เนื้อเพลง I’m Really Hot คำอ่านไทย Missy Elliott

[PRE-HOOK]
([ พรี ฮุค ])
oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
I’m,I’m,I’m,I’m,I’m really,really
(แอม , แอม , แอม , แอม , แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ)
Hot,Hot,Hot,Hot,Hot
(ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท)

[1st VERSE]
([ 1st เฝิซ ])
Let me holla’ at the d.j.
(เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท เดอะ ดี เจ)
Come on d.j. put that record on the replay
(คัมมอน ดี เจ พัท แดท เรคออด ออน เดอะ รีเพลย์)
Don’t you see how them b*tches move they bootay
(ด้อนท์ ยู ซี เฮา เฑ็ม บี *tches มูฝ เฑ บูเท)
Everytime you play this record, smell like coochie
(เอ๊รี่ไทม์ ยู พเล ดีซ เรคออด , ซเม็ล ไลค คู๊ดฉี่)
Follow dem’,Screamin’ like a groupay
(ฟอลโล เดม , สครีมมิน ไลค เก กรุ๊ปเพย์)
Misdemeanor move my nookie like a hoochay
(มิซดิมีนเออะ มูฝ มาย นุ๊กคี ไลค เก ฮู๊ดชา)
For them hatas f*ck whatever you say
(ฟอ เฑ็ม ฮาเทซ เอฟ *ck ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ)
Because you know I’m too cool for you anyway
(บิคอส ยู โน แอม ทู คูล ฟอ ยู เอนอิเว)
I’m just a bad b*tch
(แอม จัซท ดา แบ็ด บี *tch)
M-I-S,Miss
(เอ็ม ไอ เอส , มิซ)
I’m gonna’ keep talkin’ sh*t till you get this
(แอม กอนนะ คีพ ทอคกิ่น ฌะ *ที ทิล ยู เก็ท ดีซ)
I’m gonna’ bust up in the club wit’ no guest list
(แอม กอนนะ บัซท อัพ อิน เดอะ คลับ วิท โน เก็ซท ลิซท)
Them otha’ artist, I keep em’ all restless
(เฑ็ม ออดดา อาทิซท , ไอ คีพ เอ็ม ออล เรซทเล็ซ)
I don’t french kiss unless it’s 50 cent
(ไอ ด้อนท์ ฟเร็นช คิซ อันเลซ อิทซ 50 เซ็นท)
Vivica,we can share him like the president
(วิฝวีกา , วี แค็น แฌ ฮิม ไลค เดอะ พเรสอิเด็นท)
Tabloids,I don’t care,it’s irrelevant,I’m heaven sent
(แทบลอยด , ไอ ด้อนท์ แค , อิทซ อีเรวเรเว้น , แอม เฮฝเอ็น เซ็นท)
Now watch how I do this sh*t
(เนา ว็อช เฮา ไอ ดู ดีซ ฌะ *ที)

[PRE-HOOK]
([ พรี ฮุค ])
[CHORUS]
([ โครัซ ])
I’m really,really hot
(แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ฮ็อท)
Everytime my records drop
(เอ๊รี่ไทม์ มาย เรคออด ดร็อพ)
Radio says I won’t stop
(เรดิโอ เซ ซาย ว็อนท ซท็อพ)
Cus’ I’m killin’ em’
(ครัสแอม คิลลิน เอ็ม)

