เนื้อเพลง Run the World (Girls) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Girls, we run this mother [yeah]
(เกิล , วี รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ [ เย่ ])
Girls, we run this mother [yeah]
(เกิล , วี รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ [ เย่ ])
Girls, we run this mother [yeah]
(เกิล , วี รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ [ เย่ ])
Girls, we run this mother
(เกิล , วี รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์)
Girls
(เกิล)

Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)

Some of them men think they freak this like we do
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม เม็น ธิงค เฑ ฟรีค ดีซ ไลค วี ดู)
But no they don’t
(บัท โน เฑ ด้อนท์)
Make your cheque come at they neck
(เมค ยุร เช็ค คัม แอ็ท เฑ เน็ค)
Disrespect us no they won’t
(ดิซริซเพคท อัซ โน เฑ ว็อนท)

This goes out to all my girls that’s in the club rocking the latest
(ดีซ โกซ เอ้า ทู ออล มาย เกิล แด๊ท ซิน เดอะ คลับ รอคกิง เดอะ เลทเอ็ซท)
Who could buy it for themselves and get more money later
(ฮู เคิด ไบ อิท ฟอ เฑ็มเซลฝส แซน เก็ท โม มันอิ เลทเออะ)
I think I need a barber
(ไอ ธิงค ไอ นีด อะ บาเบอะ)
None of these b*tches can fade me
(นัน อ็อฝ ฑิส บี *tches แค็น เฝด มี)
I’m so good with this
(แอม โซ เกิด วิฑ ดีซ)
I remind you i’m so hood with this
(ไอ ริไมนด ยู แอม โซ ฮุด วิฑ ดีซ)

Boy i’m just playing
(บอย แอม จัซท พเลนิ่ง)
Come here baby
(คัม เฮียร เบบิ)
Hope you still like me
(โฮพ ยู ซทิล ไลค มี)
If you hate me
(อิฟ ยู เฮท มี)
My persuasion can build a nation
(มาย เพิซเวฉัน แค็น บิลด อะ เนฌัน)
Endless power our love we can devour
(เอ็นเล็ซ เพาเออะ เอ๊า ลัฝ วี แค็น ดิเฝาร)
You’ll do anything for me
(โยว ดู เอนอิธิง ฟอ มี)

Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)

It’s hot up in here DJ don’t be scared to run this run this back
(อิทซ ฮ็อท อัพ อิน เฮียร ดีเจ ด้อนท์ บี ซคา ทู รัน ดีซ รัน ดีซ แบ็ค)
I’m repping for the girls who’re taking over the world have me raise a glass for the college grats
(แอม เรพปิง ฟอ เดอะ เกิล โฮ เทคอิง โอเฝอะ เดอะ เวิลด แฮ็ฝ มี เรส อะ กลัซ ฟอ เดอะ คอลเล็จ กาทซฺ)
This goes out to all the women getting it in get on your grind
(ดีซ โกซ เอ้า ทู ออล เดอะ วีมเอิน เกดดดิ้ง อิท อิน เก็ท ออน ยุร ไกรนด)
To other men that respect what I do please accept my shine
(ทู อัฑเออะ เม็น แดท ริซเพคท ฮว็อท ไอ ดู พลีส แอ็คเซพท มาย ไฌน)
Boy you know you love it how we’re smart enough to make these millions
(บอย ยู โน ยู ลัฝ อิท เฮา เวีย ซมาท อินัฟ ทู เมค ฑิส มีลยัน)

Strong enough to bear the children then get back to bidness
(ซทร็อง อินัฟ ทู แบ เดอะ ชีลดเร็น เด็น เก็ท แบ็ค ทู บิดเนสส)
You better not play me oh come here baby
(ยู เบทเทอะ น็อท พเล มี โอ คัม เฮียร เบบิ)
Hope you still like me if you hate me
(โฮพ ยู ซทิล ไลค มี อิฟ ยู เฮท มี)

My persuasion can build a nation
(มาย เพิซเวฉัน แค็น บิลด อะ เนฌัน)
Endless power our love we can devour
(เอ็นเล็ซ เพาเออะ เอ๊า ลัฝ วี แค็น ดิเฝาร)
You’ll do anything for me
(โยว ดู เอนอิธิง ฟอ มี)

Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run this mother? Girls
(ฮู รัน ดีซ ม๊าเธ่อร์ เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)

Who are we
(ฮู อาร์ วี)
What we brought
(ฮว็อท วี บรอท)
The world
(เดอะ เวิลด)
Who are we
(ฮู อาร์ วี)
What we brought
(ฮว็อท วี บรอท)
The world
(เดอะ เวิลด)
Who are we
(ฮู อาร์ วี)
What do we brought
(ฮว็อท ดู วี บรอท)
We brung the world
(วี บรัง เดอะ เวิลด)
Who are we
(ฮู อาร์ วี)
What we brought
(ฮว็อท วี บรอท)
We brought the world
(วี บรอท เดอะ เวิลด)
Who run the world? Girls
(ฮู รัน เดอะ เวิลด เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run the World (Girls) คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น