เนื้อเพลง Contact คำอ่านไทย Queen

Feeling strange, turn around do it again
(ฟีลอิง ซทเรนจ , เทิน อะเรานด ดู อิท อะเกน)
Feeling alright, feel like contact tonight
(ฟีลอิง ออลไร๊ท , ฟีล ไลค คอนแท็คท ทุไนท)
Well you know what it says and you know what you feel
(เว็ล ยู โน ฮว็อท ดิธ เซ แซน ยู โน ฮว็อท ยู ฟีล)
And you know what it’s like and you know it’s for real
(แอ็นด ยู โน ฮว็อท อิทซ ไลค แอ็นด ยู โน อิทซ ฟอ ริแอ็ล)
Take it to the limit, take it to the height
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท , เทค อิท ทู เดอะ ไฮท)
Take it to the limit, contact tonight
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท , คอนแท็คท ทุไนท)
Don’t speak, don’t break the spell
(ด้อนท์ ซพีค , ด้อนท์ บเรค เดอะ ซเพ็ล)
Let’s dance, you dance so well
(เล็ท ดานซ , ยู ดานซ โซ เว็ล)
I contact you, you contact me
(ไอ คอนแท็คท ยู , ยู คอนแท็คท มี)
Across the room our glances meet
(อัครอซ เดอะ รุม เอ๊า กลานซ มีท)
I contact you, eye contact, eye contact
(ไอ คอนแท็คท ยู , ไอ คอนแท็คท , ไอ คอนแท็คท)
Feeling fine, feel like dynamic
(ฟีลอิง ไฟน , ฟีล ไลค ไดแนมอิค)
Eyes speak more than words can say
(ไอ ซพีค โม แฑ็น เวิด แค็น เซ)
Sparks fly eye contact is made
(ซพาค ฟไล ไอ คอนแท็คท อีส เมด)
Well you know what it says
(เว็ล ยู โน ฮว็อท ดิธ เซ)
And you know what you feel
(แอ็นด ยู โน ฮว็อท ยู ฟีล)
Well you know what it’s like
(เว็ล ยู โน ฮว็อท อิทซ ไลค)
And you know it’s for real
(แอ็นด ยู โน อิทซ ฟอ ริแอ็ล)
So take it to the limit, take it to the height
(โซ เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท , เทค อิท ทู เดอะ ไฮท)
Take it to the limit, contact tonight
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท , คอนแท็คท ทุไนท)
Breathe deep let your feelings show,
(บรีฑ ดีพ เล็ท ยุร ฟีลอิง โฌ ,)
Let’s dance but not too slow
(เล็ท ดานซ บัท น็อท ทู ซโล)
I contact you, you contact me, across the room
(ไอ คอนแท็คท ยู , ยู คอนแท็คท มี , อัครอซ เดอะ รุม)
Our glances meet, I contact you…
(เอ๊า กลานซ มีท , ไอ คอนแท็คท ยู)
Eye contact, eye contact
(ไอ คอนแท็คท , ไอ คอนแท็คท)
Take it to the limit, take it to the limit,
(เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท , เทค อิท ทู เดอะ ลีมอิท ,)
Eye contact, eye contact…
(ไอ คอนแท็คท , ไอ คอนแท็คท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Contact คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น