เนื้อเพลง Gots Ta Be คำอ่านไทย B2K

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
It’s not my way, to talk to strangers
(อิทซ น็อท มาย เว , ทู ทอค ทู ซทเรนเจอะ)
But I feel like I already know you, ooh
(บัท ไอ ฟีล ไลค ไก ออลเรดอิ โน ยู , อู้)
And if you need somebody
(แอ็นด อิฟ ยู นีด ซัมบอดี้)
I wanna manage you, huh
(ไอ วอนนา แมนอิจ ยู , ฮู)
I can tell that you’ve been through some changes in your past, relationships
(ไอ แค็น เท็ล แดท ยู๊ฟ บีน ธรู ซัม เชนจ ซิน ยุร พาซท , ริเลฌันฌิพ)
But come on and walk through that door
(บัท คัมมอน แอ็นด วอค ธรู แดท โด)
Cause I’m what you’ve been waitin for
(คอส แอม ฮว็อท ยู๊ฟ บีน เว๊ทดิน ฟอ)
Whatevers on your mind[let it all]
(ฮว็อทเอฝเออะ ออน ยุร ไมนด [ เล็ท ดิธ ดอร์ ])
Girl we’ve got lots of time [we can talk]
(เกิล หวีบ ก็อท ล็อท อ็อฝ ไทม [ วี แค็น ทอค ])
through all the good times and bad times
(ธรู ออล เดอะ เกิด ไทม แซน แบ็ด ไทม)

[Chorus 1:]
([ โครัซ วัน : ])
I wanna be the gots ta be in your life
(ไอ วอนนา บี เดอะ ก็อท ทา บี อิน ยุร ไลฟ)
Gots ta be the one that makes you sad
(ก็อท ทา บี ดิ วัน แดท เมค ยู แซ็ด)
Gots ta be the one you never had
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู เนฝเออะ แฮ็ด)
Gots ta be the one that you want so damn bad
(ก็อท ทา บี ดิ วัน แดท ยู ว็อนท โซ แด็ม แบ็ด)
Gotta be, gotta be, gotta be your everything [everything]
(กอททะ บี , กอททะ บี , กอททะ บี ยุร เอ๊วี่ติง [ เอ๊วี่ติง ])
Gots be the only one you fight
(ก็อท บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู ไฟท)
Gots ta be the one that makes it right
(ก็อท ทา บี ดิ วัน แดท เมค ซิท ไรท)
Gots ta be the one you don’t like half the time [the time]
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ด้อนท์ ไลค ฮาล์ฟ เดอะ ไทม [ เดอะ ไทม ])
Gotta be, gotta be, gotta be your everything
(กอททะ บี , กอททะ บี , กอททะ บี ยุร เอ๊วี่ติง)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Girl you just can’t love anybody
(เกิล ยู จัซท แค็นท ลัฝ เอนอิบอดิ)
I take it I’m the right one for you, ooh
(ไอ เทค อิท แอม เดอะ ไรท วัน ฟอ ยู , อู้)
But you gots to believe me
(บัท ยู ก็อท ทู บิลีฝ มี)
Cause everything that I tell you is true, yeah
(คอส เอ๊วี่ติง แดท ไอ เท็ล ยู อีส ทรู , เย่)
I wanna be your mother, your father, your brother, and your sister too
(ไอ วอนนา บี ยุร ม๊าเธ่อร์ , ยุร ฟาเฑอะ , ยุร บรัฑเออะ , แอ็นด ยุร ซีซเทอะ ทู)
Be the good, the bad
(บี เดอะ เกิด , เดอะ แบ็ด)
Be the gots ta love that you run to
(บี เดอะ ก็อท ทา ลัฝ แดท ยู รัน ทู)
Whatevers on your mind[let it all]
(ฮว็อทเอฝเออะ ออน ยุร ไมนด [ เล็ท ดิธ ดอร์ ])
Girl we’ve got lots of time [we can talk]
(เกิล หวีบ ก็อท ล็อท อ็อฝ ไทม [ วี แค็น ทอค ])
through all the good times, and bad times
(ธรู ออล เดอะ เกิด ไทม , แอ็นด แบ็ด ไทม)

