เนื้อเพลง Yeah! (Remix) คำอ่านไทย Usher feat Freeway, Ludacris, Lil’ Jon

[Intro: Usher, Freeway, Lil’ Jon, Ludacris]
([ อินโทร : อัฌเออะ , ฟรีเวย์ , ลิล จอนนี่ , ลูดาคริ ])

[Usher] Peace up, A-Town down
([ อัฌเออะ ] พีซ อัพ , อะ ทาวน์ เดาน)
[Freeway] Philly!
([ ฟรีเวย์ ] ฟิวลี่ !)
[Lil’ Jon] Yeah! [yeah!!]
([ ลิล จอนนี่ ] เย่ ! [ เย่ ! ! ])
[Freeway] Yeah!
([ ฟรีเวย์ ] เย่ !)
[Lil’ Jon] Okay! [okay!!]
([ ลิล จอนนี่ ] โอเค ! [ โอเค ! ! ])
[Freeway] Okay
([ ฟรีเวย์ ] โอเค)
[Ludacris] Usher, Usher
([ ลูดาคริ ] อัฌเออะ , อัฌเออะ)
[Freeway] Wait
([ ฟรีเวย์ ] เวท)
[Lil’ Jon] Lil’ Jon!
([ ลิล จอนนี่ ] ลิล จอนนี่ !)
[Usher] Yeah [yeah] yeah [yeah] yeah [yeah] – yeah!
([ อัฌเออะ ] เย่ [ เย่ ] เย่ [ เย่ ] เย่ [ เย่ ] เย่ !)

[Verse 1: Freeway]
([ เฝิซ วัน : ฟรีเวย์ ])
Luda, Usher, Lil’ Jon, & Free [Lil’ Jon & Free]
(ลูดา , อัฌเออะ , ลิล จอนนี่ , & ฟรี [ ลิล จอนนี่ & ฟรี ])
When it time, only n*ggaz rock designer first [first]
(ฮเว็น หนิด ไทม , โอ๊นลี่ เอ็น *ggaz ร็อค ดิไสนเนอะ เฟิซท [ เฟิซท ])
And we pull up and we crush the curb
(แอ็นด วี พุล อัพ แอ็นด วี ครัฌ เดอะ เคิบ)
And the rims so deep you can’t find your feet [find your feet]
(แอ็นด เดอะ ริม โซ ดีพ ยู แค็นท ไฟนด ยุร ฟีท [ ไฟนด ยุร ฟีท ])
Can’t see past the truck, past the phantom, the clique
(แค็นท ซี พาซท เดอะ ทรัค , พาซท เดอะ แฟนทัม , เดอะ คลีค)
I catch Hummer, Benz, and Bentlys
(ไอ แค็ช ฮัมเมอร์ , เบนซฺ, แอ็นด เบนลี)
Wrist froze, step on the grease, crush the guard and
(ริซท ฟโรส , ซเท็พ ออน เดอะ กรีซ , ครัฌ เดอะ กาด แอ็นด)
With Jay-Z twisting up weed
(วิฑ เจ ซี ทวิซทิง อัพ วี)
The Big Bad Wolf he’ll puff your hut down
(เดอะ บิก แบ็ด วูลฟ เฮ็ล พัฟ ยุร ฮัท เดาน)
The gauge I’ll buck rounds, leave you with no knees, the O.G
(เดอะ เกจ อิล บัค เรานด , ลีฝ ยู วิฑ โน นี , ดิ โอ จี)
Probably bouncing to Rap music, the four life fluid
(พรอบอับลิ เบานซิง ทู แร็พ มยูสิค , เดอะ โฟ ไลฟ ฟลูอิด)
And it does make the chicks scream
(แอ็นด ดิท โด เมค เดอะ ชิค ซครีม)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Take that and rewind it back
(เทค แดท แอ็นด รีไวนด ดิท แบ็ค)
Lil’ Jon got the beat that make your booty go [smack]
(ลิล จอนนี่ ก็อท เดอะ บีท แดท เมค ยุร บูทิ โก [ ซแม็ค ])

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Yeah [yeah] yeah [yeah] yeah [yeah] – yeah!
(เย่ [ เย่ ] เย่ [ เย่ ] เย่ [ เย่ ] เย่ !)

[Lil’ Jon]
([ ลิล จอนนี่ ])
Let’s go!
(เล็ท โก !)

