เนื้อเพลง Jimmy Gets High คำอ่านไทย Daniel Powter

Jimmy you know, everybody hates you
(จิมมี่ ยู โน , เอวี่บอดี้ เฮท ยู)
when you’re living off rock ‘n roll
(ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิง ออฟฟ ร็อค เอ็น โรล)
So you get high tonight
(โซ ยู เก็ท ไฮ ทุไนท)
And Jimmy you lied,
(แอ็นด จิมมี่ ยู ไล ,)
I wonder if you ever get yourself back here alive
(ไอ วันเดอะ อิฟ ยู เอฝเออะ เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค เฮียร อะไลฝ)
So you get high tonight
(โซ ยู เก็ท ไฮ ทุไนท)

Cause you don’t need nobody to make it on your own
(คอส ยู ด้อนท์ นีด โนบอดี้ ทู เมค อิท ออน ยุร โอน)
You dont need nobody you’d rather be alone
(ยู ด้อนท์ นีด โนบอดี้ ยูต ราฑเออะ บี อะโลน)
So Jimmy gets high tonight
(โซ จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)
And Jimmy gets high tonight
(แอ็นด จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)
I must confess, I’m a real live wire
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา ริแอ็ล ไลฝ ไวร)
Jimmy you and me we get along a while
(จิมมี่ ยู แอ็นด มี วี เก็ท อะลอง อะ ฮไวล)
Jimmy gets high tonight
(จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)

Jimmy you lied, I’m hoping that soon maybe life
(จิมมี่ ยู ไล , แอม โฮพปิง แดท ซูน เมบี ไลฟ)
it don’t pass you by
(อิท ด้อนท์ เพซ ยู ไบ)
So Jimmy gets high tonight
(โซ จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)
And Jimmy you know, everybody hates you
(แอ็นด จิมมี่ ยู โน , เอวี่บอดี้ เฮท ยู)
when you’re living off your rock ‘n roll
(ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิง ออฟฟ ยุร ร็อค เอ็น โรล)
So you get high tonight
(โซ ยู เก็ท ไฮ ทุไนท)

Cause you don’t need nobody
(คอส ยู ด้อนท์ นีด โนบอดี้)
to make it on your own
(ทู เมค อิท ออน ยุร โอน)
You don’t need nobody you’d rather be alone
(ยู ด้อนท์ นีด โนบอดี้ ยูต ราฑเออะ บี อะโลน)
So Jimmy gets high tonight
(โซ จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)
And Jimmy gets high tonight
(แอ็นด จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)
I must confess, I’m a real life wired
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา ริแอ็ล ไลฟ วีเออ)
Jimmy you and me we get along a while
(จิมมี่ ยู แอ็นด มี วี เก็ท อะลอง อะ ฮไวล)
Jimmy gets high tonight
(จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)

I’ve been so confused
(แอฝ บีน โซ ค็อนฟยูส)
And I just hope it all gets banned to you
(แอ็นด ดาย จัซท โฮพ อิท ดอร์ เก็ท แบ็นด ทู ยู)
So Jimmy gets high tonight
(โซ จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)

I must confess, I’m a real life wired
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ , แอม มา ริแอ็ล ไลฟ วีเออ)
Jimmy you and me we get along a while
(จิมมี่ ยู แอ็นด มี วี เก็ท อะลอง อะ ฮไวล)
So Jimmy gets high tonight
(โซ จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)

And I hope it’ll be allright
(แอ็นด ดาย โฮพ อิว บี ไรทโอ)
Jimmy gets high tonight
(จิมมี่ เก็ท ไฮ ทุไนท)
And I hope it’ll be allright
(แอ็นด ดาย โฮพ อิว บี ไรทโอ)

Jimmy you know, everybody hates you
(จิมมี่ ยู โน , เอวี่บอดี้ เฮท ยู)
when youre living off your rock ‘n roll
(ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิง ออฟฟ ยุร ร็อค เอ็น โรล)
So you get high
(โซ ยู เก็ท ไฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jimmy Gets High คำอ่านไทย Daniel Powter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น