เนื้อเพลง All That Jazz คำอ่านไทย Alanis Morissette

come on babe why don’t we paint the town
(คัมมอน เบบ ฮไว ด้อนท์ วี เพนท เดอะ ทาวน์)
and all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
I’m gonna rouge my knees and roll my stockings down.
(แอม กอนนะ รูฉ มาย นี แซน โรล มาย ซทอคคิง เดาน)
and all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
start the car, I know a whoopee spot,
(ซทาท เดอะ คา , ไอ โน อะ ฮวูพอี สพอท ,)
where the gin is cold but the piano is hot.
(ฮแว เดอะ จิน อีส โคลด บัท เดอะ พิแอนโอ อีส ฮ็อท)
It’s just a noisy hall, where there’s a nightly brawl
(อิทซ จัซท ดา นอยสอิ ฮอล , ฮแว แดร์ ซา ไนทลิ บรอล)
And all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
Slick you hair and wear you buckle shoes
(ซลิค ยู แฮ แอ็นด แว ยู บัคเคิล ฌู)
and all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
I hear that father dipp is gonna blow the blues.
(ไอ เฮีย แดท ฟาเฑอะ ดริพ อีส กอนนะ บโล เดอะ บลู)
and all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
Hold on hun were gonna bunny hug,
(โฮลด ออน ฮัน เวอ กอนนะ บันนิ ฮัก ,)
I bought some asprin, down at united drug
(ไอ บอท ซัม แอสเพน , เดาน แอ็ท ยูนิท ดรัก)
In case you shake apart, and want a brand new start,
(อิน เคซ ยู เฌค อะพาท , แอ็นด ว็อนท ดา บแร็นด นยู ซทาท ,)
to do that jazz.
(ทู ดู แดท แจ็ส)

and all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)

and all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
It’s just a noisy hall, where there’s a nightly brawl
(อิทซ จัซท ดา นอยสอิ ฮอล , ฮแว แดร์ ซา ไนทลิ บรอล)
And all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)

Listen your husband isn’t home is he.
(ลิ๊สซึ่น ยุร ฮัสแบ็นด อีสซึ่น โฮม อีส ฮี)
No her husband is not at home.
(โน เฮอ ฮัสแบ็นด อีส น็อท แอ็ท โฮม)
Find a glass were playing fast and loose
(ไฟนด อะ กลัซ เวอ พเลนิ่ง ฟัซท แอ็นด ลูซ)
And all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
Right up here is where I store the juice.
(ไรท อัพ เฮียร อีส ฮแว ไอ ซโท เดอะ จูซ)
And all that jazz.
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
Come on babe were gonna brush the sky,
(คัมมอน เบบ เวอ กอนนะ บรัฌ เดอะ ซไค ,)
I betcha lucky lindy
(ไอ เบทชา ลัคคิ ลินดี)
Never flew so high
(เนฝเออะ ฟลู โซ ไฮ)

cause in the stratosphere
(คอส อิน เดอะ ซทเรโทะซเฟีย)
How could he lend an ear
(เฮา เคิด ฮี เล็นด แอน เอีย)
To all that jazz?
(ทู ออล แดท แจ็ส)
Company.
(คัมพะนิ)
Oh, you’re gonna see you sheba
(โอ , ยัวร์ กอนนะ ซี ยู ชีบา)
Shimmy shake
(ฌีมมิ เฌค)
Velma.
(แวลมา)
And all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
Company.
(คัมพะนิ)
Oh, she’s gonna shimmy till her garters
(โอ , ชี กอนนะ ฌีมมิ ทิล เฮอ กาเทอะ)
break
(บเรค)
Velma.
(แวลมา)
And all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
Company.
(คัมพะนิ)
Show her where to park her girdle
(โฌ เฮอ ฮแว ทู พาค เฮอ เกิ๊ดเดว)
Oh, her mother’s blood’d curdle
(โอ , เฮอ ม๊าเธ่อร์ โบลด เคอร์เดิล)
If she’d hear
(อิฟ ชี เฮีย)
Her baby’s queer
(เฮอ เบบิ คเวีย)
For all that jazz!
(ฟอ ออล แดท แจ็ส !)
velma.
(แวลมา)
C’mon babe
(ซีมอน เบบ)
Why don’t we paint the town?
(ฮไว ด้อนท์ วี เพนท เดอะ ทาวน์)
And all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)
I’m gonna rouge my knees
(แอม กอนนะ รูฉ มาย นี)
And roll my stockings down
(แอ็นด โรล มาย ซทอคคิง เดาน)
And all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)

Start the car
(ซทาท เดอะ คา)
I know a whopee spot
(ไอ โน อะ whopee สพอท)
Where the gin is cold
(ฮแว เดอะ จิน อีส โคลด)
But the piano’s hot
(บัท เดอะ พิแอนโอ ฮ็อท)

It’s just a noisy hall
(อิทซ จัซท ดา นอยสอิ ฮอล)
Where there’s a nightly brawl
(ฮแว แดร์ ซา ไนทลิ บรอล)
And all that jazz!
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส !)
company.
(คัมพะนิ)
Oh, you’re gonna see you sheba
(โอ , ยัวร์ กอนนะ ซี ยู ชีบา)
Shimmy shake
(ฌีมมิ เฌค)
And all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)

Oh, shey’s gonna shimmy till her garters
(โอ , ชีสฺ กอนนะ ฌีมมิ ทิล เฮอ กาเทอะ)
break
(บเรค)

And all that jazz
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส)

Show her where to park her girdle
(โฌ เฮอ ฮแว ทู พาค เฮอ เกิ๊ดเดว)
Oh, her mother’s blood’d curdle
(โอ , เฮอ ม๊าเธ่อร์ โบลด เคอร์เดิล)
If she’d hear
(อิฟ ชี เฮีย)
Her baby’s queer
(เฮอ เบบิ คเวีย)
For all that jazz!
(ฟอ ออล แดท แจ็ส !)

velma.
(แวลมา)
no, I’m no one’s wife
(โน , แอม โน วัน ไวฟ)
But, oh I love my life
(บัท , โอ ไอ ลัฝ มาย ไลฟ)
And all that jazz!
(แอ็นด ออล แดท แจ็ส !)

Company.
(คัมพะนิ)
That jazz!
(แดท แจ็ส !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All That Jazz คำอ่านไทย Alanis Morissette

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น