เนื้อเพลง Where Did You Sleep Last Night (Leadbelly Cover) คำอ่านไทย Nirvana

My girl, my girl, don’t lie to me
(มาย เกิล , มาย เกิล , ด้อนท์ ไล ทู มี)
Tell me where did you sleep last night
(เท็ล มี ฮแว ดิด ยู ซลีพ ลาซท ไนท)

In the pines, in the pines
(อิน เดอะ ไพน , อิน เดอะ ไพน)
Where the sun don’t ever shine
(ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ เอฝเออะ ไฌน)
I would shiver the whole night through
(ไอ เวิด ฌีฝเออะ เดอะ โฮล ไนท ธรู)

My girl, my girl, where will you go
(มาย เกิล , มาย เกิล , ฮแว วิล ยู โก)
I’m going where the cold wind blows
(แอม โกอิ้ง ฮแว เดอะ โคลด วินด บโล)

In the pines, in the pines
(อิน เดอะ ไพน , อิน เดอะ ไพน)
Where the sun don’t ever shine
(ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ เอฝเออะ ไฌน)
I would shiver the whole night through
(ไอ เวิด ฌีฝเออะ เดอะ โฮล ไนท ธรู)

Her husband, was a hard working man
(เฮอ ฮัสแบ็นด , วอส ซา ฮาด เวิคกิง แม็น)
Just about a mile from here
(จัซท อะเบาท ดา ไมล ฟร็อม เฮียร)
His head was found in a driving wheel
(ฮิส เฮ็ด วอส เฟานด อิน อะ ดรายวิง ฮวีล)
But his body never was found
(บัท ฮิส บอดอิ เนฝเออะ วอส เฟานด)

My girl, my girl, don’t lie to me
(มาย เกิล , มาย เกิล , ด้อนท์ ไล ทู มี)
Tell me where did you sleep last night
(เท็ล มี ฮแว ดิด ยู ซลีพ ลาซท ไนท)

In the pines, in the pines
(อิน เดอะ ไพน , อิน เดอะ ไพน)
Where the sun don’t ever shine
(ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ เอฝเออะ ไฌน)
I would shiver the whole night through
(ไอ เวิด ฌีฝเออะ เดอะ โฮล ไนท ธรู)

My girl, my girl, where will you go
(มาย เกิล , มาย เกิล , ฮแว วิล ยู โก)
I’m going where the cold wind blows
(แอม โกอิ้ง ฮแว เดอะ โคลด วินด บโล)

In the pines, in the pines
(อิน เดอะ ไพน , อิน เดอะ ไพน)
Where the sun don’t ever shine
(ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ เอฝเออะ ไฌน)
I would shiver the whole night through
(ไอ เวิด ฌีฝเออะ เดอะ โฮล ไนท ธรู)

My girl, my girl, don’t lie to me
(มาย เกิล , มาย เกิล , ด้อนท์ ไล ทู มี)
Tell me where did you sleep last night
(เท็ล มี ฮแว ดิด ยู ซลีพ ลาซท ไนท)

In the pines, in the pines
(อิน เดอะ ไพน , อิน เดอะ ไพน)
Where the sun don’t ever shine
(ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ เอฝเออะ ไฌน)
I would shiver the whole night through
(ไอ เวิด ฌีฝเออะ เดอะ โฮล ไนท ธรู)

My girl, my girl, where will you go
(มาย เกิล , มาย เกิล , ฮแว วิล ยู โก)
I’m going where the cold wind blows
(แอม โกอิ้ง ฮแว เดอะ โคลด วินด บโล)

In the pines, in the pines
(อิน เดอะ ไพน , อิน เดอะ ไพน)
Where the sun don’t ever shine
(ฮแว เดอะ ซัน ด้อนท์ เอฝเออะ ไฌน)
I would shiver the whole night through
(ไอ เวิด ฌีฝเออะ เดอะ โฮล ไนท ธรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Did You Sleep Last Night (Leadbelly Cover) คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น