เนื้อเพลง Since I Don’t Have You คำอ่านไทย Guns N’ Roses

I don’t have plans and schemes,
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ แพล็น แซน ซคีม ,)
And I don’t have hopes and dreams.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ โฮพ แซน ดรีม)
I don’t have anything,
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิธิง ,)
Since I don’t have you.
(ซินซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)

And I don’t have fond desires,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ฟ็อนด ดิไสร ,)
and I don’t have happy hours.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ แฮพพิ เอาร)
I don’t have anything,
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิธิง ,)
Since I don’t have you.
(ซินซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)

Happiness, and I guess,
(แฮพพิเน็ซ , แอ็นด ดาย เก็ซ ,)
I never will again.
(ไอ เนฝเออะ วิล อะเกน)
When you walked out on me,
(ฮเว็น ยู วอค เอ้า ออน มี ,)
In walked ol’ misery,
(อิน วอค ol มีสริ ,)
And he’s been here since then.
(แอ็นด อีส บีน เฮียร ซินซ เด็น)

[spoken] Yeah, we’re f*cked!
([ ซโพเค็น ] เย่ , เวีย เอฟ *cked !)

I don’t have love to share,
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ลัฝ ทู แฌ ,)
And I don’t have one who cares.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ วัน ฮู แค)
I don’t have anything,
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิธิง ,)
Since I don’t have you.
(ซินซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)
You, you, you, oh, oh!
(ยู , ยู , ยู , โอ , โอ !)
You, you, you, oh, oh!
(ยู , ยู , ยู , โอ , โอ !)
You, you, you, oh, oh!
(ยู , ยู , ยู , โอ , โอ !)
You, you, you, oh, oh!
(ยู , ยู , ยู , โอ , โอ !)
You, you, you, oh yeah!
(ยู , ยู , ยู , โอ เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Since I Don’t Have You คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น