เนื้อเพลง Wind Of Change คำอ่านไทย Bee Gees

1975
(1975)

In the streets of New York City
(อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู ยอค ซีทอิ)
ev’ry man can feel the cold.
(เอวรี่ แม็น แค็น ฟีล เดอะ โคลด)
And I don’t want no pity,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท โน พีทอิ ,)
but I want my story told.
(บัท ไอ ว็อนท มาย ซโทริ โทลด)

When the lights shine down on me,
(ฮเว็น เดอะ ไลท ไฌน เดาน ออน มี ,)
they shine on the little boy.
(เฑ ไฌน ออน เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
Is this way to make him pay;
(อีส ดีซ เว ทู เมค ฮิม เพ 😉
be’ng born in a world of joy.
(เบน บอน อิน อะ เวิลด อ็อฝ จอย)

But like me
(บัท ไลค มี)
he don’t know where he’ll go wrong;
(ฮี ด้อนท์ โน ฮแว เฮ็ล โก ร็อง 😉
he won’t cry so many tears
(ฮี ว็อนท คไร โซ เมนอิ เทีย)
till he finds out why he don’t belong like me.
(ทิล ฮี ไฟนด เอ้า ฮไว ฮี ด้อนท์ บิลอง ไลค มี)

there’s no room for us out there;
(แดร์ โน รุม ฟอ อัซ เอ้า แดร์ 😉
you can lose your hope and pride.
(ยู แค็น ลูส ยุร โฮพ แอ็นด พไรด)
When it comes to broken dreams
(ฮเว็น หนิด คัม ทู บโรเค็น ดรีม)
you’ll get your share.
(โยว เก็ท ยุร แฌ)
Sometime a man breaks down,
(ซัมไทม์ อะ แม็น บเรค เดาน ,)
and the good thing he is looking for
(แอ็นด เดอะ เกิด ธิง ฮี อีส ลุคอิง ฟอ)
are crushed into the ground.
(อาร์ ครัฌ อีนทุ เดอะ กเรานด)

Get on up, look around;
(เก็ท ออน อัพ , ลุค อะเรานด 😉
can’t you feel the wind of change?
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ วินด อ็อฝ เชนจ)
Get on up, taste the air;
(เก็ท ออน อัพ , เทซท ดิ แอ 😉
can’t you see the wind of change;
(แค็นท ยู ซี เดอะ วินด อ็อฝ เชนจ 😉

Don’t you understand what I’m sayin’,
(ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด ฮว็อท แอม เซย์อิน ,)
we need a god down there.
(วี นีด อะ ก็อด เดาน แดร์)
A man to lead us children,
(อะ แม็น ทู เล็ด อัซ ชีลดเร็น ,)
take us from the valley of fear.
(เทค อัซ ฟร็อม เดอะ แฝลลิ อ็อฝ เฟีย)

Make the lights shine down on us,
(เมค เดอะ ไลท ไฌน เดาน ออน อัซ ,)
show us the road to go.
(โฌ อัซ เดอะ โรด ทู โก)
Help us survive, make us arrive,
(เฮ็ลพ อัซ เซอะไฝฝ , เมค อัซ แอะไรฝ ,)
teach us what we need to know.
(ทีช อัซ ฮว็อท วี นีด ทู โน)

But like me
(บัท ไลค มี)
he don’t know where he’ll go wrong;
(ฮี ด้อนท์ โน ฮแว เฮ็ล โก ร็อง 😉
he won’t cry so many tears
(ฮี ว็อนท คไร โซ เมนอิ เทีย)
till he finds out why he don’t belong like me.
(ทิล ฮี ไฟนด เอ้า ฮไว ฮี ด้อนท์ บิลอง ไลค มี)

there’s no room for us out there;
(แดร์ โน รุม ฟอ อัซ เอ้า แดร์ 😉
you can lose your hope and pride.
(ยู แค็น ลูส ยุร โฮพ แอ็นด พไรด)
When it comes to broken dreams
(ฮเว็น หนิด คัม ทู บโรเค็น ดรีม)
you’ll get your share.
(โยว เก็ท ยุร แฌ)
Sometime a man breaks down,
(ซัมไทม์ อะ แม็น บเรค เดาน ,)
and the good thing he is looking for
(แอ็นด เดอะ เกิด ธิง ฮี อีส ลุคอิง ฟอ)
are crushed into the ground.
(อาร์ ครัฌ อีนทุ เดอะ กเรานด)

Get on up, look around;
(เก็ท ออน อัพ , ลุค อะเรานด 😉
can’t you feel the wind of change?
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ วินด อ็อฝ เชนจ)
Get on up, taste the air;
(เก็ท ออน อัพ , เทซท ดิ แอ 😉
can’t you see the wind of change;
(แค็นท ยู ซี เดอะ วินด อ็อฝ เชนจ 😉

Get on up …
(เก็ท ออน อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wind Of Change คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น