เนื้อเพลง Na-Nana-Na คำอ่านไทย Nelly feat Jazze Pha

[Jazze Pha]
([ เจซซี่ ฟา ])
Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ! เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
This, is truly an event
(ดีซ , อีส ทรูลิ แอน อิเฝนท)
Nelly Nel, Jazze Phizzle, Jazz Phiza-fel
(เนลลีเนล , เจซซี่ ฟิซเซว , แจ็ส ไฟซา เฟล)
[Na-nana-na, nana, nana, nana] Woooo-eee!
([ นา nana นา , nana , nana , nana ] วู eee !)
[Na-nana-na, nana, nana, nana] Woo, woo, woo, oh boy!
([ นา nana นา , nana , nana , nana ] วู , วู , วู , โอ บอย !)
[Na-nana-na, nana, nana, nana] Oh boy! Ohhh!
([ นา nana นา , nana , nana , nana ] โอ บอย ! โอ้ !)
Hey, hey hey hey hey hey hey
(เฮ , เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ)

[Chorus: Nelly]
([ โครัซ : เนลลี])
Well uh-huh, well uh-huh girl I’m parked outside
(เว็ล อา ฮู , เว็ล อา ฮู เกิล แอม พาค เอาทไซด)
And you know that it’s sittin on chrome, chrome [uh-huh]
(แอ็นด ยู โน แดท อิทซ ซิทดิน ออน คโรม , คโรม [ อา ฮู ])
Hey, I’m just lookin for a pretty young thang
(เฮ , แอม จัซท ลุคกิน ฟอ รา พรีททิ ยัง เตง)
that uh, I can take home [take home]
(แดท อา , ไอ แค็น เทค โฮม [ เทค โฮม ])
Can we leave hurr [yeah] can we leave hurr [yeah]
(แค็น วี ลีฝ hurr [ เย่ ] แค็น วี ลีฝ hurr [ เย่ ])
Can we leave hurr [yeah] can we leave hurr – shorty can we
(แค็น วี ลีฝ hurr [ เย่ ] แค็น วี ลีฝ hurr ชอร์ทดิง แค็น วี)
leave hurr [yeah] can we leave hurr [yeah]
(ลีฝ hurr [ เย่ ] แค็น วี ลีฝ hurr [ เย่ ])
Can we leave hurr [yeah] can we leave hurr [yeah]
(แค็น วี ลีฝ hurr [ เย่ ] แค็น วี ลีฝ hurr [ เย่ ])

