เนื้อเพลง One Day In Your Life คำอ่านไทย Anastacia

I know
(ไอ โน)
that’s just it goes
(แด๊ท จัซท ดิธ โกซ)
and you ain’t right
(แอ็นด ยู เอน ไรท)
for sure
(ฟอ ฌุร)
you turned your back on love
(ยู เทิน ยุร แบ็ค ออน ลัฝ)
for the last time
(ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
it won’t take much longer now
(อิท ว็อนท เทค มัช ลองเงอ เนา)
time makes me stronger, way
(ไทม เมค มี สตองเกอร์ , เว)
there’s nothing more to say
(แดร์ นัธอิง โม ทู เซ)

One day in your life
(วัน เด อิน ยุร ไลฟ)
said love would remind you
(เซ็ด ลัฝ เวิด ริไมนด ยู)
how could you leave it all behind
(เฮา เคิด ยู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
one day in your live
(วัน เด อิน ยุร ไลฝ)
it’s gonna find you
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยู)
with the tears that left me cry
(วิฑ เดอะ เทีย แดท เล็ฟท มี คไร)
and baby I’m stronger then before
(แอ็นด เบบิ แอม สตองเกอร์ เด็น บิโฟ)
you gotta play it on the line
(ยู กอททะ พเล อิท ออน เดอะ ไลน)
maybe one day in your life
(เมบี วัน เด อิน ยุร ไลฟ)

My love
(มาย ลัฝ)
did you think I’d break down
(ดิด ยู ธิงค อาย บเรค เดาน)
and cry
(แอ็นด คไร)
this thing we had
(ดีซ ธิง วี แฮ็ด)
it mean the world to me
(อิท มีน เดอะ เวิลด ทู มี)
guess I …
(เก็ซ ซาย)
it won’t take much longer now
(อิท ว็อนท เทค มัช ลองเงอ เนา)
see time makes me stronger way
(ซี ไทม เมค มี สตองเกอร์ เว)
and I know you’ll be coming round some day
(แอ็นด ดาย โน โยว บี คัมอิง เรานด ซัม เด)

One day in your life
(วัน เด อิน ยุร ไลฟ)
said love would remind you
(เซ็ด ลัฝ เวิด ริไมนด ยู)
how could you leave it all behind
(เฮา เคิด ยู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
yeah
(เย่)
one day in your live
(วัน เด อิน ยุร ไลฝ)
it’s gonna find you
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยู)
with the tears that left me cry
(วิฑ เดอะ เทีย แดท เล็ฟท มี คไร)
and baby I’m stronger then before
(แอ็นด เบบิ แอม สตองเกอร์ เด็น บิโฟ)
you gotta play it on the line
(ยู กอททะ พเล อิท ออน เดอะ ไลน)
maybe one day in your life
(เมบี วัน เด อิน ยุร ไลฟ)

You called me in the midnight hour
(ยู คอล มี อิน เดอะ มิดไนท์ เอาร)
with your … lights
(วิฑ ยุร ไลท)
so many sleepless nights, I wonder
(โซ เมนอิ ซลีพเล็ซ ไนท , ไอ วันเดอะ)
is it time to say goodbye?
(อีส ซิท ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
oooh yeah
(อู้ เย่)

One day in your life
(วัน เด อิน ยุร ไลฟ)
said love would remind you
(เซ็ด ลัฝ เวิด ริไมนด ยู)
baby
(เบบิ)
how could you leave it all behind
(เฮา เคิด ยู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
could you leave it all behind
(เคิด ยู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
yeah
(เย่)
one day in your live
(วัน เด อิน ยุร ไลฝ)
it’s gonna find you
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยู)
with the tears that left me cry
(วิฑ เดอะ เทีย แดท เล็ฟท มี คไร)
and baby I’m stronger then before
(แอ็นด เบบิ แอม สตองเกอร์ เด็น บิโฟ)
you gotta play it on the line
(ยู กอททะ พเล อิท ออน เดอะ ไลน)
maybe one day in your life
(เมบี วัน เด อิน ยุร ไลฟ)

ooooooooone day
(ooooooooone เด)

One day in your life
(วัน เด อิน ยุร ไลฟ)
said love would remind you
(เซ็ด ลัฝ เวิด ริไมนด ยู)
yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)
how could you leave it all behind
(เฮา เคิด ยู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
oh oh oh yeah
(โอ โอ โอ เย่)
one day in your live
(วัน เด อิน ยุร ไลฝ)
it’s gonna find you
(อิทซ กอนนะ ไฟนด ยู)
with the tears that left me cry
(วิฑ เดอะ เทีย แดท เล็ฟท มี คไร)
and baby I’m stronger then before
(แอ็นด เบบิ แอม สตองเกอร์ เด็น บิโฟ)
you gotta play it on the line
(ยู กอททะ พเล อิท ออน เดอะ ไลน)
maybe one day in your life
(เมบี วัน เด อิน ยุร ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Day In Your Life คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น