เนื้อเพลง Hold My Hand คำอ่านไทย Michael Jackson feat Akon

[Akon]
([ เอคอน ])
Ohhhhhh
(โอ้~)
Konvict Music
(โคนวิคทฺ มยูสิค)

[Michael]
([ ไมเล ])
Ohhh
(โอ้)

[Akon]
([ เอคอน ])
Yeahhh
(เย้)

[Michael]
([ ไมเล ])
Yeahhh
(เย้)

This life don’t last forever
(ดีซ ไลฟ ด้อนท์ ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
So tell me what we’re waiting for
(โซ เท็ล มี ฮว็อท เวีย เวททิง ฟอ)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
We’re Better off being together
(เวีย เบทเทอะ ออฟฟ บีอิง ทุเกฑเออะ)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
Than being miserable alone
(แฑ็น บีอิง มิเซอร์เรเบิล อะโลน)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])

[Akon]
([ เอคอน ])
Cause I’ve been there before
(คอส แอฝ บีน แดร์ บิโฟ)
And you’ve been there before
(แอ็นด ยู๊ฟ บีน แดร์ บิโฟ)
But together we can be alright
(บัท ทุเกฑเออะ วี แค็น บี ออลไร๊ท)
Cause when it gets dark and when it gets cold
(คอส ฮเว็น หนิด เก็ท ดาค แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท โคลด)
We hold each other till we see the sunlight
(วี โฮลด อีช อัฑเออะ ทิล วี ซี เดอะ ซันไลท์)

[Michael]
([ ไมเล ])
[So if you just]
([ โซ อิฟ ยู จัซท ])

[Michael/Akon]
([ ไมเล /เอคอน ])
Hold my hand
(โฮลด มาย แฮ็นด)
Baby I promise that I’ll do
(เบบิ ไอ พรอมอิซ แดท อิล ดู)
All I can
(ออล ไอ แค็น)
Things will get better if you just, hold my hand
(ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ อิฟ ยู จัซท , โฮลด มาย แฮ็นด)
Nothing can come between us if you just hold,
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด ,)
hold my, hold, hold my, hold, hold my hand.
(โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย แฮ็นด)

[Michael]
([ ไมเล ])
[Hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])

[Akon]
([ เอคอน ])
The nights are getting darker
(เดอะ ไนท แซร์ เกดดดิ้ง ดาร์คเกอร์)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
And there’s no peace inside
(แอ็นด แดร์ โน พีซ อีนไซด)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
So why make our lives harder
(โซ ฮไว เมค เอ๊า ไลฝ อาณ์เดอ)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
By fighting love, tonight
(ไบ ไฟท์ดิง ลัฝ , ทุไนท)
[sooo oooh..]
([ sooo อู้ ])

[Michael/Akon]
([ ไมเล /เอคอน ])
Cause I’ve been there before
(คอส แอฝ บีน แดร์ บิโฟ)
And you’ve been there before
(แอ็นด ยู๊ฟ บีน แดร์ บิโฟ)
But together we can be alright [alright]
(บัท ทุเกฑเออะ วี แค็น บี ออลไร๊ท [ ออลไร๊ท ])
Cause when it gets dark and when it gets cold
(คอส ฮเว็น หนิด เก็ท ดาค แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท โคลด)
We hold each other till we see the sunlight [ooh yeah]
(วี โฮลด อีช อัฑเออะ ทิล วี ซี เดอะ ซันไลท์ [ อู้ เย่ ])

So if you just hold my hand
(โซ อิฟ ยู จัซท โฮลด มาย แฮ็นด)
Baby I promise that I’ll do [If you just, If you just]
(เบบิ ไอ พรอมอิซ แดท อิล ดู [ อิฟ ยู จัซท , อิฟ ยู จัซท ])
All I can
(ออล ไอ แค็น)
Things will get better if you just hold my hand [yeahh]
(ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ อิฟ ยู จัซท โฮลด มาย แฮ็นด [ เย้ ])
Nothing can come between us if you just hold,
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด ,)
hold my, hold, hold my, hold, hold my hand.
(โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย แฮ็นด)

[Michael]
([ ไมเล ])
Hold my hand
(โฮลด มาย แฮ็นด)

[Akon]
([ เอคอน ])
I can tell you’re tired of being lonely [yeahhh]
(ไอ แค็น เท็ล ยัวร์ ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ [ เย้ ])
Take my hand don’t let go baby hold me [hold mee]
(เทค มาย แฮ็นด ด้อนท์ เล็ท โก เบบิ โฮลด มี [ โฮลด mee ])
Come to me and let me be your one and only
(คัม ทู มี แอ็นด เล็ท มี บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
So I can make it alright til’ the morning
(โซ ไอ แค็น เมค อิท ออลไร๊ท ทิล เดอะ มอนิง)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])

I can tell you’re tired of being lonely
(ไอ แค็น เท็ล ยัวร์ ไทร อ็อฝ บีอิง โลนลิ)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])
Take my hand don’t let go baby hold me
(เทค มาย แฮ็นด ด้อนท์ เล็ท โก เบบิ โฮลด มี)
[hold mee]
([ โฮลด mee ])
Come to me and let me be your one and only [one and only]
(คัม ทู มี แอ็นด เล็ท มี บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ [ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ])
So I can make it alright til’ the morning
(โซ ไอ แค็น เมค อิท ออลไร๊ท ทิล เดอะ มอนิง)
[hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])

[Michael]
([ ไมเล ])
Hold my hand
(โฮลด มาย แฮ็นด)

[Michael/Akon]
([ ไมเล /เอคอน ])
Hold my hand [yeahhh]
(โฮลด มาย แฮ็นด [ เย้ ])
Baby I promise [hold my hand] that I’ll do
(เบบิ ไอ พรอมอิซ [ โฮลด มาย แฮ็นด ] แดท อิล ดู)
All I can [hold my hand]
(ออล ไอ แค็น [ โฮลด มาย แฮ็นด ])
Things will get better [oohhhhoo] if you just hold my hand
(ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ [ oohhhhoo ] อิฟ ยู จัซท โฮลด มาย แฮ็นด)
Nothing can come between us if you just hold,
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด ,)
hold my, hold, hold my, hold, hold my hand.
(โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย แฮ็นด)

[Akon]
([ เอคอน ])
[Hold my hand]
([ โฮลด มาย แฮ็นด ])

Hold my hand [yeaaah]
(โฮลด มาย แฮ็นด [ เย้ ])
Baby I promise [yeaaah x4]that I’ll do
(เบบิ ไอ พรอมอิซ [ เย้ x4 ] แดท อิล ดู)
All I can [hold my haand]
(ออล ไอ แค็น [ โฮลด มาย ฮานทฺ ])
Things will get better if you just [oohhoo] hold my hand
(ธิง วิล เก็ท เบทเทอะ อิฟ ยู จัซท [ oohhoo ] โฮลด มาย แฮ็นด)
Nothing can come between us if you just hold,
(นัธอิง แค็น คัม บีทวิน อัซ อิฟ ยู จัซท โฮลด ,)
hold my, hold, hold my, hold, hold my hand.
(โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย , โฮลด , โฮลด มาย แฮ็นด)

[Akon]
([ เอคอน ])
Hold my hand
(โฮลด มาย แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold My Hand คำอ่านไทย Michael Jackson feat Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น