เนื้อเพลง When I Found You คำอ่านไทย Britney Spears

I believe we all have one true love
(ไอ บิลีฝ วี ออล แฮ็ฝ วัน ทรู ลัฝ)
Somewhere in this world, I do
(ซัมแวร์ อิน ดีซ เวิลด , ไอ ดู)
When it seemed, all my dreams,
(ฮเว็น หนิด ซีม , ออล มาย ดรีม ,)
were falling through,
(เวอ ฟ๊อลิง ธรู ,)
thats when I found you
(แด๊ท ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

I believe for every heart
(ไอ บิลีฝ ฟอ เอฝริ ฮาท)
That whispers in the dark,
(แดท ฮวีซเพอะ ซิน เดอะ ดาค ,)
Theres a ray of light somewhere shining through
(แดร์ ซา เร อ็อฝ ไลท ซัมแวร์ ชายนิง ธรู)
It must sink or swim
(อิท มัซท ซิงค ออ ซวิม)
When the tide came in
(ฮเว็น เดอะ ไทด เคม อิน)
I found myself,
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ ,)
when I found you
(ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

[chours]
([ เชาเวิดสฺ ])
I found the closest thing to heaven
(ไอ เฟานด เดอะ โคลสเอส ธิง ทู เฮฝเอ็น)
I found the deepest love I knew
(ไอ เฟานด เดอะ ดีเปท ลัฝ ไอ นยู)
I believe, yes its true,
(ไอ บิลีฝ , เย็ซ อิทซ ทรู ,)
I found myself when I found you.
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

I believe, for every door thats closen,
(ไอ บิลีฝ , ฟอ เอฝริ โด แด๊ท โคลเซ็น ,)
For every heartbreak,
(ฟอ เอฝริ ฮาร์ทเบรก ,)
There’s hope for something new
(แดร์ โฮพ ฟอ ซัมติง นยู)
From the ashes arise,
(ฟร็อม ดิ แอสเชรด อะไรส ,)
A glimps of paradise
(อะ กริมสฺ อ็อฝ แพระไดส)
Theres a flicker in your eyes,
(แดร์ ซา ฟลีคเคอะ อิน ยุร ไอ ,)
when I found you.
(ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

[repeat chours]
([ ริพีท เชาเวิดสฺ ])

Our life unfolds
(เอ๊า ไลฟ อันโฟลด)
No-one knows
(โน วัน โน)
I thought love was just a
(ไอ ธอท ลัฝ วอส จัซท ดา)
Tingling in of the skin
(ทิงงิง อิน อ็อฝ เดอะ ซคิน)
I felt so alone,
(ไอ เฟ็ลท โซ อะโลน ,)
All alone
(ออล อะโลน)
More than you could ever know,
(โม แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ โน ,)
Its your deep love
(อิทซ ยุร ดีพ ลัฝ)
Sweet love
(สวี้ท ลัฝ)
when I found you
(ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

I found the closest thing to heaven
(ไอ เฟานด เดอะ โคลสเอส ธิง ทู เฮฝเอ็น)
Yes I found, the deepest love I knew
(เย็ซ ซาย เฟานด , เดอะ ดีเปท ลัฝ ไอ นยู)
I found,the closest thing to heaven
(ไอ เฟานด , เดอะ โคลสเอส ธิง ทู เฮฝเอ็น)
I fould myself when i found you
(ไอ เฟาดฺ ไมเซลฟ ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

I found the closest thing to heaven
(ไอ เฟานด เดอะ โคลสเอส ธิง ทู เฮฝเอ็น)
I found the deepest love I knew
(ไอ เฟานด เดอะ ดีเปท ลัฝ ไอ นยู)
I belive,yes it’s true
(ไอ บิวลีฝ , เย็ซ อิทซ ทรู)
I found myself
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ)
when I found you
(ฮเว็น นาย เฟานด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Found You คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น