เนื้อเพลง Did My Time คำอ่านไทย Korn

Realize that I can never win
(รีแอะไลส แดท ไอ แค็น เนฝเออะ วิน)
sometimes I feel like I have failed
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ เฟล)
inside where do i begin my mind is laughing at me
(อีนไซด ฮแว ดู ไอ บีกีน มาย ไมนด อีส ลาฟอิง แอ็ท มี)

tell me why am I to blame
(เท็ล มี ฮไว แอ็ม ไอ ทู บเลม)
on me
(ออน มี)
both will be the same, that’s why
(โบธ วิล บี เดอะ เซม , แด๊ท ฮไว)
I can never change this thing that’s burning in me
(ไอ แค็น เนฝเออะ เชนจ ดีซ ธิง แด๊ท เบรินนิง อิน มี)

I am the one who chose my path
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู โชส มาย พาธ)
I am the one who couldnt last
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู คูดซึ่น ลาซท)
I feel the life pulled me free
(ไอ ฟีล เดอะ ไลฟ พุล มี ฟรี)
I feel you hate the change in me
(ไอ ฟีล ยู เฮท เดอะ เชนจ อิน มี)

sometimes I can never tell
(ซัมไทม์ ซาย แค็น เนฝเออะ เท็ล)
if I got something that remains
(อิฟ ฟาย ก็อท ซัมติง แดท ริเมน)
that’s why I just hang in grief
(แด๊ท ฮไว ไอ จัซท แฮ็ง อิน กรีฟ)
or this I just let me think
(ออ ดีซ ซาย จัซท เล็ท มี ธิงค)

tell me why am i to blame
(เท็ล มี ฮไว แอ็ม ไอ ทู บเลม)
on me
(ออน มี)
both will be the same, that’s why
(โบธ วิล บี เดอะ เซม , แด๊ท ฮไว)
I can never change this thing that’s burning in me
(ไอ แค็น เนฝเออะ เชนจ ดีซ ธิง แด๊ท เบรินนิง อิน มี)

I am the one who chose my path
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู โชส มาย พาธ)
I am the one who couldnt last
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู คูดซึ่น ลาซท)
I feel the life pulled me free
(ไอ ฟีล เดอะ ไลฟ พุล มี ฟรี)
I feel you hate the change in me
(ไอ ฟีล ยู เฮท เดอะ เชนจ อิน มี)

Betrayed,
(บิทเร ,)
I feel so insane
(ไอ ฟีล โซ อินเซน)
I really tried
(ไอ ริแอ็ลลิ ทไร)
I did my time
(ไอ ดิด มาย ไทม)
I did my time
(ไอ ดิด มาย ไทม)
I did my time
(ไอ ดิด มาย ไทม)

I did my time
(ไอ ดิด มาย ไทม)

I am the one who chose my path
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู โชส มาย พาธ)
I am the one who couldnt last
(ไอ แอ็ม ดิ วัน ฮู คูดซึ่น ลาซท)
I feel the life pulled me free
(ไอ ฟีล เดอะ ไลฟ พุล มี ฟรี)
I feel you hate the change in me
(ไอ ฟีล ยู เฮท เดอะ เชนจ อิน มี)

I feel you hate the change in me
(ไอ ฟีล ยู เฮท เดอะ เชนจ อิน มี)

I feel you hate the change in me
(ไอ ฟีล ยู เฮท เดอะ เชนจ อิน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Did My Time คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น