เนื้อเพลง One In A Million คำอ่านไทย Aaliyah

Love It Babe Love It Babe
(ลัฝ อิท เบบ ลัฝ อิท เบบ)
Repeat
(ริพีท)

Baby You Don’t Know What You Do To Me
(เบบิ ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
Between Me And You I Feel A Chemistry
(บีทวิน มี แอ็นด ยู ไอ ฟีล อะ เคมอิซทริ)
Won’t Let Noone Come And Take Your Place
(ว็อนท เล็ท นูอิน คัม แอ็นด เทค ยุร พเลซ)
Cause The Love You Give Can’t Be Replaced
(คอส เดอะ ลัฝ ยู กิฝ แค็นท บี รีเพลย์)
See Noone Else Love Me Like You Do
(ซี นูอิน เอ็ลซ ลัฝ มี ไลค ยู ดู)
That’s Why I Want To Spend My Life With You
(แด๊ท ฮไว ไอ ว็อนท ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
Wanna Please You In Anyway I Can
(วอนนา พลีส ยู อิน เอนอิเว ไอ แค็น)
Wanna Share My World Don’t You Understand
(วอนนา แฌ มาย เวิลด ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด)

Your Love Is A One In A Million It Goes On And On And On
(ยุร ลัฝ อีส ซา วัน อิน อะ มีลยัน หนิด โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You Give Me A Really Good Feelin All Day Long
(ยู กิฝ มี อะ ริแอ็ลลิ เกิด ฟีลิน ออล เด ล็อง)
Your Love Is A One In A Million It Goes On And On And On
(ยุร ลัฝ อีส ซา วัน อิน อะ มีลยัน หนิด โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You Give Me A Really Good Feelin All Day Long
(ยู กิฝ มี อะ ริแอ็ลลิ เกิด ฟีลิน ออล เด ล็อง)

Turn Me Inside Out Make My Heart Speak
(เทิน มี อีนไซด เอ้า เมค มาย ฮาท ซพีค)
Don’t Want Nobody Else You Are All I Need
(ด้อนท์ ว็อนท โนบอดี้ เอ็ลซ ยู อาร์ ออล ไอ นีด)
Personality Ty In Everything You Do Do
(เพิซแนลอิทิ Ty อิน เอ๊วี่ติง ยู ดู ดู)
Makes Me Love Everything Bout You
(เมค มี ลัฝ เอ๊วี่ติง เบาท ยู)
Your Smile Your Style So Fly I Can’t Deny
(ยุร ซไมล ยุร ซไทล โซ ฟไล ไอ แค็นท ดิไน)
I Got A Crush On You And That’s True Indeed
(ไอ ก็อท ดา ครัฌ ออน ยู แอ็นด แด๊ท ทรู อินดีด)
I’m Diggin You Your Makin Me Believe
(แอม ดิคกิน ยู ยุร เมกิน มี บิลีฝ)

Your Love Is A One In A Million It Goes On And On And On
(ยุร ลัฝ อีส ซา วัน อิน อะ มีลยัน หนิด โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You Give Me A Really Good Feelin All Day Long
(ยู กิฝ มี อะ ริแอ็ลลิ เกิด ฟีลิน ออล เด ล็อง)
Your Love Is A One In A Million It Goes On And On And On
(ยุร ลัฝ อีส ซา วัน อิน อะ มีลยัน หนิด โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You Give Me A Really Good Feelin All Day Long
(ยู กิฝ มี อะ ริแอ็ลลิ เกิด ฟีลิน ออล เด ล็อง)

I’ll Give You Anything You Want From Me Anything You Want Anything You Need
(อิล กิฝ ยู เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี เอนอิธิง ยู ว็อนท เอนอิธิง ยู นีด)
Anything Your Soul Desires
(เอนอิธิง ยุร โซล ดิไสร)
I’ll Give You Anything You Want From Me Anything You Want Anything You Need
(อิล กิฝ ยู เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี เอนอิธิง ยู ว็อนท เอนอิธิง ยู นีด)
Anything Your Soul Desires
(เอนอิธิง ยุร โซล ดิไสร)

Your Love Is A One In A Million It Goes On And On And On
(ยุร ลัฝ อีส ซา วัน อิน อะ มีลยัน หนิด โกซ ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You Give Me A Really Good Feelin All Day Long Fades
(ยู กิฝ มี อะ ริแอ็ลลิ เกิด ฟีลิน ออล เด ล็อง เฝด)
Love It Babe Echo Love It Babe Love It Babe Repeat
(ลัฝ อิท เบบ เอคโอ ลัฝ อิท เบบ ลัฝ อิท เบบ ริพีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One In A Million คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น