เนื้อเพลง America’s Suitehearts คำอ่านไทย Fall Out Boy

You could have knocked me out with a [feather]
(ยู เคิด แฮ็ฝ น็อค มี เอ้า วิฑ อะ [ เฟฑเออะ ])
I know you heard this all before, but were just hell’s dreamers
(ไอ โน ยู เฮิด ดีซ ซอร์ บิโฟ , บัท เวอ จัซท เฮ็ล ดรีมเออะ)
Wh-wh-why won’t the world revolve around me?
(Wh wh ฮไว ว็อนท เดอะ เวิลด ริฝอลฝ อะเรานด มี)
Build my dreams, trees grow all over the streets
(บิลด มาย ดรีม , ทรี กโร ออล โอเฝอะ เดอะ ซทรีท)

But I don’t know much about classic cars
(บัท ไอ ด้อนท์ โน มัช อะเบาท คแลซซิแค็ล คา)
But I got a lot of friends talking classic cars
(บัท ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฟเร็นด ทอคอิง คแลซซิแค็ล คา)
Down set, one, hut, hut, hike
(เดาน เซ็ท , วัน , ฮัท , ฮัท , ไฮค)
Media, please
(มีเดียะ , พลีส)

Let’s hear it for America’s sweethearts
(เล็ท เฮีย อิท ฟอ อะเมริคะ สวีทฮาร์ท)
But I must confess
(บัท ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
I’m in love with my own sins
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย โอน ซิน)
Let’s hear it for America’s sweethearts
(เล็ท เฮีย อิท ฟอ อะเมริคะ สวีทฮาร์ท)
But I must confess
(บัท ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
I’m in love with my own sins
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย โอน ซิน)

You can bow and pretend
(ยู แค็น เบา แอ็นด พริเทนด)
That you don’t, don’t, don’t know you’re a legend
(แดท ยู ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ โน ยัวร์ อะ เลจเอ็นด)
Time, time, time hasn’t told anyone else yet
(ไทม , ไทม , ไทม แฮ็ซท โทลด เอนอิวัน เอ็ลซ เย็ท)
Let my love loose again
(เล็ท มาย ลัฝ ลูซ อะเกน)

But I don’t know much about classic cars
(บัท ไอ ด้อนท์ โน มัช อะเบาท คแลซซิแค็ล คา)
But I got a lot of friends talking classic cars
(บัท ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ฟเร็นด ทอคอิง คแลซซิแค็ล คา)
Down set, one, hut, hut, hike
(เดาน เซ็ท , วัน , ฮัท , ฮัท , ไฮค)
Media, please
(มีเดียะ , พลีส)

Let’s hear it for America’s sweethearts
(เล็ท เฮีย อิท ฟอ อะเมริคะ สวีทฮาร์ท)
But I must confess
(บัท ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
I’m in love with my own sins
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย โอน ซิน)
Let’s hear it for America’s sweethearts
(เล็ท เฮีย อิท ฟอ อะเมริคะ สวีทฮาร์ท)
But I must confess
(บัท ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
I’m in love with my own sins
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย โอน ซิน)

You could have knocked me out with a [feather]
(ยู เคิด แฮ็ฝ น็อค มี เอ้า วิฑ อะ [ เฟฑเออะ ])
I know you heard this all before
(ไอ โน ยู เฮิด ดีซ ซอร์ บิโฟ)

Let’s hear it for America’s sweethearts
(เล็ท เฮีย อิท ฟอ อะเมริคะ สวีทฮาร์ท)
But I must confess
(บัท ไอ มัซท ค็อนเฟซ)
I’m in love with my own sins
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย โอน ซิน)
Let’s hear it for America’s sweethearts
(เล็ท เฮีย อิท ฟอ อะเมริคะ สวีทฮาร์ท)
But I must confess [I must confess]
(บัท ไอ มัซท ค็อนเฟซ [ ไอ มัซท ค็อนเฟซ ])
I’m in love with my own sins
(แอม อิน ลัฝ วิฑ มาย โอน ซิน)

Let’s hear it
(เล็ท เฮีย อิท)
Oh, let’s hear it
(โอ , เล็ท เฮีย อิท)
Let’s hear it
(เล็ท เฮีย อิท)
Oh, let’s hear it
(โอ , เล็ท เฮีย อิท)
Sweethearts
(สวีทฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง America’s Suitehearts คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น