เนื้อเพลง Call on Me คำอ่านไทย Janet Jackson feat Nelly

I don’t know if I’ve ever felt like this before
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ แอฝ เอฝเออะ เฟ็ลท ไลค ดีซ บิโฟ)
But I’m sure that the way I feel I don’t want it to go
(บัท แอม ฌุร แดท เดอะ เว ไอ ฟีล ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู โก)
Cuz I’ve cried my share of tears and I’ve sang my share of blues
(คัซ แอฝ คไร มาย แฌ อ็อฝ เทีย แซน แอฝ แซ็ง มาย แฌ อ็อฝ บลู)
But to keep you over here, I’ll do what I got to do
(บัท ทู คีพ ยู โอเฝอะ เฮียร , อิล ดู ฮว็อท ไอ ก็อท ทู ดู)

So baby call on me- whether day or night
(โซ เบบิ คอล ออน มี ฮเวทเออะ เด ออ ไนท)
I’ll never leave
(อิล เนฝเออะ ลีฝ)
You don’t have to be alone- I’ll come anywhere you want
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน อิล คัม เอนอิฮแว ยู ว็อนท)
Baby just pick up the phone and call on me
(เบบิ จัซท พิค อัพ เดอะ โฟน แอ็นด คอล ออน มี)
See you ain’t know
(ซี ยู เอน โน)

Baby-I wanna be your homie, lover, friend
(เบบิ ไอ วอนนา บี ยุร โฮมี , ลัฝเออะ , ฟเร็นด)
See there it go
(ซี แดร์ อิท โก)

See I, Never met a girl that could break. me. down.
(ซี ไอ , เนฝเออะ เม็ท ดา เกิล แดท เคิด บเรค มี เดาน)
Its like I get caught in the middle
(อิทซ ไลค ไก เก็ท คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
I get caught up a little anytime she’s around
(ไอ เก็ท คอท อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอนี่ไทม์ ชี อะเรานด)
I be posted, waitin on standby
(ไอ บี โพซท , เว๊ทดิน ออน สแตนบาย)
Lookin’ to catch a hint
(ลุคกิน ทู แค็ช อะ ฮินท)
I’m doin whatever, whenever
(แอม โดย ฮว็อทเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
Never forget I said I’d be here when you want
(เนฝเออะ เฟาะเกท ไอ เซ็ด อาย บี เฮียร ฮเว็น ยู ว็อนท)
To get what you need, if you wanna recieve
(ทู เก็ท ฮว็อท ยู นีด , อิฟ ยู วอนนา รีซิฝ)
Oh, Please believe you could
(โอ , พลีส บิลีฝ ยู เคิด)

So baby call on me- whether day or night
(โซ เบบิ คอล ออน มี ฮเวทเออะ เด ออ ไนท)
I’ll never leave
(อิล เนฝเออะ ลีฝ)
You don’t have to be alone- I’ll come anywhere you want
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน อิล คัม เอนอิฮแว ยู ว็อนท)
Baby just pick up the phone and call on me
(เบบิ จัซท พิค อัพ เดอะ โฟน แอ็นด คอล ออน มี)
See you ain’t know
(ซี ยู เอน โน)
Baby-I wanna be your homie, lover, friend
(เบบิ ไอ วอนนา บี ยุร โฮมี , ลัฝเออะ , ฟเร็นด)
See there it go
(ซี แดร์ อิท โก)
See there it go
(ซี แดร์ อิท โก)

Calll On Me- When you need someone who cares
(คอ ออน มี ฮเว็น ยู นีด ซัมวัน ฮู แค)
Say the words and I’ll be here
(เซ เดอะ เวิด แซน อิล บี เฮียร)
I can meet you anywhere
(ไอ แค็น มีท ยู เอนอิฮแว)
Calll on Me- Anytime that you please
(คอ ออน มี เอนี่ไทม์ แดท ยู พลีส)
Babe whatever you want
(เบบ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท)
Cuz you’re the one I love baby, Oh.
(คัซ ยัวร์ ดิ วัน ไอ ลัฝ เบบิ , โอ)

So baby call on me- whether day or night
(โซ เบบิ คอล ออน มี ฮเวทเออะ เด ออ ไนท)
I’ll never leave
(อิล เนฝเออะ ลีฝ)
You don’t have to be alone- I’ll come anywhere you want
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน อิล คัม เอนอิฮแว ยู ว็อนท)
Baby just pick up the phone and call on me
(เบบิ จัซท พิค อัพ เดอะ โฟน แอ็นด คอล ออน มี)
See you ain’t know
(ซี ยู เอน โน)
I’m gonna be your homie, lover, friend
(แอม กอนนะ บี ยุร โฮมี , ลัฝเออะ , ฟเร็นด)
See there it go
(ซี แดร์ อิท โก)
See there it go, Mama.
(ซี แดร์ อิท โก , มามะ)

It don’t matter where you
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว ยู)
Cuz I’ll come anywhere you want me to
(คัซ อิล คัม เอนอิฮแว ยู ว็อนท มี ทู)
It don’t matter, near or far
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ , เนีย ออ ฟา)

It don’t matter where you go
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว ยู โก)
Cuz I’ll come anywhere you want me to
(คัซ อิล คัม เอนอิฮแว ยู ว็อนท มี ทู)
It don’t matter near or far
(อิท ด้อนท์ แมทเทอะ เนีย ออ ฟา)
It’s like.. Anything you say- I’ll do.
(อิทซ ไลค เอนอิธิง ยู เซ อิล ดู)
And it don’t matter where you go
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว ยู โก)
I’ll come anywhere you want me to
(อิล คัม เอนอิฮแว ยู ว็อนท มี ทู)
And it don’t matter, near or far
(แอ็นด ดิท ด้อนท์ แมทเทอะ , เนีย ออ ฟา)
It’s like.. Anything you say- I’ll do.
(อิทซ ไลค เอนอิธิง ยู เซ อิล ดู)

[Yeah, Yeah, Yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call on Me คำอ่านไทย Janet Jackson feat Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น