เนื้อเพลง Please Don’t Leave Me คำอ่านไทย Pink

Da da da da
(ดา ดา ดา ดา)
da da da da
(ดา ดา ดา ดา)

Da da da da da,
(ดา ดา ดา ดา ดา ,)

I dont know if i can yell any louder,
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย แค็น เย็ล เอนอิ ลาวเดอ ,)
How many times have i kicked you outer here?
(เฮา เมนอิ ไทม แฮ็ฝ ไอ คิด ยู เอาทเออะ เฮียร)
Or said something insulting?
(ออ เซ็ด ซัมติง อินซัลทิง)

Da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

I can be so mean when i wanna be,
(ไอ แค็น บี โซ มีน ฮเว็น นาย วอนนา บี ,)
I am capable of realy anything,
(ไอ แอ็ม แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ เรียวรี่ เอนอิธิง ,)
I could cut you into peices,
(ไอ เคิด คัท ยู อีนทุ เพเซ็ด ,)
But my heart is, broken.
(บัท มาย ฮาท อีส , บโรเค็น)

Da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

Please dont leave me [x2]
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี [ x2 ])
I always say how i dont need you
(ไอ ออลเว เซ เฮา ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
But its always gonna come right back to this
(บัท อิทซ ออลเว กอนนะ คัม ไรท แบ็ค ทู ดีซ)
Please dont leave me
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)

How did i become so obnoxious,
(เฮา ดิด ดาย บิคัม โซ อ็อบนอคฌัซ ,)
What is it with you that makes me act like this,
(ฮว็อท อีส ซิท วิฑ ยู แดท เมค มี แอ็คท ไลค ดีซ ,)
Ive neva been this nasty,
(แอฝ นีฝวา บีน ดีซ นาซทิ ,)
Cant you tell that this is just a contest,
(แค็นท ยู เท็ล แดท ดีซ ซิส จัซท ดา คอนเท็ซท ,)
The one that wins will be the one that hits the hardest,
(ดิ วัน แดท วิน วิล บี ดิ วัน แดท ฮิท เดอะ ฮาร์เดท ,)
But baby i dont mean it,
(บัท เบบิ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ,)
I mean it, I promise
(ไอ มีน หนิด , ไอ พรอมอิซ)

Da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

Please dont leave me [x2]
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี [ x2 ])
I always say how i dont need you
(ไอ ออลเว เซ เฮา ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
But its always gonna come right back to this
(บัท อิทซ ออลเว กอนนะ คัม ไรท แบ็ค ทู ดีซ)
Please dont leave me
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)

I forgot to say outloud,
(ไอ เฟาะกอท ทู เซ เอ๊าลาวทฺ ,)
How beautiful you really are to me,
(เฮา บยูทิฟุล ยู ริแอ็ลลิ อาร์ ทู มี ,)
I cant be without,
(ไอ แค็นท บี วิเฑาท ,)
Your my perfect little punching bag,
(ยุร มาย เพ๊อร์เฟ็คท ลิ๊ทเทิ่ล พอนชิง แบ็ก ,)
And i need you,
(แอ็นด ดาย นีด ยู ,)
Im sorry.
(แอม ซอริ)

Da da da da
(ดา ดา ดา ดา)
da da da da
(ดา ดา ดา ดา)

Da da da da da
(ดา ดา ดา ดา ดา)

Please, please dont leave me
(พลีส , พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)
Baby please dont leave me [No, dont leave me]
(เบบิ พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี [ โน , ด้อนท์ ลีฝ มี ])
Please dont leave me
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)
I always say how i dont need you
(ไอ ออลเว เซ เฮา ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
But its always gonna come right back to this
(บัท อิทซ ออลเว กอนนะ คัม ไรท แบ็ค ทู ดีซ)
Please dont leave me [No, Dont leave me]
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี [ โน , ด้อนท์ ลีฝ มี ])

I always say how i dont need you,
(ไอ ออลเว เซ เฮา ไอ ด้อนท์ นีด ยู ,)
But its always gonna come right back to this,
(บัท อิทซ ออลเว กอนนะ คัม ไรท แบ็ค ทู ดีซ ,)
Please dont leave me,
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี ,)

Please, Please dont leave me.
(พลีส , พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Don’t Leave Me คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น