เนื้อเพลง Journey To The Past คำอ่านไทย Aaliyah

Heart dont fail me now
(ฮาท ด้อนท์ เฟล มี เนา)
Courage don’t desert me, dont turn back now that were here
(เคอริจ ด้อนท์ เดสเอิท มี , ด้อนท์ เทิน แบ็ค เนา แดท เวอ เฮียร)
People always say life is full of choices
(พี๊เพิ่ล ออลเว เซ ไลฟ อีส ฟูล อ็อฝ ชอยซ)
No one ever mentions fear
(โน วัน เอฝเออะ เมนฌัน เฟีย)
Or how the world can seem so long
(ออ เฮา เดอะ เวิลด แค็น ซีม โซ ล็อง)
Or how the world can seem so vast
(ออ เฮา เดอะ เวิลด แค็น ซีม โซ ฝัซท)
Courage see me through
(เคอริจ ซี มี ธรู)
Heart im trusting you, on this journey to the past…
(ฮาท แอม ทรัซทิง ยู , ออน ดีซ เจอนิ ทู เดอะ พาซท)

Somewhere down this road, I know someone’s waiting
(ซัมแวร์ เดาน ดีซ โรด , ไอ โน ซัมวัน เวททิง)
Years of dreams just cant be wrong
(เยีย อ็อฝ ดรีม จัซท แค็นท บี ร็อง)
Oh arms will open wide, I’ll be safe and wanted
(โอ อาม วิล โอเพ็น ไวด , อิล บี เซฟ แอ็นด ว็อนท)
Finally home where I belong
(ไฟแน็ลลิ โฮม ฮแว ไอ บิลอง)
Well starting here my life begins
(เว็ล ซทาททิง เฮียร มาย ไลฟ บีกีน)
Starting now im learning fast
(ซทาททิง เนา แอม เลอนิง ฟัซท)
Courage see me through
(เคอริจ ซี มี ธรู)
Heart I’m trusting you, on this journey to the past
(ฮาท แอม ทรัซทิง ยู , ออน ดีซ เจอนิ ทู เดอะ พาซท)

Heart dont fail me now
(ฮาท ด้อนท์ เฟล มี เนา)
Courage don’t desert me [courage see me through…]
(เคอริจ ด้อนท์ เดสเอิท มี [ เคอริจ ซี มี ธรู ])
Home, love, family; there was once a time I must have had them too
(โฮม , ลัฝ , แฟมอิลิ ; แดร์ วอส วันซ อะ ไทม ไอ มัซท แฮ็ฝ แฮ็ด เฑ็ม ทู)
Home, love, family; I will never be complete until I find you [heyyy]
(โฮม , ลัฝ , แฟมอิลิ ; ไอ วิล เนฝเออะ บี ค็อมพลีท อันทีล ไอ ไฟนด ยู [ เฮ้ ])
One step at a time
(วัน ซเท็พ แอ็ท ดา ไทม)
One hope then another
(วัน โฮพ เด็น แอะนัธเออะ)
Who knows where this road may go?
(ฮู โน ฮแว ดีซ โรด เม โก)
Back to who I was
(แบ็ค ทู ฮู ไอ วอส)
On to find my future
(ออน ทู ไฟนด มาย ฟยูเชอะ)
Still my heart still needs to know
(ซทิล มาย ฮาท ซทิล นีด ทู โน)

Yes let this be a sign
(เย็ซ เล็ท ดีซ บี อะ ไซน)
Let this road be mine
(เล็ท ดีซ โรด บี ไมน)
Let it lead me to my past
(เล็ท ดิธ เล็ด มี ทู มาย พาซท)
Courage see me through
(เคอริจ ซี มี ธรู)
Heart I’m trusting you
(ฮาท แอม ทรัซทิง ยู)
To bring me home
(ทู บริง มี โฮม)
At last [hold out note]
(แอ็ท ลาซท [ โฮลด เอ้า โนท ])
At last [hold out note]
(แอ็ท ลาซท [ โฮลด เอ้า โนท ])

Ooohhh [courage see me through, heart im trusting you]
(โอ้ [ เคอริจ ซี มี ธรู , ฮาท แอม ทรัซทิง ยู ])
Hey yeah [heyeah…]
(เฮ เย่ [ ฮายยา ])
Hey yeah [yeah…ooowhoah…]
(เฮ เย่ [ เย่ โอวโฮ ])
Courage see me through, heart oh heart I’m trusting you
(เคอริจ ซี มี ธรู , ฮาท โอ ฮาท แอม ทรัซทิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Journey To The Past คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น