เนื้อเพลง Dream a Dream คำอ่านไทย Charlotte Church feat Billy Gilman

When the night is still,
(ฮเว็น เดอะ ไนท อีส ซทิล ,)
And the sea is calm,
(แอ็นด เดอะ ซี อีส คาม ,)
Lonely shadow
(โลนลิ แฌดโอ)
You fall upon me
(ยู ฟอล อุพอน มี)
Lay by my side,
(เล ไบ มาย ไซด ,)
Fear not tonight,
(เฟีย น็อท ทุไนท ,)
Lonely shadow
(โลนลิ แฌดโอ)
You’ll find
(โยว ไฟนด)
A new light
(อะ นยู ไลท)

Dream a dream
(ดรีม มา ดรีม)
And see through
(แอ็นด ซี ธรู)
Angel’s eyes
(เอนเจล ไอ)
A place where
(อะ พเลซ ฮแว)
We can fly away
(วี แค็น ฟไล อะเว)

Ride with me
(ไรด วิฑ มี)
Upon a shining star,
(อุพอน อะ ชายนิง ซทา ,)
Above the moonlit sky
(อะบัฝ เดอะ มูนลิท ซไค)
We will find elysium
(วี วิล ไฟนด อิลีฉเอียม)

Hear the nightingale
(เฮีย เดอะ ไนทอินเกล)
Sing a lullaby
(ซิง อะ ลัลละไบ)
Lonely shadows
(โลนลิ แฌดโอ)
You’ll find a new light
(โยว ไฟนด อะ นยู ไลท)

Dawn will be kind,
(ดอน วิล บี ไคนด ,)
All will be bright,
(ออล วิล บี ไบร๊ท ,)
Lonely shadow
(โลนลิ แฌดโอ)
Rise from
(ไรส ฟร็อม)
The darkness
(เดอะ ดาคเน็ซ)

Dream a dream
(ดรีม มา ดรีม)
And see through
(แอ็นด ซี ธรู)
Angel’s eyes
(เอนเจล ไอ)
A place where
(อะ พเลซ ฮแว)
We can fly away
(วี แค็น ฟไล อะเว)

Ride with me
(ไรด วิฑ มี)
Upon a shining star,
(อุพอน อะ ชายนิง ซทา ,)
Above the moonlit sky,
(อะบัฝ เดอะ มูนลิท ซไค ,)
Once more
(วันซ โม)

Dream a dream
(ดรีม มา ดรีม)
And see through
(แอ็นด ซี ธรู)
Angel’s eyes
(เอนเจล ไอ)
A place where
(อะ พเลซ ฮแว)
We can fly away
(วี แค็น ฟไล อะเว)

Dream a dream
(ดรีม มา ดรีม)
And see through
(แอ็นด ซี ธรู)
Angel’s eyes
(เอนเจล ไอ)
A place where
(อะ พเลซ ฮแว)
We can fly away
(วี แค็น ฟไล อะเว)

Allysium
(แอลลายซีอึม)
Allysium
(แอลลายซีอึม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream a Dream คำอ่านไทย Charlotte Church feat Billy Gilman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น