เนื้อเพลง California Love คำอ่านไทย 2Pac feat Dr. Dre

California love!
(แคลิฟอร์เนีย ลัฝ !)

[1]-California…knows how to party
([ วัน ] แคลิฟอร์เนีย โน เฮา ทู พาทิ)
California…knows how to party
(แคลิฟอร์เนีย โน เฮา ทู พาทิ)
In the citaaay of L.A.
(อิน เดอะ ซีเทอาย อ็อฝ แอล อะ)
In the citaaay of good ol’ Watts
(อิน เดอะ ซีเทอาย อ็อฝ เกิด ol ว็อท)
In the citaaay, the city of Compton
(อิน เดอะ ซีเทอาย , เดอะ ซีทอิ อ็อฝ คอมตัน)
We keep it rockin! We keep it rockin!
(วี คีพ อิท รอคกิน ! วี คีพ อิท รอคกิน !)

[Verse One: Dr. Dre]
([ เฝิซ วัน : เดทเออะ ดรี ])

Now let me welcome everybody to the wild, wild west
(เนา เล็ท มี เวลคัม เอวี่บอดี้ ทู เดอะ ไวลด , ไวลด เว็ซท)
A state that’s untouchable like Elliot Ness
(อะ ซเทท แด๊ท อันทัซเชเบิล ไลค อิวลีเอ็ด เน็ซ)
The track hits ya eardrum like a slug to ya chest
(เดอะ ทแรค ฮิท ยา เอเออดัม ไลค เก ซลัก ทู ยา เช็ซท)
Pack a vest for your Jimmy in the city of sex
(แพ็ค กา เฝ็ซท ฟอ ยุร จิมมี่ อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เซ็คซ)
We in that sunshine state with a bomb ass hemp beat
(วี อิน แดท ซันชาย ซเทท วิฑ อะ บ็อม อาซ เฮ็มพ บีท)
the state where ya never find a dance floor empty
(เดอะ ซเทท ฮแว ยา เนฝเออะ ไฟนด อะ ดานซ ฟโล เอมทิ)
And pimps be on a mission for them greens
(แอ็นด พิมพ บี ออน อะ มีฌอัน ฟอ เฑ็ม กรีน)
lean mean money-makin-machines servin fiends
(ลีน มีน มันอิ เมกิน มะฌีน เซิฝวิน ฟีนด)
I been in the game for ten years makin rap tunes
(ไอ บีน อิน เดอะ เกม ฟอ เท็น เยีย เมกิน แร็พ ทยูน)
ever since honeys was wearin sassoon
(เอฝเออะ ซินซ ฮันอิ วอส เวียริน เซซซูน)
Now it’s ’95 and they clock me and watch me
(เนา อิทซ 95 แอ็นด เฑ คล็อค มี แอ็นด ว็อช มี)
Diamonds shinin lookin like I robbed Liberace
(ไดมันด ชายนิน ลุคกิน ไลค ไก รอบ ลิบเบอเรซ)
It’s all good, from Diego to tha Bay
(อิทซ ซอร์ เกิด , ฟร็อม ดีเอโก ทู ท่า เบ)
Your city is tha bomb if your city makin pay
(ยุร ซีทอิ อีส ท่า บ็อม อิฟ ยุร ซีทอิ เมกิน เพ)
Throw up a finger if ya feel the same way
(ธโร อัพ อะ ฟีงเกอะ อิฟ ยา ฟีล เดอะ เซม เว)
Dre puttin it down for
(ดรี พันดิน หนิด เดาน ฟอ)
Californ-i-a
(แคลลิโฟน นาย อะ)
[repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

