เนื้อเพลง Born to Die คำอ่านไทย Lana Del Rey

What?
(ฮว็อท)
Who me?
(ฮู มี)
What?
(ฮว็อท)

Feet don’t fail me now
(ฟีท ด้อนท์ เฟล มี เนา)
Take me to the finish line
(เทค มี ทู เดอะ ฟีนอิฌ ไลน)
Oh my heart it breaks every step that I take
(โอ มาย ฮาท ดิธ บเรค เอฝริ ซเท็พ แดท ไอ เทค)
But I’m hoping at the gates,
(บัท แอม โฮพปิง แอ็ท เดอะ เกท ,)
They’ll tell me that you’re mine
(เด๊ว เท็ล มี แดท ยัวร์ ไมน)

Walking through the city streets
(วอคกิง ธรู เดอะ ซีทอิ ซทรีท)
Is it by mistake or design
(อีส ซิท ไบ มิซเทค ออ ดิไสน)
I feel so alone on the Friday nights
(ไอ ฟีล โซ อะโลน ออน เดอะ ฟไรดิ ไนท)
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine
(แค็น ยู เมค อิท ฟีล ไลค โฮม , อิฟ ฟาย เท็ล ยู ยัวร์ ไมน)
It’s like I told you honey
(อิทซ ไลค ไก โทลด ยู ฮันอิ)

Don’t make me sad, don’t make me cry
(ด้อนท์ เมค มี แซ็ด , ด้อนท์ เมค มี คไร)
Sometimes love is not enough and the road gets tough
(ซัมไทม์ ลัฝ อีส น็อท อินัฟ แอ็นด เดอะ โรด เก็ท ทั๊ฟ)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
Keep making me laugh
(คีพ เมคอิง มี ลาฟ)
Let’s go get high
(เล็ท โก เก็ท ไฮ)
The road is long, we carry on
(เดอะ โรด อีส ล็อง , วี แคริ ออน)
Try to have fun in the meantime
(ทไร ทู แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ มีนไทม์)

Come on take a walk on the wild side
(คัมมอน เทค เก วอค ออน เดอะ ไวลด ไซด)
Let me kiss you hard in the pouring rain
(เล็ท มี คิซ ยู ฮาด อิน เดอะ ช เรน)
You like your girls insane
(ยู ไลค ยุร เกิล อินเซน)
Choose your last words, this is the last time
(ชูส ยุร ลาซท เวิด , ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
Cause you and I, we were born to die
(คอส ยู แอ็นด ดาย , วี เวอ บอน ทู ได)

Lost but now I am found
(ล็อซท บัท เนา ไอ แอ็ม เฟานด)
I can see but once I was blind
(ไอ แค็น ซี บัท วันซ ไอ วอส บไลนด)
I was so confused as a little child
(ไอ วอส โซ ค็อนฟยูส แอ็ส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ไชล)
Trying to take what I could get
(ทไรอิง ทู เทค ฮว็อท ไอ เคิด เก็ท)
Scared that I couldn’t find
(ซคา แดท ไอ คูดซึ่น ไฟนด)
All the answers honey
(ออล ดิ อานเซอะ ฮันอิ)

Don’t make me sad, don’t make me cry
(ด้อนท์ เมค มี แซ็ด , ด้อนท์ เมค มี คไร)
Sometimes love is not enough and the road gets tough
(ซัมไทม์ ลัฝ อีส น็อท อินัฟ แอ็นด เดอะ โรด เก็ท ทั๊ฟ)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
Keep making me laugh
(คีพ เมคอิง มี ลาฟ)
Let’s go get high
(เล็ท โก เก็ท ไฮ)
The road is long, we carry on
(เดอะ โรด อีส ล็อง , วี แคริ ออน)
Try to have fun in the meantime
(ทไร ทู แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ มีนไทม์)

Come on take a walk on the wild side
(คัมมอน เทค เก วอค ออน เดอะ ไวลด ไซด)
Let me kiss you hard in the pouring rain
(เล็ท มี คิซ ยู ฮาด อิน เดอะ ช เรน)
You like your girls insane
(ยู ไลค ยุร เกิล อินเซน)
Choose your last words,
(ชูส ยุร ลาซท เวิด ,)
This is the last time
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
Cause you and I
(คอส ยู แอ็นด ดาย)
We were born to die [x3]
(วี เวอ บอน ทู ได [ x3 ])

Come on and take a walk on the wild side
(คัมมอน แอ็นด เทค เก วอค ออน เดอะ ไวลด ไซด)
Let me kiss you hard in the pouring rain
(เล็ท มี คิซ ยู ฮาด อิน เดอะ ช เรน)
You like your girls insane
(ยู ไลค ยุร เกิล อินเซน)

Don’t make me sad, don’t make me cry
(ด้อนท์ เมค มี แซ็ด , ด้อนท์ เมค มี คไร)
Sometimes love is not enough and the road gets tough
(ซัมไทม์ ลัฝ อีส น็อท อินัฟ แอ็นด เดอะ โรด เก็ท ทั๊ฟ)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
Keep making me laugh
(คีพ เมคอิง มี ลาฟ)
Let’s go get high
(เล็ท โก เก็ท ไฮ)
The road is long, we carry on
(เดอะ โรด อีส ล็อง , วี แคริ ออน)
Try to have fun in the meantime
(ทไร ทู แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ มีนไทม์)

Come on take a walk on the wild side
(คัมมอน เทค เก วอค ออน เดอะ ไวลด ไซด)
Let me kiss you hard in the pouring rain
(เล็ท มี คิซ ยู ฮาด อิน เดอะ ช เรน)
You like your girls insane…
(ยู ไลค ยุร เกิล อินเซน)
Choose your last words,
(ชูส ยุร ลาซท เวิด ,)
This is the last time
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม)
Cause you and I
(คอส ยู แอ็นด ดาย)
We were born to die
(วี เวอ บอน ทู ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born to Die คำอ่านไทย Lana Del Rey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น