เนื้อเพลง Live Like We’re Dying คำอ่านไทย Kris Allen

Sometimes we fall down and can’t get back up
(ซัมไทม์ วี ฟอล เดาน แอ็นด แค็นท เก็ท แบ็ค อัพ)
We’re hiding behind skin that’s too tough
(เวีย ไฮดอิง บิไฮนด ซคิน แด๊ท ทู ทั๊ฟ)
How come we don’t say ” I love you ” enough
(เฮา คัม วี ด้อนท์ เซ ” ไอ ลัฝ ยู ” อินัฟ)
Till it’s too late, it’s not too late
(ทิล อิทซ ทู เลท , อิทซ น็อท ทู เลท)

Our hearts are hungry for a food that won’t come
(เอ๊า ฮาท แซร์ ฮังกริ ฟอ รา ฟูด แดท ว็อนท คัม)
We could make a feast from these crumbs
(วี เคิด เมค เก ฟีซท ฟร็อม ฑิส ครัม)
And we’re all staring down the barrel of a gun
(แอ็นด เวีย ออล ซแทริง เดาน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ อะ กัน)
So if your life flashed before you
(โซ อิฟ ยุร ไลฟ ฟแล็ฌ บิโฟ ยู)
What would you wish you would’ve done?
(ฮว็อท เวิด ยู วิฌ ยู วูดเด็ป ดัน)

Yeah… we gotta start
(เย่ วี กอททะ ซทาท)
Looking at the hands of the time we’ve been given here
(ลุคอิง แอ็ท เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เดอะ ไทม หวีบ บีน กีฝเอ็น เฮียร)
This is all we got and we gotta start pickin it
(ดีซ ซิส ซอร์ วี ก็อท แอ็นด วี กอททะ ซทาท พิกคิน หนิด)
Every second counts on a clock that’s tickin’
(เอฝริ เซคอันด เคานท ออน อะ คล็อค แด๊ท ทิคเคน)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

We only got
(วี โอ๊นลี่ ก็อท)
86,400 seconds in a day too
(86 , 400 เซคอันด ซิน อะ เด ทู)
Turn it all around or to throw it all away
(เทิน หนิด ออล อะเรานด ออ ทู ธโร อิท ดอร์ อะเว)
We gotta tell ’em that we love ’em
(วี กอททะ เท็ล เอ็ม แดท วี ลัฝ เอ็ม)
While we got the chance to say
(ฮไวล วี ก็อท เดอะ ชานซ ทู เซ)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

And if your plane fell out of the skies
(แอ็นด อิฟ ยุร พเลน เฟ็ล เอ้า อ็อฝ เดอะ สกาย)
Who would you call with your last goodbye?
(ฮู เวิด ยู คอล วิฑ ยุร ลาซท กู๊ดบาย)
Should be so careful who we live out our lives
(เชิด บี โซ แคฟุล ฮู วี ไลฝ เอ้า เอ๊า ไลฝ)
So when we long for absolution
(โซ ฮเว็น วี ล็อง ฟอ แอบโซลยูฌัน)
There’ll no one on the line
(เดอะเรล โน วัน ออน เดอะ ไลน)

Yeah… we gotta start
(เย่ วี กอททะ ซทาท)
Looking at the hands of the time we’ve been given here
(ลุคอิง แอ็ท เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เดอะ ไทม หวีบ บีน กีฝเอ็น เฮียร)
This is all we got and we gotta start pickin it
(ดีซ ซิส ซอร์ วี ก็อท แอ็นด วี กอททะ ซทาท พิกคิน หนิด)
Every second counts on a clock that’s tickin’
(เอฝริ เซคอันด เคานท ออน อะ คล็อค แด๊ท ทิคเคน)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

We only got
(วี โอ๊นลี่ ก็อท)
86,400 seconds in a day to
(86 , 400 เซคอันด ซิน อะ เด ทู)
Turn it all around or to throw it all away
(เทิน หนิด ออล อะเรานด ออ ทู ธโร อิท ดอร์ อะเว)
We gotta tell ’em that we love ’em
(วี กอททะ เท็ล เอ็ม แดท วี ลัฝ เอ็ม)
While we got the chance to say
(ฮไวล วี ก็อท เดอะ ชานซ ทู เซ)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

Like we’re dying, oh, like we’re dying [x2]
(ไลค เวีย ไดอิง , โอ , ไลค เวีย ไดอิง [ x2 ])

We only got
(วี โอ๊นลี่ ก็อท)
86,400 seconds in a day to
(86 , 400 เซคอันด ซิน อะ เด ทู)
Turn it all around or to throw it all away
(เทิน หนิด ออล อะเรานด ออ ทู ธโร อิท ดอร์ อะเว)
We gotta tell ’em that we love ’em
(วี กอททะ เท็ล เอ็ม แดท วี ลัฝ เอ็ม)
While we got the chance to say
(ฮไวล วี ก็อท เดอะ ชานซ ทู เซ)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

You never know a good thing ’til it’s gone
(ยู เนฝเออะ โน อะ เกิด ธิง ทิล อิทซ กอน)
You never see a crash ’til it’s head on
(ยู เนฝเออะ ซี อะ คแร็ฌ ทิล อิทซ เฮ็ด ออน)
All those people right when we’re dead wrong
(ออล โฑส พี๊เพิ่ล ไรท ฮเว็น เวีย เด็ด ร็อง)
You never know a good thing ’til it’s gone
(ยู เนฝเออะ โน อะ เกิด ธิง ทิล อิทซ กอน)

Yeah… we gotta start
(เย่ วี กอททะ ซทาท)
Looking at the hands of the time we’ve been given here
(ลุคอิง แอ็ท เดอะ แฮ็นด อ็อฝ เดอะ ไทม หวีบ บีน กีฝเอ็น เฮียร)
This is all we got and we gotta start pickin it
(ดีซ ซิส ซอร์ วี ก็อท แอ็นด วี กอททะ ซทาท พิกคิน หนิด)
Every second counts on a clock that’s tickin’
(เอฝริ เซคอันด เคานท ออน อะ คล็อค แด๊ท ทิคเคน)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

We only got
(วี โอ๊นลี่ ก็อท)
86,400 seconds in a day to
(86 , 400 เซคอันด ซิน อะ เด ทู)
Turn it all around or to throw it all away
(เทิน หนิด ออล อะเรานด ออ ทู ธโร อิท ดอร์ อะเว)
We gotta tell ’em that we love ’em
(วี กอททะ เท็ล เอ็ม แดท วี ลัฝ เอ็ม)
While we got the chance to say
(ฮไวล วี ก็อท เดอะ ชานซ ทู เซ)
Gotta live like we’re dying
(กอททะ ไลฝ ไลค เวีย ไดอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live Like We’re Dying คำอ่านไทย Kris Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น