เนื้อเพลง Pagan Poetry คำอ่านไทย Bjork

Pedalling through
(เพดลิง ธรู)
The dark currents
(เดอะ ดาค เคอเร็นท)
I find
(ไอ ไฟนด)
An accurate copy
(แอน แอคคิวริท คอพอิ)
A blueprint
(อะ บลูพริ้น)
Of the pleasure
(อ็อฝ เดอะ พเลฉเออะ)
In me
(อิน มี)

Swirling black lilies totally ripe
(สเวอร์ลิง บแล็ค ลิวลีสฺ โททอลลี่ ไรพ)
A secret code carved
(อะ ซีคเร็ท โคด คาฝ)
Swirling black lilies totally ripe
(สเวอร์ลิง บแล็ค ลิวลีสฺ โททอลลี่ ไรพ)
A secret code carved
(อะ ซีคเร็ท โคด คาฝ)

He offers
(ฮี ออฟเฟอะ)
A handshake
(อะ แฮนเชค)
Crooked
(ครุค)
Five fingers
(ไฟฝ ฟีงเกอะ)
They form a pattern
(เฑ ฟอม มา แพทเทิน)
Yet to be matched
(เย็ท ทู บี แม็ช)

On the surface simplicity
(ออน เดอะ เซอฟิซ ซิมพลีซอิทิ)
But the darkest pit in me
(บัท เดอะ ดาร์คเนท พิท อิน มี)
It’s pagan poetry
(อิทซ เพแก็น โพเอ็ทริ)
Pagan poetry
(เพแก็น โพเอ็ทริ)

Morsecoding signals [signals]
(มอร์เซโกดิง ซีกแน็ล [ ซีกแน็ล ])
They pulsate [wake me up] and wake me up
(เฑ พัลเซท [ เวค มี อัพ ] แอ็นด เวค มี อัพ)
[pulsate] from my hibernate
([ พัลเซท ] ฟร็อม มาย ไฮเบอะเนท)

On the surface simplicity
(ออน เดอะ เซอฟิซ ซิมพลีซอิทิ)
Swirling black lilies totally ripe
(สเวอร์ลิง บแล็ค ลิวลีสฺ โททอลลี่ ไรพ)
But the darkest pit in me
(บัท เดอะ ดาร์คเนท พิท อิน มี)
It’s pagan poetry
(อิทซ เพแก็น โพเอ็ทริ)
Swirling black lilies totally ripe
(สเวอร์ลิง บแล็ค ลิวลีสฺ โททอลลี่ ไรพ)
Pagan poetry
(เพแก็น โพเอ็ทริ)

Swirling black lilies totally ripe
(สเวอร์ลิง บแล็ค ลิวลีสฺ โททอลลี่ ไรพ)
….
(….)

I love him, I love him
(ไอ ลัฝ ฮิม , ไอ ลัฝ ฮิม)
I love him, I love him
(ไอ ลัฝ ฮิม , ไอ ลัฝ ฮิม)
I love him, I love him
(ไอ ลัฝ ฮิม , ไอ ลัฝ ฮิม)
I love him, I love him
(ไอ ลัฝ ฮิม , ไอ ลัฝ ฮิม)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)

This time
(ดีซ ไทม)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)
I’m gonna keep me to myself
(แอม กอนนะ คีพ มี ทู ไมเซลฟ)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)
This time
(ดีซ ไทม)
I’m gonna keep my all to myself
(แอม กอนนะ คีพ มาย ออล ทู ไมเซลฟ)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)
And he makes me want to hurt myself again
(แอ็นด ฮี เมค มี ว็อนท ทู เฮิท ไมเซลฟ อะเกน)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)
She loves him, she loves him
(ชี ลัฝ ฮิม , ชี ลัฝ ฮิม)
And he makes me want to hurt myself again
(แอ็นด ฮี เมค มี ว็อนท ทู เฮิท ไมเซลฟ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pagan Poetry คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น