เนื้อเพลง Somewhere over The Rainbow/What a Wonderful World คำอ่านไทย Cliff Richard

Oooooo…
(อู้)

Somewhere over the rainbow,
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์ ,)
Way up high.
(เว อัพ ไฮ)
There’s a land that I heard of,
(แดร์ ซา แล็นด แดท ไอ เฮิด อ็อฝ ,)
Once in a lullaby.
(วันซ อิน อะ ลัลละไบ)
Somewhere over the rainbow,
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์ ,)
Skies are blue.
(สกาย แซร์ บลู)
And the dreams that you dare to dream,
(แอ็นด เดอะ ดรีม แดท ยู แด ทู ดรีม ,)
Really do come true.
(ริแอ็ลลิ ดู คัม ทรู)
Someday I’ll wish upon a star,
(ซัมเดย์ อิล วิฌ อุพอน อะ ซทา ,)
And wake up where the clouds are far behind me.
(แอ็นด เวค อัพ ฮแว เดอะ คเลาด แซร์ ฟา บิไฮนด มี)
Where troubles melt like lemon drops,
(ฮแว ทรั๊บเบิ้ล เม็ลท ไลค เลมอัน ดร็อพ ,)
High above the chimney tops.
(ไฮ อะบัฝ เดอะ ชีมนิ ท็อพ)
That’s where you’ll find me.
(แด๊ท ฮแว โยว ไฟนด มี)
Somewhere over the rainbow,
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์ ,)
Bluebirds fly.
(บลูเบริ์ดฟไล)
Birds fly over the rainbow,
(เบิด ฟไล โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์ ,)
Why then – oh, why can’t I?
(ฮไว เด็น โอ , ฮไว แค็นท ไอ)
If happy little bluebirds fly,
(อิฟ แฮพพิ ลิ๊ทเทิ่ล บลูเบริ์ดฟไล ,)
Beyond the rainbow,
(บิยอนด เดอะ เรนโบว์ ,)
Why, oh, why can’t I?
(ฮไว , โอ , ฮไว แค็นท ไอ)

I see trees of green, red roses too.
(ไอ ซี ทรี อ็อฝ กรีน , เร็ด โรส ทู)
I see them bloom for me and you.
(ไอ ซี เฑ็ม บลูม ฟอ มี แอ็นด ยู)
And I think to myself,
(แอ็นด ดาย ธิงค ทู ไมเซลฟ ,)
What a wonderful world.
(ฮว็อท ดา วันเดอะฟุล เวิลด)
I see skies of blue and clouds of white.
(ไอ ซี สกาย อ็อฝ บลู แอ็นด คเลาด อ็อฝ ฮไวท)
The bright blessed day, the dark sacred night.
(เดอะ ไบร๊ท บาตสฺ เด , เดอะ ดาค เซคเร็ด ไนท)
And I think to myself,
(แอ็นด ดาย ธิงค ทู ไมเซลฟ ,)
What a wonderful world.
(ฮว็อท ดา วันเดอะฟุล เวิลด)
The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ เรนโบว์ , โซ พรีททิ อิน เดอะ ซไค ,)
Are also on the faces of people goin’ by.
(อาร์ ออลโซ ออน เดอะ เฟซ อ็อฝ พี๊เพิ่ล โกอิน ไบ)
I see friends shakin’ hands, saying ” How do you do! ”
(ไอ ซี ฟเร็นด เชคกินแฮ็นด , เซอิง ” เฮา ดู ยู ดู ! “)
They’re really sayin’ ” I love you. ”
(เดรว ริแอ็ลลิ เซย์อิน ” ไอ ลัฝ ยู “)
I hear babies cry, I watch them grow.
(ไอ เฮีย เบบีสฺ คไร , ไอ ว็อช เฑ็ม กโร)
They’ll learn much more than I’ll ever know.
(เด๊ว เลิน มัช โม แฑ็น อิล เอฝเออะ โน)
And I think to myself,
(แอ็นด ดาย ธิงค ทู ไมเซลฟ ,)
What a wonderful world.
(ฮว็อท ดา วันเดอะฟุล เวิลด)

Someday I’ll wish upon a star,
(ซัมเดย์ อิล วิฌ อุพอน อะ ซทา ,)
And wake up where the clouds are far behind me.
(แอ็นด เวค อัพ ฮแว เดอะ คเลาด แซร์ ฟา บิไฮนด มี)
Where troubles melt like lemon drops,
(ฮแว ทรั๊บเบิ้ล เม็ลท ไลค เลมอัน ดร็อพ ,)
High above the chimney tops.
(ไฮ อะบัฝ เดอะ ชีมนิ ท็อพ)
That’s where you’ll find me.
(แด๊ท ฮแว โยว ไฟนด มี)
Somewhere over the rainbow,
(ซัมแวร์ โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์ ,)
Way up high.
(เว อัพ ไฮ)
Birds fly over the rainbow,
(เบิด ฟไล โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์ ,)
Why then – oh, why can’t I?
(ฮไว เด็น โอ , ฮไว แค็นท ไอ)

Oooooo…
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somewhere over The Rainbow/What a Wonderful World คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น