เนื้อเพลง Pretty Baby คำอ่านไทย Vanessa Carlton

You light me up and then I fall for you.
(ยู ไลท มี อัพ แอ็นด เด็น นาย ฟอล ฟอ ยู)
You lay me down and then I call for you.
(ยู เล มี เดาน แอ็นด เด็น นาย คอล ฟอ ยู)
Stumbling on reasons that are far and few
(สตัมบลิง ออน รี๊ซั่น แดท อาร์ ฟา แอ็นด ฟยู)
I let it all come down and then sung for you.
(ไอ เล็ท ดิธ ดอร์ คัม เดาน แอ็นด เด็น ซัง ฟอ ยู)

Pretty baby, don’t you leave me
(พรีททิ เบบิ , ด้อนท์ ยู ลีฝ มี)
I have been saving smiles for you.
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซฝอิง ซไมล ฟอ ยู)
Pretty baby, why can’t you see?
(พรีททิ เบบิ , ฮไว แค็นท ยู ซี)
You’re the one that I belong to.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ บิลอง ทู)
I’ll be the embrace that keeps you warm
(อิล บี ดิ เอ็มบเรซ แดท คีพ ยู วอม)
You’re the sun that breaks the storm
(ยัวร์ เดอะ ซัน แดท บเรค เดอะ ซทอม)
I’ll be all right and I’ll sleep sound
(อิล บี ออล ไรท แอ็นด อิล ซลีพ เซานด)
As long as you keep coming ’round.
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู คีพ คัมอิง เรานด)
Oh pretty baby.
(โอ พรีททิ เบบิ)

And I know things can’t last forever
(แอ็นด ดาย โน ธิง แค็นท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
But there are lessons that you’ll never learn.
(บัท แดร์ อาร์ เล๊ซซั่น แดท โยว เนฝเออะ เลิน)
Oh just the scent of you, it makes me hurt.
(โอ จัซท เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยู , อิท เมค มี เฮิท)
So havin’ your love makes me better. Oh
(โซ เฮฝวิน ยุร ลัฝ เมค มี เบทเทอะ โอ)

Pretty baby, don’t you leave me
(พรีททิ เบบิ , ด้อนท์ ยู ลีฝ มี)
I have been saving smiles for you.
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซฝอิง ซไมล ฟอ ยู)
Pretty baby, why can’t you see?
(พรีททิ เบบิ , ฮไว แค็นท ยู ซี)
You’re the one that I belong to.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ บิลอง ทู)
I’ll be the embrace that keeps you warm
(อิล บี ดิ เอ็มบเรซ แดท คีพ ยู วอม)
You’re the sun that breaks the storm
(ยัวร์ เดอะ ซัน แดท บเรค เดอะ ซทอม)
I’ll be all right and I’ll sleep sound
(อิล บี ออล ไรท แอ็นด อิล ซลีพ เซานด)
As long as you keep coming
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู คีพ คัมอิง)

Can you hold me?
(แค็น ยู โฮลด มี)
And never let go
(แอ็นด เนฝเออะ เล็ท โก)
When you touch me
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
And it’s me that you own.
(แอ็นด อิทซ มี แดท ยู โอน)
Pretty baby,
(พรีททิ เบบิ ,)
oh the place that you hold in my heart.
(โอ เดอะ พเลซ แดท ยู โฮลด อิน มาย ฮาท)
Would you break it apart? Again
(เวิด ยู บเรค อิท อะพาท อะเกน)
Oh pretty baby
(โอ พรีททิ เบบิ)

Pretty baby, don’t you leave me
(พรีททิ เบบิ , ด้อนท์ ยู ลีฝ มี)
I have been saving smiles for you.
(ไอ แฮ็ฝ บีน เซฝอิง ซไมล ฟอ ยู)
Pretty baby, why can’t you see?
(พรีททิ เบบิ , ฮไว แค็นท ยู ซี)
You’re the one that I belong to.
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ บิลอง ทู)
I’ll be the embrace that keeps you warm
(อิล บี ดิ เอ็มบเรซ แดท คีพ ยู วอม)
You’re the sun that breaks the storm
(ยัวร์ เดอะ ซัน แดท บเรค เดอะ ซทอม)
I’ll be all right and I’ll sleep sound
(อิล บี ออล ไรท แอ็นด อิล ซลีพ เซานด)
As long as you keep coming ’round.
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู คีพ คัมอิง เรานด)

Pretty baby, why can’t you see?
(พรีททิ เบบิ , ฮไว แค็นท ยู ซี)
Pretty baby, don’t you leave me.
(พรีททิ เบบิ , ด้อนท์ ยู ลีฝ มี)
Pretty baby, why can’t you see?
(พรีททิ เบบิ , ฮไว แค็นท ยู ซี)
Pretty baby, don’t you leave me.
(พรีททิ เบบิ , ด้อนท์ ยู ลีฝ มี)
Pretty baby. My pretty baby
(พรีททิ เบบิ มาย พรีททิ เบบิ)
My pretty baby, don’t you leave me.
(มาย พรีททิ เบบิ , ด้อนท์ ยู ลีฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Baby คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น