เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Pharrell Williams

[Hook 2X’s: Pharrell & Uncle Charlie Wilson]
([ ฮุค 2Xs : พาเรล & อั๊งเคิ่ล ชาร์ริ วิลสัน ])
Ohhh-ohh-oh-ohhh-ohhh… [Oh-hooo!]
(โอ้ โอ้ โอ โอ้ โอ้ [ โอ hooo ! ])
Yeahhh, yeahh, yeah, yeahhhh… [Ehh… oh yeah, there’s something about you…]
(เย้ , เย้ , เย่ , เย้ [ Ehh โอ เย่ , แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู ])
[Chorus 2X’s]
([ โครัซ 2Xs ])
Beautiful, I just want you to know [Oh-hooo!]
(บยูทิฟุล , ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน [ โอ hooo ! ])
You’re my favorite girl… [Ehh… oh yeah, there’s something about you…]
(ยัวร์ มาย เฟเฝอะริท เกิล [ Ehh โอ เย่ , แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู ])

I know you gon’ lose it, this new Snoop sh*t
(ไอ โน ยู ก็อน ลูส อิท , ดีซ นยู ซนูพ ฌะ *ที)
Come on baby boo, you gotsta get into it [Oh-hooo!]
(คัมมอน เบบิ บู , ยู กอสดา เก็ท อีนทุ อิท [ โอ hooo ! ])
Don’t fool wit the playa with the cool whip
(ด้อนท์ ฟูล วิท เดอะ พอลเย วิฑ เดอะ คูล ฮวิพ)
Yeah-yeah, you know I’m always on that cool sh*t
(เย่ เย่ , ยู โน แอม ออลเว ออน แดท คูล ฌะ *ที)
Walk to it, do it how you do it
(วอค ทู อิท , ดู อิท เฮา ยู ดู อิท)
Have a glass, lemme put you in the mood and, [Oh-hooo!]
(แฮ็ฝ อะ กลัซ , เลมมี พัท ยู อิน เดอะ มูด แอ็นด , [ โอ hooo ! ])
Lil’ cutie lookin’ like a student
(ลิล คิวดี ลุคกิน ไลค เก ซทยูเด็นท)
Long hair, wit’cha big fat booty
(ล็อง แฮ , วิทชา บิก แฟ็ท บูทิ)
Back in the days you was a girl I went to school wit
(แบ็ค อิน เดอะ เด ยู วอส ซา เกิล ไอ เว็นท ทู ซคูล วิท)
Had to tell your moms and sister to cool it [Oh-hooo!]
(แฮ็ด ทู เท็ล ยุร มัม แซน ซีซเทอะ ทู คูล อิท [ โอ hooo ! ])
The girl wanna do it, I just might do it
(เดอะ เกิล วอนนา ดู อิท , ไอ จัซท ไมท ดู อิท)
Here to walk wit some pimp-pimp clue wit’
(เฮียร ทู วอค วิท ซัม พิมพ พิมพ คลู วิท)
Mommy don’t worry, I won’t abuse it
(มอมมิ ด้อนท์ เวอริ , ไอ ว็อนท อับยูซ อิท)
Hurry up and finish so we can watch ” Clueless ” [Oh-hooo!]
(เฮอริ อัพ แอ็นด ฟีนอิฌ โซ วี แค็น ว็อช ” คลูเลส ” [ โอ hooo ! ])
I laugh at these n*ggas when they ask who do this
(ไอ ลาฟ แอ็ท ฑิส เอ็น *ggas ฮเว็น เฑ อาซค ฮู ดู ดีซ)
But everybody know who girl that you is
(บัท เอวี่บอดี้ โน ฮู เกิล แดท ยู อีส)