[2]-Shake it shake it baby
([ ทู ] เฌค อิท เฌค อิท เบบิ)
Shake it shake it baby
(เฌค อิท เฌค อิท เบบิ)
Shake it shake it mama
(เฌค อิท เฌค อิท มามะ)
Shake it Cali
(เฌค อิท กาลี)
Shake it shake it baby
(เฌค อิท เฌค อิท เบบิ)
Shake it shake it shake it shake it…
(เฌค อิท เฌค อิท เฌค อิท เฌค อิท)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Out on bail fresh outta jail, California dreamin
(เอ้า ออน เบล ฟเร็ฌ เอ๊าตา เจล , แคลิฟอร์เนีย ดรีมมิน)
Soon as I stepped on the scene, I’m hearin hoochies screamin
(ซูน แอ็ส ซาย สตอปชฺ ออน เดอะ ซีน , แอม เฮียริน ฮูชีด สครีมมิน)
Fiendin for money and alcohol
(ฟรีนดิน ฟอ มันอิ แอ็นด แอลโคะฮ็อล)
the life of a west side playa where cowards die
(เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ เว็ซท ไซด พอลเย ฮแว เคาเอิด ได)
Only in Cali where we riot not rally to live and die
(โอ๊นลี่ อิน กาลี ฮแว วี ไรอัท น็อท แรลลิ ทู ไลฝ แอ็นด ได)
In L.A. we wearin Chucks not Ballies [that’s right]
(อิน แอล อะ วี เวียริน ชัค น็อท เบวลีสฺ [ แด๊ท ไรท ])
Dressed in Locs and khaki suits and ride is what we do
(ดเรซ อิน ลอคซฺ แซน คาคิ ซยูท แซน ไรด อีส ฮว็อท วี ดู)
Flossin but have caution we collide with other crews
(ฟอสซิน บัท แฮ็ฝ คอฌัน วี ค็อลไลด วิฑ อัฑเออะ ครู)
Famous cause we program worldwide
(เฟมัซ คอส วี พโรกแร็ม เวิรดวาย)
Let’em recognize from Long Beach to Rose Grands
(เลทเดม เรคอ็อกไนส ฟร็อม ล็อง บีช ทู โรส แกรนด์)
Bumpin and grindin like a slow jam, it’s west side
(บั้มปิน แอ็นด กรี๊ดอิน ไลค เก ซโล แจ็ม , อิทซ เว็ซท ไซด)
So you know the row won’t bow down to no man
(โซ ยู โน เดอะ เรา ว็อนท เบา เดาน ทู โน แม็น)
Say what you say
(เซ ฮว็อท ยู เซ)
But give me that bomb beat from Dre
(บัท กิฝ มี แดท บ็อม บีท ฟร็อม ดรี)
Let me serenade the streets of L.A.
(เล็ท มี เซเระเนด เดอะ ซทรีท อ็อฝ แอล อะ)
From Oakland to Sacktown
(ฟร็อม โอคแรนทู แซกทาว)
The Bay Area and back down
(เดอะ เบ แอเรียะ แอ็นด แบ็ค เดาน)
Cali is where they put they mack down
(กาลี อีส ฮแว เฑ พัท เฑ แมกคฺ เดาน)
Give me love!
(กิฝ มี ลัฝ !)
[rpt 1]
([ rpt วัน ])

[dre] now make it shake…
([ ดรี ] เนา เมค อิท เฌค)

[rpt 2]
([ rpt ทู ])

[Outro: Dre, 2Pac]
([ เอ๊าโต : ดรี , 2Pac ])

uh, yeah, uh, longbeach in tha house, uh yeah
(อา , เย่ , อา , ลองบีต อิน ท่า เฮาซ , อา เย่)
Oaktown, Oakland definately in tha house hahaha
(โอ๊กทาว , โอคแรนdefinately อิน ท่า เฮาซ ฮาฮาฮา)
Frisko, Frisko
(ฟริสโค , ฟริสโค)
[Tupac] hey, you know LA is up in this
([ ทูแปค ] เฮ , ยู โน ลา อีส อัพ อิน ดีซ)
Pasadina, where you at
(มาเซดีน่า , ฮแว ยู แอ็ท)
yeah, Ingelwood, Ingelwood always up to no good
(เย่ , อินเจลหวูด , อินเจลหวูด ออลเว อัพ ทู โน เกิด)
[Tupac] even Hollywood tryin to get a piece baby
([ ทูแปค ] อีเฝ็น ฮอลิวูด ทายอิน ทู เก็ท ดา พีซ เบบิ)
Sacramento, sacramento where ya at? yeah
(แซดเคเมนโท , แซดเคเมนโท ฮแว ยา แอ็ท เย่)

Throw it up y’all, throw it up, Throw it up
(ธโร อิท อัพ ยอล , ธโร อิท อัพ , ธโร อิท อัพ)
Let’s show these fools how we do this on that west side
(เล็ท โฌ ฑิส ฟูล เฮา วี ดู ดีซ ออน แดท เว็ซท ไซด)
Cause you and I know it’s tha best side
(คอส ยู แอ็นด ดาย โน อิทซ ท่า เบ็ซท ไซด)

yeah, That’s riight
(เย่ , แด๊ท ไรไอทฺ)
west coast, west coast
(เว็ซท โคซท , เว็ซท โคซท)
uh, California Love
(อา , แคลิฟอร์เนีย ลัฝ)
California Love
(แคลิฟอร์เนีย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง California Love คำอ่านไทย 2Pac feat Dr. Dre

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น