เนื้อเพลง Pick Me คำอ่านไทย Justin Bieber

Woah oh yeah
(ว้าว โอ เย่)
[Woah oh yeah]
([ ว้าว โอ เย่ ])
Eh Eh
(เอ เอ)
Woah oh oh yeah
(ว้าว โอ โอ เย่)

You’re the finest girl I’ve ever seen
(ยัวร์ เดอะ ไฟเนทส์ เกิล แอฝ เอฝเออะ ซีน)
And I wonder do you know this
(แอ็นด ดาย วันเดอะ ดู ยู โน ดีซ)
That every guy you meet winds up catchin feelings for ya
(แดท เอฝริ ไก ยู มีท วินด อัพ แคซชิน ฟีลอิง ฟอ ยา)
You can have any of ’em
(ยู แค็น แฮ็ฝ เอนอิ อ็อฝ เอ็ม)
You can take your pick
(ยู แค็น เทค ยุร พิค)
But you need to check with me
(บัท ยู นีด ทู เช็ค วิฑ มี)
Girl I promise I’m legit, yeah
(เกิล ไอ พรอมอิซ แอม เลจิท , เย่)

Ya we’ll be going to the movies
(ยา เว็ล บี โกอิ้ง ทู เดอะ มูวี่)
In the theater holding hands
(อิน เดอะ ธีอะเทอะ โฮลดิง แฮ็นด)
I’ll walk you home from school
(อิล วอค ยู โฮม ฟร็อม ซคูล)
I’ll walk you to your classes
(อิล วอค ยู ทู ยุร คลาสเซซ)
Playing my 360 as you be my best friend
(พเลนิ่ง มาย 360 แอ็ส ยู บี มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
But most of all baby doll you’ll be my love love love
(บัท โมซท อ็อฝ ออล เบบิ ด็อล โยว บี มาย ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

You should be pick me
(ยู เชิด บี พิค มี)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’m everything you need girl
(แอม เอ๊วี่ติง ยู นีด เกิล)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’ll always be your number one number one fan [dig that]
(อิล ออลเว บี ยุร นัมเบอะ วัน นัมเบอะ วัน แฟน [ ดิก แดท ])
And I should be your one and only man
(แอ็นด ดาย เชิด บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)
You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
Think of how good that it could be girl
(ธิงค อ็อฝ เฮา เกิด แดท ดิธ เคิด บี เกิล)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’ll always be your number one number one fan[dig that]
(อิล ออลเว บี ยุร นัมเบอะ วัน นัมเบอะ วัน แฟน [ ดิก แดท ])
And I should be your one and only man
(แอ็นด ดาย เชิด บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)
You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)

Yeah, you should pick me girl
(เย่ , ยู เชิด พิค มี เกิล)

You’re my favorite part of the day
(ยัวร์ มาย เฟเฝอะริท พาท อ็อฝ เดอะ เด)
And every morning I look forward to me seeing your face
(แอ็นด เอฝริ มอนิง ไอ ลุค ฟอเวิด ทู มี ซีอิง ยุร เฟซ)
I just need to see it some more
(ไอ จัซท นีด ทู ซี อิท ซัม โม)
Baby I’m the kind of guy who can appreciate a girl as
(เบบิ แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ ไก ฮู แค็น แอ็พรีฌิเอท อะ เกิล แอ็ส)
amazing as you
(อะเมสอิง แอ็ส ยู)
So you gotta be my baby girl
(โซ ยู กอททะ บี มาย เบบิ เกิล)
Cause’ we’ll already be chillin’ at the beach
(คอส เว็ล ออลเรดอิ บี ชิลลินแอ็ท เดอะ บีช)
I’ll take you on a cruise, watch sun set while we eat
(อิล เทค ยู ออน อะ ครูส , ว็อช ซัน เซ็ท ฮไวล วี อีท)
You can have anything you want cuz I’ll be your best friend
(ยู แค็น แฮ็ฝ เอนอิธิง ยู ว็อนท คัซ อิล บี ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
But most of all baby doll you’ll be my love love love
(บัท โมซท อ็อฝ ออล เบบิ ด็อล โยว บี มาย ลัฝ ลัฝ ลัฝ)

You should be pick me
(ยู เชิด บี พิค มี)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’m everything you need girl
(แอม เอ๊วี่ติง ยู นีด เกิล)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’ll always be your number one number one fan [dig that]
(อิล ออลเว บี ยุร นัมเบอะ วัน นัมเบอะ วัน แฟน [ ดิก แดท ])
And I should be your one and only man
(แอ็นด ดาย เชิด บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)
You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
Think of how good that it could be girl
(ธิงค อ็อฝ เฮา เกิด แดท ดิธ เคิด บี เกิล)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’ll always be your number one number one fan [dig that]
(อิล ออลเว บี ยุร นัมเบอะ วัน นัมเบอะ วัน แฟน [ ดิก แดท ])
And I should be your one and only man
(แอ็นด ดาย เชิด บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)
You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)

You should pick the guy that makes you happy
(ยู เชิด พิค เดอะ ไก แดท เมค ยู แฮพพิ)
He could fly you stuff and
(ฮี เคิด ฟไล ยู ซทัฟ แอ็นด)
Pick the one that’s got swagger
(พิค ดิ วัน แด๊ท ก็อท ซแวกเกอะ)
Pick the one that makes you laugh
(พิค ดิ วัน แดท เมค ยู ลาฟ)
The one that always gots your back and
(ดิ วัน แดท ออลเว ก็อท ยุร แบ็ค แอ็นด)
Who would rather die
(ฮู เวิด ราฑเออะ ได)
Than make you sad
(แฑ็น เมค ยู แซ็ด)

That’s why you should pick me
(แด๊ท ฮไว ยู เชิด พิค มี)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’m everything you need girl
(แอม เอ๊วี่ติง ยู นีด เกิล)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’ll always be your number one number one fan [dig that]
(อิล ออลเว บี ยุร นัมเบอะ วัน นัมเบอะ วัน แฟน [ ดิก แดท ])
And I should be your one and only man
(แอ็นด ดาย เชิด บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)

You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
Think of how that it could be girl
(ธิงค อ็อฝ เฮา แดท ดิธ เคิด บี เกิล)
So tell me can you dig it
(โซ เท็ล มี แค็น ยู ดิก อิท)
I’ll always be your number one number one fan [dig that]
(อิล ออลเว บี ยุร นัมเบอะ วัน นัมเบอะ วัน แฟน [ ดิก แดท ])
And I should be your one and only man
(แอ็นด ดาย เชิด บี ยุร วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)
You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)

You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)
You should pick me
(ยู เชิด พิค มี)

Woah oh yeah
(ว้าว โอ เย่)
[Woah oh oh yeah]
([ ว้าว โอ โอ เย่ ])
Eh Eh
(เอ เอ)
Woah oh oh yeah
(ว้าว โอ โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pick Me คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น