เนื้อเพลง Fear of The Dark คำอ่านไทย Iron Maiden

I am a man who walks alone
(ไอ แอ็ม มา แม็น ฮู วอค อะโลน)
And when I’m walking a dark road
(แอ็นด ฮเว็น แอม วอคกิง อะ ดาค โรด)
At night or strolling through the park
(แอ็ท ไนท ออ สโตวลิง ธรู เดอะ พาค)

When the light begins to change
(ฮเว็น เดอะ ไลท บีกีน ทู เชนจ)
I sometimes feel a little strange
(ไอ ซัมไทม์ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซทเรนจ)
A little anxious when it’s dark
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แองฌัซ ฮเว็น อิทซ ดาค)

Fear of the dark, fear of the dark
(เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค , เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค)
I have constant fear that something’s
(ไอ แฮ็ฝ คอนสแท็นท เฟีย แดท ซัมติง)
always near
(ออลเว เนีย)
Fear of the dark, fear of the dark
(เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค , เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค)
I have a phobia that someone’s
(ไอ แฮ็ฝ อะ โฟเบียะ แดท ซัมวัน)
always there
(ออลเว แดร์)

Have you run your fingers down
(แฮ็ฝ ยู รัน ยุร ฟีงเกอะ เดาน)
the wall
(เดอะ วอล)
And have you felt your neck skin crawl
(แอ็นด แฮ็ฝ ยู เฟ็ลท ยุร เน็ค ซคิน ครอล)
When you’re searching for the light?
(ฮเว็น ยัวร์ เซิชอิง ฟอ เดอะ ไลท)
Sometimes when you’re scared
(ซัมไทม์ ฮเว็น ยัวร์ ซคา)
to take a look
(ทู เทค เก ลุค)
At the corner of the room
(แอ็ท เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เดอะ รุม)
You’ve sensed that something’s
(ยู๊ฟ เซ็นซ แดท ซัมติง)
watching you
(วัทชิง ยู)

Have you ever been alone at night
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน อะโลน แอ็ท ไนท)
Thought you heard footsteps behind
(ธอท ยู เฮิด ฟุทเสต็ป บิไฮนด)
And turned around and no one’s there?
(แอ็นด เทิน อะเรานด แอ็นด โน วัน แดร์)
And as you quicken up your pace
(แอ็นด แอ็ส ยู ควีคเค็น อัพ ยุร เพซ)
You find it hard to look again
(ยู ไฟนด ดิท ฮาด ทู ลุค อะเกน)
Because you’re sure there’s
(บิคอส ยัวร์ ฌุร แดร์)
someone there
(ซัมวัน แดร์)

Watching horror films the night before
(วัทชิง ฮอเรอะ ฟิลม เดอะ ไนท บิโฟ)
Debating witches and folklores
(ดีเบดิ้ง วิชเชด แซน โฟคโคลส)
The unknown troubles on your mind
(ดิ อันโนน ทรั๊บเบิ้ล ออน ยุร ไมนด)
Maybe your mind is playing tricks
(เมบี ยุร ไมนด อีส พเลนิ่ง ทริค)
You sense, and suddenly eyes fix
(ยู เซ็นซ , แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ฟิคซ)
On dancing shadows from behind
(ออน แด็นซิง แฌดโอ ฟร็อม บิไฮนด)

Fear of the dark, fear of the dark
(เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค , เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค)
I have constant fear that something’s
(ไอ แฮ็ฝ คอนสแท็นท เฟีย แดท ซัมติง)
always near
(ออลเว เนีย)
Fear of the dark, fear of the dark
(เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค , เฟีย อ็อฝ เดอะ ดาค)
I have a phobia that someone’s
(ไอ แฮ็ฝ อะ โฟเบียะ แดท ซัมวัน)
always there
(ออลเว แดร์)

When I’m walking a dark road
(ฮเว็น แอม วอคกิง อะ ดาค โรด)
I am a man who walks alone
(ไอ แอ็ม มา แม็น ฮู วอค อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fear of The Dark คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น