เนื้อเพลง Big Me คำอ่านไทย Foo Fighters

When I Talk About It
(ฮเว็น นาย ทอค อะเบาท ดิธ)
It Carries On
(อิท แคร์รี่ ออน)
Reasons Only Knew
(รี๊ซั่น โอ๊นลี่ นยู)
When I Talk About It
(ฮเว็น นาย ทอค อะเบาท ดิธ)
Aries Or Treasons
(เอรี่ ออ ทรีสน)
All Renew
(ออล รินยู)

Big Me To Talk About It
(บิก มี ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
I Could Stand To Prove
(ไอ เคิด ซแท็นด ทู พรูฝ)
If We Can Get Around It
(อิฟ วี แค็น เก็ท อะเรานด ดิท)
I Know That It’s True
(ไอ โน แดท อิทซ ทรู)

Well I Talked About It
(เว็ล ไอ ทอค อะเบาท ดิธ)
Carried On
(แคร์รี่ ออน)
Reasons Only Knew
(รี๊ซั่น โอ๊นลี่ นยู)

But It’s You I Fell Into
(บัท อิทซ ยู ไอ เฟ็ล อีนทุ)

Well I Talked About It
(เว็ล ไอ ทอค อะเบาท ดิธ)
Carries On
(แคร์รี่ ออน)
Reasons Only Knew
(รี๊ซั่น โอ๊นลี่ นยู)
When I Talked About It
(ฮเว็น นาย ทอค อะเบาท ดิธ)
Aries Or Treasons
(เอรี่ ออ ทรีสน)
All Renew
(ออล รินยู)

Big Me To Talk About It
(บิก มี ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
I Could Stand To Prove
(ไอ เคิด ซแท็นด ทู พรูฝ)
If We Can Get Around It
(อิฟ วี แค็น เก็ท อะเรานด ดิท)
I Know That It’s True
(ไอ โน แดท อิทซ ทรู)

Well I Talked About It
(เว็ล ไอ ทอค อะเบาท ดิธ)
Put It On
(พัท ดิธ ออน)
Never Was It True
(เนฝเออะ วอส ซิท ทรู)
But It’s You I Fell Into
(บัท อิทซ ยู ไอ เฟ็ล อีนทุ)

Well I Talked About It
(เว็ล ไอ ทอค อะเบาท ดิธ)
Put It On
(พัท ดิธ ออน)
Never Was It True
(เนฝเออะ วอส ซิท ทรู)
But It’s You I Fell Into
(บัท อิทซ ยู ไอ เฟ็ล อีนทุ)
I Fell Into
(ไอ เฟ็ล อีนทุ)
I Fell Into
(ไอ เฟ็ล อีนทุ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Me คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น