เนื้อเพลง On A High คำอ่านไทย Duncan Sheik

I’m on a high, I’m on a high
(แอม ออน อะ ไฮ , แอม ออน อะ ไฮ)
there’s nothing more to it.
(แดร์ นัธอิง โม ทู อิท)
We are the sea and the sky
(วี อาร์ เดอะ ซี แอ็นด เดอะ ซไค)
and the blue that runs through it, yeah.
(แอ็นด เดอะ บลู แดท รัน ธรู อิท , เย่)

and there are some who say there are so many things I need
(แอ็นด แดร์ อาร์ ซัม ฮู เซ แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ธิง ซาย นีด)
so I run or I fight and I crawl or I scream and I bleed
(โซ ไอ รัน ออ ไอ ไฟท แอ็นด ดาย ครอล ออ ไอ ซครีม แอ็นด ดาย บลีด)
I bleed, I bleed
(ไอ บลีด , ไอ บลีด)

well, it’s a lie it’s a lie – don’t you believe it.
(เว็ล , อิทซ ซา ไล อิทซ ซา ไล ด้อนท์ ยู บิลีฝ อิท)
if you’re fine then you’re fine – it’s all how you see it.
(อิฟ ยัวร์ ไฟน เด็น ยัวร์ ไฟน อิทซ ซอร์ เฮา ยู ซี อิท)
oh, there never will be no conspiracy of happiness.
(โอ , แดร์ เนฝเออะ วิล บี โน ค็อนสพีระซิ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)

I’m on a high I’m on a high
(แอม ออน อะ ไฮ แอม ออน อะ ไฮ)
and there’s nothing more to it
(แอ็นด แดร์ นัธอิง โม ทู อิท)
I have the sun, it’s a star
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ ซัน , อิทซ ซา ซทา)
why should I refuse it
(ฮไว เชิด ดาย เรฟยุซ อิท)

and there are so many reasons I could give you why I should be down
(แอ็นด แดร์ อาร์ โซ เมนอิ รี๊ซั่น ซาย เคิด กิฝ ยู ฮไว ไอ เชิด บี เดาน)
there’s not enough money or time and my love you’re not around
(แดร์ น็อท อินัฟ มันอิ ออ ไทม แอ็นด มาย ลัฝ ยัวร์ น็อท อะเรานด)
around, around
(อะเรานด , อะเรานด)

but it’s a lie it’s a lie – don’t you believe it.
(บัท อิทซ ซา ไล อิทซ ซา ไล ด้อนท์ ยู บิลีฝ อิท)
if you’re fine then you’re fine – it’s all how you see it.
(อิฟ ยัวร์ ไฟน เด็น ยัวร์ ไฟน อิทซ ซอร์ เฮา ยู ซี อิท)
oh, there never will be no conspiracy of happiness.
(โอ , แดร์ เนฝเออะ วิล บี โน ค็อนสพีระซิ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)

you’re alive you’re alive – how else could you hear me?
(ยัวร์ อะไลฝ ยัวร์ อะไลฝ เฮา เอ็ลซ เคิด ยู เฮีย มี)
you are fine, you are fine – there’s nothing worth fearing
(ยู อาร์ ไฟน , ยู อาร์ ไฟน แดร์ นัธอิง เวิธ เฟียริง)
cause there never will be no conspiracy of happiness
(คอส แดร์ เนฝเออะ วิล บี โน ค็อนสพีระซิ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)

I’m on a high, on a high
(แอม ออน อะ ไฮ , ออน อะ ไฮ)
we are the sea and the sky
(วี อาร์ เดอะ ซี แอ็นด เดอะ ซไค)
I’m on a high, on a high
(แอม ออน อะ ไฮ , ออน อะ ไฮ)
I’m on a high
(แอม ออน อะ ไฮ)

It’s a lie, It’s a lie don’t you believe it
(อิทซ ซา ไล , อิทซ ซา ไล ด้อนท์ ยู บิลีฝ อิท)
Cause I’ve tried and I’ve tried, and I can’t really see it
(คอส แอฝ ทไร แอ็นด แอฝ ทไร , แอ็นด ดาย แค็นท ริแอ็ลลิ ซี อิท)
Yeah, I’m trapped inside my conspiracy of happiness
(เย่ , แอม แทร๊พ อีนไซด มาย ค็อนสพีระซิ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
said I was yours, you were mine but I didn’t really mean it
(เซ็ด ดาย วอส ยุร , ยู เวอ ไมน บัท ไอ ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ มีน หนิด)
and I lied and I lied
(แอ็นด ดาย ไล แอ็นด ดาย ไล)
and I wish you hadn’t seen it
(แอ็นด ดาย วิฌ ยู แฮดอินท ซีน หนิด)
cause I’m trapped inside my conspiracy of happiness
(คอส แอม แทร๊พ อีนไซด มาย ค็อนสพีระซิ อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
I’m on a high, on a high, there’s nothing more to it, yeah.
(แอม ออน อะ ไฮ , ออน อะ ไฮ , แดร์ นัธอิง โม ทู อิท , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On A High คำอ่านไทย Duncan Sheik

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น