[Chorus 2X’s]
([ โครัซ 2Xs ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
When I see my baby boo, sh*t, I get foolish
(ฮเว็น นาย ซี มาย เบบิ บู , ฌะ *ที , ไอ เก็ท ฟูลอิฌ)
Smack a n*gga that tries to pursue it [Oh-hooo!]
(ซแม็ค กา เอ็น *gga แดท ทรายส์ ทู เพิซยู อิท [ โอ hooo ! ])
Homeboy, she taken, just move it
(โฮมบอย , ชี เทคเอ็น , จัซท มูฝ อิท)
I asked you nicely, don’t make the Dogg lose it
(ไอ อาซค ยู ไนซลิ , ด้อนท์ เมค เดอะ ด๊อก ลูส อิท)
We just blow ‘dro and keep the flow movin’
(วี จัซท บโล ดีโร แอ็นด คีพ เดอะ ฟโล มูฝวิน)
In a ’64, me and baby boo cruisin’ [Oh-hooo!]
(อิน อะ 64 , มี แอ็นด เบบิ บู ครูซิน [ โอ hooo ! ])
Body rag interior blue, and
(บอดอิ แร็ก อินเทียเรียะ บลู , แอ็นด)
Have them hydralics squeakin’ when we screwin’
(แฮ็ฝ เฑ็ม ฮายดราลิค สควีกคิน ฮเว็น วี สคิววิน)
Now she’s yellin’, hollerin’ out Snoop, and
(เนา ชี เยลลิน , ฮอร์เลอริน เอ้า ซนูพ , แอ็นด)
Hootin’, hollerin’; hollerin’, hootin’ [Oh-hooo!]
(ฮู๊ดดิน , ฮอร์เลอริน ; ฮอร์เลอริน , ฮู๊ดดิน [ โอ hooo ! ])
Black and beautiful, you the one I’m choosin’
(บแล็ค แอ็นด บยูทิฟุล , ยู ดิ วัน แอม ชูซิน)
Hair long and black and curly like you’re Cuban
(แฮ ล็อง แอ็นด บแล็ค แอ็นด เคอลิ ไลค ยัวร์ คยูแบ็น)
Keep groovin’, that’s what we doin’
(คีพ กรูฝวิน , แด๊ท ฮว็อท วี โดย)
And we gon’ be together until your moms move in… [Oh-hooo!]
(แอ็นด วี ก็อน บี ทุเกฑเออะ อันทีล ยุร มัม มูฝ อิน [ โอ hooo ! ])

[Pharrell:] Ehh… oh yeah, there’s something about you…
([ พาเรล : ] Ehh โอ เย่ , แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู)

[Chorus & Hook: 2X’s]
([ โครัซ & ฮุค : 2Xs ])

[Bridge 2X’s: Pharrell & Uncle Charlie Wilson]
([ บริจ 2Xs : พาเรล & อั๊งเคิ่ล ชาร์ริ วิลสัน ])
…See I just want you
(ซี ไอ จัซท ว็อนท ยู)
To know that you are really special…
(ทู โน แดท ยู อาร์ ริแอ็ลลิ ซเพฌแอ็ล)
Ohh why, oh why, oh why, oh why…
(โอ้ ฮไว , โอ ฮไว , โอ ฮไว , โอ ฮไว)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Snoop Dogg Clothing, that’s what I’m groomed in
(ซนูพ ด๊อก คโลฑอิง , แด๊ท ฮว็อท แอม กรูม อิน)
You got my pictures on the wall in your room-in [Oh-hooo!]
(ยู ก็อท มาย พีคเชอะ ออน เดอะ วอล อิน ยุร รุม อิน [ โอ hooo ! ])
Girls be complainin’ you keep me boomin’
(เกิล บี คอมเพนนิน ยู คีพ มี บูมิน)
But girls like that wanna listen to Pat Boone [Ehh… oh yeah, there’s
(บัท เกิล ไลค แดท วอนนา ลิ๊สซึ่น ทู แพ็ท บูน [ Ehh โอ เย่ , แดร์)
something about you…]
(ซัมติง อะเบาท ยู ])
You’s a college girl, but that don’t stop you from doin’
(ยู ซา คอลเล็จ เกิล , บัท แดท ด้อนท์ ซท็อพ ยู ฟร็อม โดย)
Come and see the Dogg in a hood near you-in [Oh-hooo!]
(คัม แอ็นด ซี เดอะ ด๊อก อิน อะ ฮุด เนีย ยู อิน [ โอ hooo ! ])
You don’t ask why I roll wit a crew, and
(ยู ด้อนท์ อาซค ฮไว ไอ โรล วิท ดา ครู , แอ็นด)
Twist up my fingers and wear dark blue-in [Ehh… oh yeah, there’s something
(ทวิซท อัพ มาย ฟีงเกอะ แซน แว ดาค บลู อิน [ Ehh โอ เย่ , แดร์ ซัมติง)
about you…]
(อะเบาท ยู ])
On the eastside, that’s the crew I choose
(ออน ดิ อีสซาย , แด๊ท เดอะ ครู ไอ ชูส)
Nothin’ I do is new to you [Oh-hooo!]
(นอทติน นาย ดู อีส นยู ทู ยู [ โอ hooo ! ])
I smack up the world if they rude to you [Ehh…]
(ไอ ซแม็ค อัพ เดอะ เวิลด อิฟ เฑ รูด ทู ยู [ Ehh ])
Cause baby girl you so beautiful…
(คอส เบบิ เกิล ยู โซ บยูทิฟุล)

[Chorus 2X’s]
([ โครัซ 2Xs ])

[Bridge 4X’s]
([ บริจ 4Xs ])

[P:] Ehh… oh yeah, there’s something about you… Oh-hooo!
([ พี : ] Ehh โอ เย่ , แดร์ ซัมติง อะเบาท ยู โอ hooo !)

[Repeat ’til fade]
([ ริพีท ทิล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น