เนื้อเพลง Screaming Infidelities คำอ่านไทย Dashboard Confessional

I’m missing your bed, I never sleep
(แอม มีซซิง ยุร เบ็ด , ไอ เนฝเออะ ซลีพ)
Avoiding the spots where we’d have to speak
(อว้อยดิ้ง เดอะ สพอท ฮแว เว็ด แฮ็ฝ ทู ซพีค)
& this bottle of beast is taking me home.
(& ดีซ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บีซท อีส เทคอิง มี โฮม)
I’m cuddling close to blankets and sheets
(แอม คัดดิวลิง คโลส ทู บแลงแค็ท แซน ฌีท)
You’re not alone & you’re not discreet.
(ยัวร์ น็อท อะโลน & ยัวร์ น็อท ดีซครีท)
You make sure I know, who’s taking you home.
(ยู เมค ฌุร ไอ โน , ฮู เทคอิง ยู โฮม)
I’m reading your note over again.
(แอม รีดอิง ยุร โนท โอเฝอะ อะเกน)
There is not a word that I comprehend,
(แดร์ อีส น็อท ดา เวิด แดท ไอ คอมพริเฮนด ,)
except when you signed it
(เอ็กเซพท ฮเว็น ยู ไซน ดิท)
” I will love you always & forever ”
(” ไอ วิล ลัฝ ยู ออลเว & เฟาะเรฝเออะ “)

As for now I’m gonna hear the saddest songs,
(แอ็ส ฟอ เนา แอม กอนนะ เฮีย เดอะ แซดเดเรตสฺ ซ็อง ,)
and sit alone and wonder…
(แอ็นด ซิท อะโลน แอ็นด วันเดอะ)
how you’re making out.
(เฮา ยัวร์ เมคอิง เอ้า)
But as for me I wish that I was anywhere…
(บัท แอ็ส ฟอ มี ไอ วิฌ แดท ไอ วอส เอนอิฮแว)
With anyone…
(วิฑ เอนอิวัน)
making out
(เมคอิง เอ้า)

I’m missing your laugh, how did it break?
(แอม มีซซิง ยุร ลาฟ , เฮา ดิด ดิท บเรค)
And when did your eyes begin to look fake?
(แอ็นด ฮเว็น ดิด ยุร ไอ บีกีน ทู ลุค เฟค)
I hope you’re as happy as your pretending.
(ไอ โฮพ ยัวร์ แอ็ส แฮพพิ แอ็ส ยุร พรีเทนดิง)
I’m missing your bed, I never sleep.
(แอม มีซซิง ยุร เบ็ด , ไอ เนฝเออะ ซลีพ)
Avoiding the spots where we’d have to sleep.
(อว้อยดิ้ง เดอะ สพอท ฮแว เว็ด แฮ็ฝ ทู ซลีพ)
And this bottle of Beast is taking me home.
(แอ็นด ดีซ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บีซท อีส เทคอิง มี โฮม)

Your hair.
(ยุร แฮ)
It’s everywhere.
(อิทซ เอวี่แวร์)
Screaming infidelities.
(ซครีมอิง อินฟิเดวลีดีสฺ)
Taking it’s wear.
(เทคอิง อิทซ แว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Screaming Infidelities คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น