เนื้อเพลง Radio คำอ่านไทย The Corrs

It’s late at night and I feeling down
(อิทซ เลท แอ็ท ไนท แอ็นด ดาย ฟีลอิง เดาน)
There’s a couple standing on the street
(แดร์ ซา คั๊พเพิ่ล ซแทนดิง ออน เดอะ ซทรีท)
Sharing summer kisses and silly sighs
(ชาร์ริง ซัมเมอะ คีสเซซ แซน ซีลลิ ไซ)

So I step inside pour a glass of wine
(โซ ไอ ซเท็พ อีนไซด โพ รา กลัซ อ็อฝ ไวน)
With a full glass and an empty heart
(วิฑ อะ ฟูล กลัซ แซน แอน เอมทิ ฮาท)
I search for something to occupy my mind
(ไอ เซิช ฟอ ซัมติง ทู ออคคิวไพ มาย ไมนด)

* [But] you are in my head
(* [ บัท ] ยู อาร์ อิน มาย เฮ็ด)
Swimming forever in my head
(สวิมมิง เฟาะเรฝเออะ อิน มาย เฮ็ด)
Tangled in my dreams
(เทงเกิล อิน มาย ดรีม)
Swiming forever [swiming forever]
(สวิมมิง เฟาะเรฝเออะ [ สวิมมิง เฟาะเรฝเออะ ])
So I listen to the radio and all the songs we use to know
(โซ ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ แอ็นด ออล เดอะ ซ็อง วี ยูซ ทู โน)
So I listen to the radio remember where we use to go
(โซ ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ ริเมมเบอะ ฮแว วี ยูซ ทู โก)

Now it’s morning light and it’s cold outside
(เนา อิทซ มอนิง ไลท แอ็นด อิทซ โคลด เอาทไซด)
Caught up in a distant dream
(คอท อัพ อิน อะ ดีซแท็นท ดรีม)
I turn and think that you are by my side
(ไอ เทิน แอ็นด ธิงค แดท ยู อาร์ ไบ มาย ไซด)

So I leave my bed and I try to dress
(โซ ไอ ลีฝ มาย เบ็ด แอ็นด ดาย ทไร ทู ดเรซ)
Wondering why my mind plays tricks
(วันเดอะริง ฮไว มาย ไมนด พเล ทริค)
And fools me in to thinking you are there
(แอ็นด ฟูล มี อิน ทู ติ้งกิง ยู อาร์ แดร์)

But your just in my head
(บัท ยุร จัซท อิน มาย เฮ็ด)
Swiming forever in my head
(สวิมมิง เฟาะเรฝเออะ อิน มาย เฮ็ด)
Not lying in my bed
(น็อท ลายยิง อิน มาย เบ็ด)
Just swiming forever
(จัซท สวิมมิง เฟาะเรฝเออะ)
So I listen to the radio and all the songs we use to know
(โซ ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ แอ็นด ออล เดอะ ซ็อง วี ยูซ ทู โน)
So I listen to the radio remember where we use to go
(โซ ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ ริเมมเบอะ ฮแว วี ยูซ ทู โก)
I listen to the radio and all the songs we use to know
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ แอ็นด ออล เดอะ ซ็อง วี ยูซ ทู โน)
I listen to the radio remember how we use to go
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ ริเมมเบอะ เฮา วี ยูซ ทู โก)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

I’m listening to the radio ‘coz of all the songs we use to know
(แอม ลิเซินนิง ทู เดอะ เรดิโอ คอซ อ็อฝ ออล เดอะ ซ็อง วี ยูซ ทู โน)

I listen to the radio
(ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น