เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Korn

Are you ready?!
(อาร์ ยู เรดอิ !)

This place inside my mind, a place I like to hide
(ดีซ พเลซ อีนไซด มาย ไมนด , อะ พเลซ ไอ ไลค ทู ไฮด)
You don’t know the chances. What if I should die?!
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ชานซ ฮว็อท อิฟ ฟาย เชิด ได !)
A place inside my brain, another kind of pain
(อะ พเลซ อีนไซด มาย บเรน , แอะนัธเออะ ไคนด อ็อฝ เพน)
You don’t know the chances. I’m so blind!
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ชานซ แอม โซ บไลนด !)

Another place I find to escape the pain inside
(แอะนัธเออะ พเลซ ไอ ไฟนด ทู เอ็ซเคพ เดอะ เพน อีนไซด)
You don’t know the chances. What if I should die?!
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ชานซ ฮว็อท อิฟ ฟาย เชิด ได !)
A place inside my brain, another kind of pain
(อะ พเลซ อีนไซด มาย บเรน , แอะนัธเออะ ไคนด อ็อฝ เพน)
You don’t know the chances. I’m so blind!
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ชานซ แอม โซ บไลนด !)

Deeper and deeper and deeper as I journey to
(ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอแอ็นด ดิพเพอแอ็ส ซาย เจอนิ ทู)
live a life that seems to be a lost reality
(ไลฝ อะ ไลฟ แดท ซีม ทู บี อะ ล็อซท ริแอลอิทิ)
that can never find a way to reach.
(แดท แค็น เนฝเออะ ไฟนด อะ เว ทู รีช)
My inner selfesteem is low.
(มาย อีนเนอะ เซฟเฟสตีม อีส โล)
How deep can I go in the ground that I lay?
(เฮา ดีพ แค็น นาย โก อิน เดอะ กเรานด แดท ไอ เล)
If I don’t find a way to see through the gray that clouds my mind.
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ไฟนด อะ เว ทู ซี ธรู เดอะ กเร แดท คเลาด มาย ไมนด)
This time I look to see what’s between the lines!
(ดีซ ไทม ไอ ลุค ทู ซี ฮว็อท บีทวิน เดอะ ไลน !)

I can see, I can see, I’m going blind…
(ไอ แค็น ซี , ไอ แค็น ซี , แอม โกอิ้ง บไลนด)
I’m blind
(แอม บไลนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blind คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น