[Verse 2: Usher + [Lil’ Jon]]
([ เฝิซ ทู : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
I was up in the club with my homies
(ไอ วอส อัพ อิน เดอะ คลับ วิฑ มาย โฮมี)
Trying to get a little Bia’, keep it down on the low key [low key]
(ทไรอิง ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล Bia , คีพ อิท เดาน ออน เดอะ โล คี [ โล คี ])
You should know how it feels [hey, hey!]
(ยู เชิด โน เฮา อิท ฟีล [ เฮ , เฮ ! ])
I saw the shorty she was checking up on me
(ไอ ซอ เดอะ ชอร์ทดิง ชี วอส เช็คติ้ง อัพ ออน มี)
From the game she was spitting in my ear
(ฟร็อม เดอะ เกม ชี วอส สปิ๊ดดิง อิน มาย เอีย)
You would think that she know me [know me]
(ยู เวิด ธิงค แดท ชี โน มี [ โน มี ])
I decided to chill [okay!]
(ไอ ดิไซด ทู ชิล [ โอเค ! ])
Conversation got heavy, she had me feeling like she’s ready to blow [watch out!]
(คอนเฝอะเซฌัน ก็อท เฮฝอิ , ชี แฮ็ด มี ฟีลอิง ไลค ชี เรดอิ ทู บโล [ ว็อช เอ้า ! ])
Oh! [watch out!] she’s saying, ” come get me ” [come get me]
(โอ ! [ ว็อช เอ้า ! ] ชี เซอิง , ” คัม เก็ท มี ” [ คัม เก็ท มี ])
So I got up and followed her to the floor
(โซ ไอ ก็อท อัพ แอ็นด ฟอลโล เฮอ ทู เดอะ ฟโล)
She said, ” baby let’s go ”
(ชี เซ็ด , ” เบบิ เล็ท โก “)
When I told her [let’s go!] I said
(ฮเว็น นาย โทลด เฮอ [ เล็ท โก ! ] ไอ เซ็ด)

[Chorus: Usher + [Lil’ Jon]]
([ โครัซ : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
[Yeah!!] yeah!
([ เย่ ! ! ] เย่ !)
Shorty got down on her knees, said ” come and get me ”
(ชอร์ทดิง ก็อท เดาน ออน เฮอ นี , เซ็ด ” คัม แอ็นด เก็ท มี “)
[Yeah!!] yeah!
([ เย่ ! ! ] เย่ !)
I got so caught up, I forgot she told me
(ไอ ก็อท โซ คอท อัพ , ไอ เฟาะกอท ชี โทลด มี)
[Yeah!!] yeah!
([ เย่ ! ! ] เย่ !)
Her and my girl used to be the best of homies
(เฮอ แอ็นด มาย เกิล ยูซ ทู บี เดอะ เบ็ซท อ็อฝ โฮมี)
[Yeah!!] yeah!
([ เย่ ! ! ] เย่ !)
Next thing I knew, she was all up on me screaming
(เน็คซท ธิง ไอ นยู , ชี วอส ซอร์ อัพ ออน มี ซครีมอิง)

[Hook: Usher + [Lil’ Jon in backround]]
([ ฮุค : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ อิน แบคราวทฺ ] ])
Yeah [yeah] yeah [yeah] yeah – yeah!
(เย่ [ เย่ ] เย่ [ เย่ ] เย่ เย่ !)
Yeah [yeah] yeah [yeah] yeah – yeah!
(เย่ [ เย่ ] เย่ [ เย่ ] เย่ เย่ !)

[Verse 3: Usher + [Lil’ Jon]]
([ เฝิซ ที : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
She’s all up in my head now
(ชี ซอร์ อัพ อิน มาย เฮ็ด เนา)
Got me thinking that it might
(ก็อท มี ติ้งกิง แดท ดิธ ไมท)
Be a good time to take her with me [with me]
(บี อะ เกิด ไทม ทู เทค เฮอ วิฑ มี [ วิฑ มี ])
Cause she’s ready to leave [ready to leave – now!] [let’s let’s go!]
(คอส ชี เรดอิ ทู ลีฝ [ เรดอิ ทู ลีฝ เนา ! ] [ เล็ท เล็ท โก ! ])
Now I got to keep it real now
(เนา ไอ ก็อท ทู คีพ อิท ริแอ็ล เนา)
Cause on a 1 to 10 she’s a certified 20
(คอส ออน อะ วัน ทู เทน ชี ซา เซอทิไฟ 20)
But that just ain’t me [hey!]
(บัท แดท จัซท เอน มี [ เฮ ! ])
Cause I don’t know, if I take that chance
(คอส ไอ ด้อนท์ โน , อิฟ ฟาย เทค แดท ชานซ)
Just where’s it going to lead?
(จัซท ฮแว ซิท โกอิ้ง ทู เล็ด)
But what I do know, is the way she dance
(บัท ฮว็อท ไอ ดู โน , อีส เดอะ เว ชี ดานซ)
Make shorty alright with me
(เมค ชอร์ทดิง ออลไร๊ท วิฑ มี)
The way she ” get low! ”
(เดอะ เว ชี ” เก็ท โล ! “)
I’m like yeah, just work that out for me
(แอม ไลค เย่ , จัซท เวิค แดท เอ้า ฟอ มี)
She ask for one more dance and I’m like yeah
(ชี อาซค ฟอ วัน โม ดานซ แอ็นด แอม ไลค เย่)
How the hell am I supposed to leave?
(เฮา เดอะ เฮ็ล แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ลีฝ)
[Let’s go bring the beat back!] and I said..
([ เล็ท โก บริง เดอะ บีท แบ็ค ! ] แอ็นด ดาย เซ็ด)

