เนื้อเพลง I Believe In You And Me คำอ่านไทย Whitney Houston

I Believe In You and Me
(ไอ บิลีฝ อิน ยู แอ็นด มี)
I Believe That we will be
(ไอ บิลีฝ แดท วี วิล บี)
In love eternally
(อิน ลัฝ อิเทอแน็ลลิ)
Well as far as I can see
(เว็ล แอ็ส ฟา แอ็ส ซาย แค็น ซี)
You Will Always be the one
(ยู วิล ออลเว บี ดิ วัน)
For me [Oh yes, you will]
(ฟอ มี [ โอ เย็ซ , ยู วิล ])

And I believe in dreams again
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิน ดรีม อะเกน)
I believe that love will never end
(ไอ บิลีฝ แดท ลัฝ วิล เนฝเออะ เอ็นด)
And like the river finds the sea
(แอ็นด ไลค เดอะ รีฝเออะ ไฟนด เดอะ ซี)
I was lost, now I’m free
(ไอ วอส ล็อซท , เนา แอม ฟรี)
Cuz I believe In you and me
(คัซ ไอ บิลีฝ อิน ยู แอ็นด มี)

I will never leave your side
(ไอ วิล เนฝเออะ ลีฝ ยุร ไซด)
I will never hurt your pride
(ไอ วิล เนฝเออะ เฮิท ยุร พไรด)
When all the chips are down, baby
(ฮเว็น ออล เดอะ ชิพ แซร์ เดาน , เบบิ)
Then I will always be around
(เด็น นาย วิล ออลเว บี อะเรานด)
Just to be right where you are
(จัซท ทู บี ไรท ฮแว ยู อาร์)
My love, you know I love you, boy
(มาย ลัฝ , ยู โน ไอ ลัฝ ยู , บอย)

I will never leave you out
(ไอ วิล เนฝเออะ ลีฝ ยู เอ้า)
I will always let you in, boy [mmm, oh baby]
(ไอ วิล ออลเว เล็ท ยู อิน , บอย [ อึม , โอ เบบิ ])
To places no-one’s ever been,
(ทู พเลซ โน วัน เอฝเออะ บีน ,)
Deep inside, can’t you see?
(ดีพ อีนไซด , แค็นท ยู ซี)
That I believe in you and me
(แดท ไอ บิลีฝ อิน ยู แอ็นด มี)

Maybe I’m a fool
(เมบี แอม มา ฟูล)
To feel the way I do
(ทู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
I will play the fool forever
(ไอ วิล พเล เดอะ ฟูล เฟาะเรฝเออะ)
Just to be with you forever
(จัซท ทู บี วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)

I believe in miracles
(ไอ บิลีฝ อิน มิ๊ราเคิ่ล)
And love is the miracle
(แอ็นด ลัฝ อีส เดอะ มิ๊ราเคิ่ล)
And yes, baby you’re my dream come true
(แอ็นด เย็ซ , เบบิ ยัวร์ มาย ดรีม คัม ทรู)
I was lost, now I’m free,
(ไอ วอส ล็อซท , เนา แอม ฟรี ,)
Oh, baby cuz i believe, i do believe, in you and me
(โอ , เบบิ คัซ ไอ บิลีฝ , ไอ ดู บิลีฝ , อิน ยู แอ็นด มี)
See, I was lost, now I’m free
(ซี , ไอ วอส ล็อซท , เนา แอม ฟรี)
Cuz I believe in you and me.
(คัซ ไอ บิลีฝ อิน ยู แอ็นด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe In You And Me คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น