เนื้อเพลง Black Magic คำอ่านไทย Little Mix

All the girls on the block knocking at my door!
(ออล เดอะ เกิล ออน เดอะ บล็อค นอคกิง แอ็ท มาย โด !)
Wanna know what it is make the boys want more!
(วอนนา โน ฮว็อท ดิธ อีส เมค เดอะ บอย ว็อนท โม !)

[Perrie:]
([ แพรี่ : ])
Is your lover playing on your side?
(อีส ยุร ลัฝเออะ พเลนิ่ง ออน ยุร ไซด)
Said he loves you,
(เซ็ด ฮี ลัฝ ยู ,)
But he ain’t got time.
(บัท ฮี เอน ก็อท ไทม)
Here’s the answer.
(เฮียร ดิ อานเซอะ)
Come and get it
(คัม แอ็นด เก็ท ดิธ)
At a knocked down price.
(แอ็ท ดา น็อค เดาน พไรซ)

Hey!
(เฮ !)

[Jade:]
([ เจด : ])
Full of honey,
(ฟูล อ็อฝ ฮันอิ ,)
Just to make him sweet.
(จัซท ทู เมค ฮิม สวี้ท)
Crystal balling,
(ครีซแท็ล บอลลิง ,)
Just to help him see
(จัซท ทู เฮ็ลพ ฮิม ซี)
What he’s been missing.
(ฮว็อท อีส บีน มีซซิง)
So come and get it,
(โซ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ ,)
While you’ve still got time.
(ฮไวล ยู๊ฟ ซทิล ก็อท ไทม)

Hey!
(เฮ !)

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
Get your boy on his knees
(เก็ท ยุร บอย ออน ฮิส นี)
And repeat after me, say
(แอ็นด ริพีท อาฟเทอะ มี , เซ)

[All:]
([ ออล : ])
Take a sip of my secret potion,
(เทค เก ซิพ อ็อฝ มาย ซีคเร็ท โพฌัน ,)
I’ll make you fall in love.
(อิล เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
For a spell that can’t be broken,
(ฟอ รา ซเพ็ล แดท แค็นท บี บโรเค็น ,)
One drop should be enough.
(วัน ดร็อพ เชิด บี อินัฟ)
Boy, you belong to me,
(บอย , ยู บิลอง ทู มี ,)
I got the recipe
(ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี)
And it’s called black magic
(แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค)
[and it’s called black magic]
([ แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค ])

Take a sip of my secret potion,
(เทค เก ซิพ อ็อฝ มาย ซีคเร็ท โพฌัน ,)
One taste and you’ll be mine.
(วัน เทซท แอ็นด โยว บี ไมน)
It’s a spell that can’t be broken
(อิทซ ซา ซเพ็ล แดท แค็นท บี บโรเค็น)
It’ll keep you up all night
(อิว คีพ ยู อัพ ออล ไนท)
Boy, you belong to me,
(บอย , ยู บิลอง ทู มี ,)
I got the recipe
(ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี)
And it’s called black magic
(แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค)
[and it’s called black magic]
([ แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค ])

[Jesy:]
([ เจซี : ])
If you’re lookin’ for Mr. Right,
(อิฟ ยัวร์ ลุคกิน ฟอ มีซเทอะ ไรท ,)
Need that magic
(นีด แดท แมจอิค)
To change him over night.
(ทู เชนจ ฮิม โอเฝอะ ไนท)
Here’s the answer.
(เฮียร ดิ อานเซอะ)
Come and get it,
(คัม แอ็นด เก็ท ดิธ ,)
While you’ve still got time.
(ฮไวล ยู๊ฟ ซทิล ก็อท ไทม)

Hey!
(เฮ !)

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
Get your boy on his knees
(เก็ท ยุร บอย ออน ฮิส นี)
And repeat after me, say
(แอ็นด ริพีท อาฟเทอะ มี , เซ)

[All:]
([ ออล : ])
Take a sip of my secret potion,
(เทค เก ซิพ อ็อฝ มาย ซีคเร็ท โพฌัน ,)
I’ll make you fall in love.
(อิล เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
For a spell that can’t be broken,
(ฟอ รา ซเพ็ล แดท แค็นท บี บโรเค็น ,)
One drop should be enough.
(วัน ดร็อพ เชิด บี อินัฟ)
Boy, you belong to me,
(บอย , ยู บิลอง ทู มี ,)
I got the recipe
(ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี)
And it’s called black magic
(แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค)
[and it’s called black magic]
([ แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค ])

Take a sip of my secret potion,
(เทค เก ซิพ อ็อฝ มาย ซีคเร็ท โพฌัน ,)
One taste and you’ll be mine.
(วัน เทซท แอ็นด โยว บี ไมน)
It’s a spell that can’t be broken
(อิทซ ซา ซเพ็ล แดท แค็นท บี บโรเค็น)
It’ll keep you up all night
(อิว คีพ ยู อัพ ออล ไนท)
Boy, you belong to me,
(บอย , ยู บิลอง ทู มี ,)
I got the recipe
(ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี)
And it’s called black magic
(แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค)
[and it’s called black magic]
([ แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค ])

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
All the girls on the block knockin’ at my door!
(ออล เดอะ เกิล ออน เดอะ บล็อค นอคคินแอ็ท มาย โด !)
[I got the recipe]
([ ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี ])
Wanna know what it is make the boys want more!
(วอนนา โน ฮว็อท ดิธ อีส เมค เดอะ บอย ว็อนท โม !)
[now you belong to me] [2x]
([ เนา ยู บิลอง ทู มี ] [ 2x ])

[Leigh-Anne:]
([ ลี เอน : ])
Take a sip from my secret potion,
(เทค เก ซิพ ฟร็อม มาย ซีคเร็ท โพฌัน ,)
I’ll make you fall in love.
(อิล เมค ยู ฟอล อิน ลัฝ)
For a spell that can’t be broken,
(ฟอ รา ซเพ็ล แดท แค็นท บี บโรเค็น ,)
One drop should be enough.
(วัน ดร็อพ เชิด บี อินัฟ)
Boy, you belong to me [hey!]
(บอย , ยู บิลอง ทู มี [ เฮ ! ])
I got the recipe.
(ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี)
And it’s called [black magic], and it’s called, and it’s called black magic!
(แอ็นด อิทซ คอล [ บแล็ค แมจอิค ] , แอ็นด อิทซ คอล , แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค !)

[All:]
([ ออล : ])
Take a sip of my secret potion,
(เทค เก ซิพ อ็อฝ มาย ซีคเร็ท โพฌัน ,)
One taste and you’ll be mine.
(วัน เทซท แอ็นด โยว บี ไมน)
It’s a spell that can’t be broken
(อิทซ ซา ซเพ็ล แดท แค็นท บี บโรเค็น)
It’ll keep you up all night
(อิว คีพ ยู อัพ ออล ไนท)
Boy, you belong to me [belong to me]
(บอย , ยู บิลอง ทู มี [ บิลอง ทู มี ])
I got the recipe
(ไอ ก็อท เดอะ เรซอิพี)
And it’s called black magic
(แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค)
[and it’s called black magic]
([ แอ็นด อิทซ คอล บแล็ค แมจอิค ])

Falling in love [hey!] [8x]
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ [ เฮ ! ] [ 8x ])

[Jade:]
([ เจด : ])
Magic!
(แมจอิค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Magic คำอ่านไทย Little Mix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น