[Chorus 2:]
([ โครัซ ทู : ])
I wanna be the gots to be in your life
(ไอ วอนนา บี เดอะ ก็อท ทู บี อิน ยุร ไลฟ)
Gots ta be the one gets on your nerves
(ก็อท ทา บี ดิ วัน เก็ท ออน ยุร เนิฝ)
Gots ta be the one you don’t deserve
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ)
Gots ta be the only one that you serve
(ก็อท ทา บี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท ยู เซิฝ)
Gotta be, gotta be, gotta be your everything
(กอททะ บี , กอททะ บี , กอททะ บี ยุร เอ๊วี่ติง)
Gots ta be the one to change your fate
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ทู เชนจ ยุร เฟท)
Gots ta be the one you love to hate
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ลัฝ ทู เฮท)
Gots ta be the one you let eat off your plate
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู เล็ท อีท ออฟฟ ยุร เพล๊ท)
Gotta be, gotta be, gotta be your everything
(กอททะ บี , กอททะ บี , กอททะ บี ยุร เอ๊วี่ติง)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Listen
(ลิ๊สซึ่น)
Things aren’t always gonna be, be so easy girl
(ธิง อเร้น ออลเว กอนนะ บี , บี โซ อีสอิ เกิล)
And I can let you know for sure that I always gonna be right here
(แอ็นด ดาย แค็น เล็ท ยู โน ฟอ ฌุร แดท ไอ ออลเว กอนนะ บี ไรท เฮียร)
I might make you mad, you cuss me out, but your still my girl
(ไอ ไมท เมค ยู แม็ด , ยู ครัสมี เอ้า , บัท ยุร ซทิล มาย เกิล)
And I promise that I’ll never put my hands on you girl
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ แดท อิล เนฝเออะ พัท มาย แฮ็นด ออน ยู เกิล)
I wanna be everything to you girl
(ไอ วอนนา บี เอ๊วี่ติง ทู ยู เกิล)

[Chorus 3:]
([ โครัซ ที : ])
Gots ta be the one you an’t stand
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู แอ็นท ซแท็นด)
Gots ta be the one you call your man
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู คอล ยุร แม็น)
Gots ta be the one to put a ring on that hand
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ทู พัท ดา ริง ออน แดท แฮ็นด)
Gotta be, gotta be, gotta be your everything
(กอททะ บี , กอททะ บี , กอททะ บี ยุร เอ๊วี่ติง)
Gots ta be the one can’t forget
(ก็อท ทา บี ดิ วัน แค็นท เฟาะเกท)
Gots ta be the one that you regret
(ก็อท ทา บี ดิ วัน แดท ยู ริกเรท)
Gots ta be the one you had never met
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู แฮ็ด เนฝเออะ เม็ท)
Gotta be, gotta be, gotta be your everything
(กอททะ บี , กอททะ บี , กอททะ บี ยุร เอ๊วี่ติง)

[Bridge 2:]
([ บริจ ทู : ])
Listen
(ลิ๊สซึ่น)
I don’t want you love nobody but me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ลัฝ โนบอดี้ บัท มี)
You and me can do almost anything
(ยู แอ็นด มี แค็น ดู ออลโมซท เอนอิธิง)
Gots ta be the one you want
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Gots ta be the one you flaunt
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ฟลอนท)
You can’t get mad at nobody but me
(ยู แค็นท เก็ท แม็ด แอ็ท โนบอดี้ บัท มี)
In fact I’m the only one you can recieve
(อิน แฟ็คท แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู แค็น รีซิฝ)
Gots ta be the one you want
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ว็อนท)
Gots ta be the one you flaunt
(ก็อท ทา บี ดิ วัน ยู ฟลอนท)

[ad libs first verse to fade]
([ แอ็ด ลิบสฺ เฟิซท เฝิซ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gots Ta Be คำอ่านไทย B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น