[Chorus: Usher + [Lil’ Jon]]
([ โครัซ : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ ] ])

[Hook: Usher + [Lil’ Jon in backround]]
([ ฮุค : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ อิน แบคราวทฺ ] ])

[Verse 4: Ludacris + [Lil’ Jon]]
([ เฝิซ โฟว : ลูดาคริ + [ ลิล จอนนี่ ] ])
Watch out, my outfit’s rediculous
(ว็อช เอ้า , มาย เอ้าฟิท รีดิคคิวรัส)
In the club looking so conspicuous
(อิน เดอะ คลับ ลุคอิง โซ ค็อนซพีคอิวอัซ)
And RAWR, these women all on the prowl
(แอ็นด อาร์เอดับบิวอาร์ , ฑิส วีมเอิน ออล ออน เดอะ พเราล)
If you hold the head steady, I’m a milk the cow [yeah!]
(อิฟ ยู โฮลด เดอะ เฮ็ด ซเทดอิ , แอม มา มิลค เดอะ เคา [ เย่ ! ])
And forget about game, I’m a spit the truth [what?!]
(แอ็นด เฟาะเกท อะเบาท เกม , แอม มา ซพิท เดอะ ทรูธ [ ฮว็อท ! ])
I won’t stop until I get them in they birthday suits [yeah, yeah!]
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล ไอ เก็ท เฑ็ม อิน เฑ เบริ์ดเดย์ ซยูท [ เย่ , เย่ ! ])
So give me the rhythm and it’ll be of with they clothes
(โซ กิฝ มี เดอะ ริธึ่ม แอ็นด อิว บี อ็อฝ วิฑ เฑ คโลฑ)
Then bend over to the FRONT – and touch your toes!
(เด็น เบ็นด โอเฝอะ ทู เดอะ ฟรันท แอ็นด ทั๊ช ยุร โท !)
I – left the Jag and I took the Rolls
(ไอ เล็ฟท เดอะ แจ็ก แอ็นด ดาย ทุค เดอะ โรล)
If they ain’t cutting then I put them on foot patrol [let’s go!] [ow!]
(อิฟ เฑ เอน คัททิง เด็น นาย พัท เฑ็ม ออน ฟุท พัลโรล [ เล็ท โก ! ] [ เอ้า ! ])
How you like me now?
(เฮา ยู ไลค มี เนา)
When my pinky’s valued over three hundred thou-sand!
(ฮเว็น มาย พีงคอิ แฝลยู โอเฝอะ ธรี ฮันดเร็ด เฑา แซ็นด !)
Let’s drink, you the one to please [yeah]
(เล็ท ดริงค , ยู ดิ วัน ทู พลีส [ เย่ ])
Ludacris fill cups like double D’s [yeah!]
(ลูดาคริ ฟิล คัพ ไลค ดั๊บเบิ้ล ดีสฺ [ เย่ ! ])
Me and Ush once more and we leaves them dead
(มี แอ็นด เอิสชฺ วันซ โม แอ็นด วี ลีฝ เฑ็ม เด็ด)
We want a lady in the streets but a freak in the bed – that say..
(วี ว็อนท ดา เลดิ อิน เดอะ ซทรีท บัท ดา ฟรีค อิน เดอะ เบ็ด แดท เซ)

[Chorus: Usher + [Lil’ Jon in backround]]
([ โครัซ : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ อิน แบคราวทฺ ] ])

[Hook: Usher + [Lil’ Jon in backround]]
([ ฮุค : อัฌเออะ + [ ลิล จอนนี่ อิน แบคราวทฺ ] ])

[Outro: Ludacris]
([ เอ๊าโต : ลูดาคริ ])
Take that and rewind it back
(เทค แดท แอ็นด รีไวนด ดิท แบ็ค)
Lil’ Jon got the beat that make your booty go [smack]
(ลิล จอนนี่ ก็อท เดอะ บีท แดท เมค ยุร บูทิ โก [ ซแม็ค ])
Take that, rewind it back
(เทค แดท , รีไวนด ดิท แบ็ค)
Usher’s got the voice that make your booty go [smack]
(อัฌเออะ ก็อท เดอะ ฝอยซ แดท เมค ยุร บูทิ โก [ ซแม็ค ])
Take that, rewind it back
(เทค แดท , รีไวนด ดิท แบ็ค)
Ludacris got the flow that make your booty go [smack]
(ลูดาคริ ก็อท เดอะ ฟโล แดท เมค ยุร บูทิ โก [ ซแม็ค ])
Take that, rewind it back
(เทค แดท , รีไวนด ดิท แบ็ค)
Lil’ Jon got the beat that make your booty go [smack]
(ลิล จอนนี่ ก็อท เดอะ บีท แดท เมค ยุร บูทิ โก [ ซแม็ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yeah! (Remix) คำอ่านไทย Usher feat Freeway, Ludacris, Lil’ Jon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น