go
(ยู๊ฟ กอททะ เลิน ทู เล็ท โก)

Oh baby, won’t you
(โอ เบบิ , ว็อนท ยู)

Work it a little [oh yeah]
(เวิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ โอ เย่ ])
Get hot just a little
(เก็ท ฮ็อท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Meet in the middle
(มีท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Let go, just a little bit more [just a little bit]
(เล็ท โก , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ])
Gimme just a little bit more
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
[Just a little, just a little]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

Let me, I’ll do anything if you just let me
(เล็ท มี , อิล ดู เอนอิธิง อิฟ ยู จัซท เล็ท มี)
[Come on baby]
([ คัมมอน เบบิ ])
Find a way to make you explore
(ไฟนด อะ เว ทู เมค ยู เอ็คซพโล)
I know you wanna break down those walls
(ไอ โน ยู วอนนา บเรค เดาน โฑส วอล)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
And its so challenging
(แอ็นด อิทซ โซ ชาวเลนจิ้ง)
Getting close to you, what I’m imagining
(เกดดดิ้ง คโลส ทู ยู , ฮว็อท แอม เอมมาจินนิ่ง)
I just wanna see you get down
(ไอ จัซท วอนนา ซี ยู เก็ท เดาน)
You gotta let it all out
(ยู กอททะ เล็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)

Oh baby, won’t you just
(โอ เบบิ , ว็อนท ยู จัซท)

Work it a little, yeah [oh yeah]
(เวิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , เย่ [ โอ เย่ ])
Hot just a little
(ฮ็อท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Meet in the middle [oh yeah]
(มีท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ โอ เย่ ])
Go, just a little bit more [just a little bit]
(โก , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ])
Gimme just a little bit more
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
[Just a little bit more, just a little]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

Work it a little, yeah
(เวิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , เย่)
Hot just a little [oh yeah]
(ฮ็อท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ โอ เย่ ])
Meet in the middle [oh yeah]
(มีท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ โอ เย่ ])
Let go [oh oh], just a little bit more [just a little bit],
(เล็ท โก [ โอ โอ ] , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ] ,)
Gimme just a little bit more.
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
[Give me just a little bit more, just a little]
([ กิฝ มี จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

Its so exciting, the way your inviting me yeah
(อิทซ โซ เอ็คไซทอิง , เดอะ เว ยุร อินไฝทิง มี เย่)
[I know you really like it like that, ah]
([ ไอ โน ยู ริแอ็ลลิ ไลค อิท ไลค แดท , อา ])
Can’t get enough, won’t you satisfy my needs
(แค็นท เก็ท อินัฟ , ว็อนท ยู แซทอิซไฟ มาย นีด)
[Please let me be]
([ พลีส เล็ท มี บี ])

Work it a little
(เวิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Get hot just a little
(เก็ท ฮ็อท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
Meet me in the middle
(มีท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
Let go, just a little bit more [just a little bit more]
(เล็ท โก , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ])
Gimme just a little bit more
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
[Just a little bit more, just a little bit of work with me]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เวิค วิฑ มี ])

Work it a little [oh yeah]
(เวิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ โอ เย่ ])
Get hot just a little bit [Get hot with me]
(เก็ท ฮ็อท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท [ เก็ท ฮ็อท วิฑ มี ])
Meet in the middle [Meet me in the middle]
(มีท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ มีท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ])
Let go, just a little bit more [Let go, just a little bit more, just a little bit]
(เล็ท โก , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ เล็ท โก , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ])
Gimme just a little bit more [Gimme just a little bit more] [Gimme just a little bit more, oh yeah]
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ] [ กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , โอ เย่ ])
[Just a little, just a little]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

Work it a little [oh yeah]
(เวิค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล [ โอ เย่ ])
Get hot just a little bit [Get hot yeah]
(เก็ท ฮ็อท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท [ เก็ท ฮ็อท เย่ ])
Meet in the middle [Meet me in the middle]
(มีท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล [ มีท มี อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ])
Let go, just a little bit more [Just a little bit more, just a little bit]
(เล็ท โก , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ])
Gimme just a little bit more [oh yeah]
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม [ โอ เย่ ])
[yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ])

[Work]
([ เวิค ])
Sexy
(เซคซิ)
[Get hot]
([ เก็ท ฮ็อท ])
Everything about you so sexy
(เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู โซ เซคซิ)
[Meet, Don’t let go]
([ มีท , ด้อนท์ เล็ท โก ])
You dont even know
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน)
[Just a little]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])
Gimme just a little bit more
(กีมมิ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
[Just a little]
([ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just A Little คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น