[2nd VERSE]
([ 2nd เฝิซ ])
You don’t know whatcha’ talkin’ bout
(ยู ด้อนท์ โน วอทชา ทอคกิ่น เบาท)
You would think I was Sug when I come out
(ยู เวิด ธิงค ไอ วอส Sug ฮเว็น นาย คัม เอ้า)
My album hit hard when I roll out
(มาย แอลบัม ฮิท ฮาด ฮเว็น นาย โรล เอ้า)
Yall records make a b*tch wanna’ throw em out
(ยอล เรคออด เมค เก บี *tch วอนนา ธโร เอ็ม เอ้า)
And that’s no doubt
(แอ็นด แด๊ท โน เดาท)
See I rock bells
(ซี ไอ ร็อค เบลล์)
Fly as hell and cool as ?
(ฟไล แอ็ส เฮ็ล แอ็นด คูล แอ็ส)
Baby can’t ya’ tell
(เบบิ แค็นท ยา เท็ล)
I lick my lips like I’m L.L.
(ไอ ลิค มาย ลิพ ไลค แอม แอล แอล)
And I’m doin’ it,and doin’ it,and doin’ it well
(แอ็นด แอม โดย หนิด , แอ็นด โดย หนิด , แอ็นด โดย หนิด เว็ล)
Straight to the hotel
(ซทเรท ทู เดอะ โฮเทล)
I’m cellabut so,boy,you gets no tell
(แอม เซลเลบัต โซ , บอย , ยู เก็ท โน เท็ล)
Kiss,kiss and still you gets nowhere
(คิซ , คิซ แซน ซทิล ยู เก็ท โนแวร์)
Just two blue balls down in yo’ underwear
(จัซท ทู บลู บอล เดาน อิน โย อันเดอะแว)
I play unfair
(ไอ พเล อันแฟ)
I’m a hot gal
(แอม มา ฮ็อท แก็ล)
Hot cars and stars and strip bars
(ฮ็อท คา แซน ซทา แซน ซทริพ บา)
And ain’t hot if I’m not there
(แอ็นด เอน ฮ็อท อิฟ แอม น็อท แดร์)
I’m a true playa’
(แอม มา ทรู พอลเย)
You can find me up in any record store
(ยู แค็น ไฟนด มี อัพ อิน เอนอิ เรคออด ซโท)
Hurry up and get chere
(เฮอริ อัพ แอ็นด เก็ท แชร์)

[PRE-HOOK]
([ พรี ฮุค ])
[CHORUS]
([ โครัซ ])

Look,let me move to the left
(ลุค , เล็ท มี มูฝ ทู เดอะ เล็ฟท)
Go head,let me fell myself
(โก เฮ็ด , เล็ท มี เฟ็ล ไมเซลฟ)
Touch my chest my sweat
(ทั๊ช มาย เช็ซท มาย ซเว็ท)
Show that d.j. how I shake my breast
(โฌ แดท ดี เจ เฮา ไอ เฌค มาย บเร็ซท)
Jiggle,jiggle,jangle
(จีกกล , จีกกล , เจงโกว)
Watch how my gludius dangle
(ว็อช เฮา มาย กรูดิเด แดงเกิล)
I do a 1-2 step,STOP
(ไอ ดู อะ วัน ทู ซเท็พ , ซท็อพ)
No,I ain’t done yet
(โน , ไอ เอน ดัน เย็ท)
Everybody in the club,go to work
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ , โก ทู เวิค)
Tight jeans,crop shirts,short skirts
(ไทท จีน , คร็อพ เฌิท , ฌอท ซเคิท)
I’m gonna’ rock to the beat till’ it hurt
(แอม กอนนะ ร็อค ทู เดอะ บีท ทิล อิท เฮิท)
I’m gonna’ drop it on the streest
(แอม กอนนะ ดร็อพ อิท ออน เดอะ สเตดเอด)
Yeah ya’ heard
(เย่ ยา เฮิด)
Hatas’ I flip the bird
(ฮาเทซ ซาย ฟลิพ เดอะ เบิด)
Got guns,so what,I ain’t scurred
(ก็อท กัน , โซ ฮว็อท , ไอ เอน สคริท)
I came to boogie and swerve
(ไอ เคม ทู บูกี แอ็นด ซเวิฝ)
I ain’t lyin’ folk that’s my word
(ไอ เอน ลายอิน โฟค แด๊ท มาย เวิด)

[PRE-HOOK]
([ พรี ฮุค ])
[CHORUS]
([ โครัซ ])

Really-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-hot-hot-hot-hot-hot
(ริแอ็ลลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
Really-ly-ly-ly-ly-ly-ly-ly-hot-hot-hot-hot-hot
(ริแอ็ลลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ลิ ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Really Hot คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น