[Nelly]
([ เนลลี])
I’m throwin nuggets out the fellow I push to Carmello
(แอม โตวอิน นักเก็ท เอ้า เดอะ เฟลโล ไอ พุฌ ทู คาร์เมวโล)
Yellow on yellow flooded the band and the bezel
(เยลโล ออน เยลโล ฟลัด เดอะ แบ็นด แอ็นด เดอะ เบสเอ็ล)
Hear me now! Oh, no, did you see the hue?
(เฮีย มี เนา ! โอ , โน , ดิด ยู ซี เดอะ ฮิว)
I took the Phantom to the Opera, same van roll through the ghetto
(ไอ ทุค เดอะ แฟนทัม ทู ดิ ออพเออะระ , เซม แฝ็น โรล ธรู เดอะ เกทโท)
Can we leave hurr? Shorty need to make up her mind
(แค็น วี ลีฝ hurr ชอร์ทดิง นีด ทู เมค อัพ เฮอ ไมนด)
I seen them n*ggaz over there, but they ain’t takin my shine
(ไอ ซีน เฑ็ม เอ็น *ggaz โอเฝอะ แดร์ , บัท เฑ เอน ทอคกิ่น มาย ไฌน)
Got 7 n*ggaz tryin to be me, out here breakin they spine
(ก็อท เซฝเว่น เอ็น *ggaz ทายอิน ทู บี มี , เอ้า เฮียร เบรกกิ้น เฑ ซไพน)
But they got 7 different levels for they minions to mind
(บัท เฑ ก็อท เซฝเว่น ดีฟเฟอะเร็นท เลฟเอ็ล ฟอ เฑ มีนยัน ทู ไมนด)
I want you both shorty [oh] go get it crunk shorty [oh]
(ไอ ว็อนท ยู โบธ ชอร์ทดิง [ โอ ] โก เก็ท ดิธ ครัก ชอร์ทดิง [ โอ ])
I see your A-T-L stamp and go’ head and stomp shorty [oh]
(ไอ ซี ยุร รา ที แอล ซแท็มพ แอ็นด โก เฮ็ด แอ็นด สตอมพฺชอร์ทดิง [ โอ ])
I got that shake now, and don’t be scared now
(ไอ ก็อท แดท เฌค เนา , แอ็นด ด้อนท์ บี ซคา เนา)
Cause we can come from the kitchen up to that bed now
(คอส วี แค็น คัม ฟร็อม เดอะ คีชเอ็น อัพ ทู แดท เบ็ด เนา)
Sh*t it ain’t nuttin to a boss, I heat you like air off
(ฌะ *ที ดิธ เอน นัทดินทู อะ บอส , ไอ ฮีท ยู ไลค แอ ออฟฟ)
It ain’t nuttin, they ain’t cuttin, they frontin, that’s they loss
(อิท เอน นัทดิน, เฑ เอน คัทดิน , เฑ ฟ้อนดิน , แด๊ท เฑ โรซ)
Cause the, ‘Tics is good, and the van is paid off
(คอส เดอะ , ทิค ซิส เกิด , แอ็นด เดอะ แฝ็น อีส เพลด ออฟฟ)
And I done got so damn cocky I took that Band-Aid off
(แอ็นด ดาย ดัน ก็อท โซ แด็ม คอคอิ ไอ ทุค แดท แบ็นด เอด ออฟฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Nelly]
([ เนลลี])
Uhhhhhhhh, picture perfect, I paint a perfect picture
(Uhhhhhhhh , พีคเชอะ เพ๊อร์เฟ็คท , ไอ เพนท ดา เพ๊อร์เฟ็คท พีคเชอะ)
Third album, same focus, my intent is to get richer
(เธิด แอลบัม , เซม โฟ๊คัส , มาย อินเทนท อีส ทู เก็ท รีเชอ)
I’m with my dirty Jazze Phizzle, he yieldin that instrumental
(แอม วิฑ มาย เดอทิ เจซซี่ ฟิซเซว , ฮี เยียวอดิน แดท อินซทรุเมนแท็ล)
Youse a cold-ass n*gga on the track [SHO’ NUFF!]
(ยูซอะ โคลด อาซ เอ็น *gga ออน เดอะ ทแรค [ โช นัฟ ! ])
Man – I’m tired of poppin these bottles, tired of f*ckin these models
(แม็น แอม ไทร อ็อฝ พอพปิน ฑิส บ๊อทเทิ่ล , ไทร อ็อฝ เอฟ *ckin ฑิส โม๊เด็ล)
I’m tired of these menage-a nights – yeah right [PSYCH!]
(แอม ไทร อ็อฝ ฑิส เม๊หนาด อะ ไนท เย่ ไรท [ ซายคฺ ! ])
I was built for it, I got hip for it
(ไอ วอส บิลท ฟอ อิท , ไอ ก็อท ฮิพ ฟอ อิท)
I even got a little swagger in my limp for it
(ไอ อีเฝ็น ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซแวกเกอะ อิน มาย ลิมพ ฟอ อิท)
I done had, sex in the city plus sex in the country
(ไอ ดัน แฮ็ด , เซ็คซ อิน เดอะ ซีทอิ พลัซ เซ็คซ อิน เดอะ คันทริ)
You know – sex in the zoo di-rectly behind the monkeys
(ยู โน เซ็คซ อิน เดอะ สู ได เรครี่ บิไฮนด เดอะ มังคิ)
Hold up! Don’t get me wrong, I’m lookin for Ms. Right
(โฮลด อัพ ! ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง , แอม ลุคกิน ฟอ เอมสฺ ไรท)
But tonight ain’t the time, I’m lookin for right now
(บัท ทุไนท เอน เดอะ ไทม , แอม ลุคกิน ฟอ ไรท เนา)
It’s two-thousand-fo’, I’m in a new home
(อิทซ ทู เธาแส็น โฟ , แอม อิน อะ นยู โฮม)
Threw out the Bentley bought a Double R {?}
(ธรู เอ้า เดอะ เบนลี่ บอท ดา ดั๊บเบิ้ล อาร์ { })
It’s like I’m holdin on to permanent mistletoe, I think you been sittin low
(อิทซ ไลค แอม โฮดดิน ออน ทู เพอมะเน็นท มิสเซิลโท , ไอ ธิงค ยู บีน ซิทดิน โล)
I got a driver dirty, he come when the whistle blow
(ไอ ก็อท ดา ดไรฝเออะ เดอทิ , ฮี คัม ฮเว็น เดอะ วิสเทิ่ล บโล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Nelly]
([ เนลลี])
[Na-nana-na] I’m smoother than you know
([ นา nana นา ] แอม สมูดเดอร์ แฑ็น ยู โน)
[Na-nana-na] Cadillac do’s and bank rolls
([ นา nana นา ] คาดิลแล โดซแซน แบ็งค โรล)
[Na-nana-na] I simply go places you can’t go
([ นา nana นา ] ไอ ซีมพลิ โก พเลซ ยู แค็นท โก)
Ain’t see me in no Linc’, but you know that derrty in Brougham
(เอน ซี มี อิน โน ลิงคฺ , บัท ยู โน แดท เดอร์ดี อิน บรูม)
I be on my [grind-na-grind-na-grind-na-grind]
(ไอ บี ออน มาย [ ไกรนด นา ไกรนด นา ไกรนด นา ไกรนด ])
With my money on my [mind-my-mind-my-mind-my-mind]
(วิฑ มาย มันอิ ออน มาย [ ไมนด มาย ไมนด มาย ไมนด มาย ไมนด ])
Plus I’m still in my [prime-my-prime-my-prime-my-prime]
(พลัซ แอม ซทิล อิน มาย [ พไรม มาย พไรม มาย พไรม มาย พไรม ])
And we be smokin that [la-lala-lala-lala]
(แอ็นด วี บี สโมกิน แดท [ ลา ลอล่า ลอล่า ลอล่า ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Na-nana-na, nana, nana, nana] – [repeat to fade]
([ นา nana นา , nana , nana , nana ] [ ริพีท ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Na-Nana-Na คำอ่านไทย Nelly feat Jazze Pha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น