เนื้อเพลง New York, New York คำอ่านไทย Ryan Adams

Well, I shuffled through the city on the 4th of July
(เว็ล , ไอ ชั๊ฟเฟิ่ล ธรู เดอะ ซีทอิ ออน เดอะ 4th อ็อฝ จูไล)
I had a firecracker waiting to blow
(ไอ แฮ็ด อะ ฟายเออแครกเกอ เวททิง ทู บโล)
Breakin’ like a rocket who makin’ its way
(เบรกกิ้น ไลค เก รอคเค็ท ฮู เมกิน อิทซ เว)
To the cities of Mexico
(ทู เดอะ ซิดีสฺ อ็อฝ เม๊กซีโค)
Lived in an apartment out on Avenue A
(ไลฝ อิน แอน อะพาทเม็นท เอ้า ออน แอฝอินยู อะ)
I had a tar-hut on the corner of 10th
(ไอ แฮ็ด อะ ทา ฮัท ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ 10th)
Had myself a lover who was finer than gold
(แฮ็ด ไมเซลฟ อะ ลัฝเออะ ฮู วอส ฟายเนอร์ แฑ็น โกลด)
But I’ve broken up and busted up since
(บัท แอฝ บโรเค็น อัพ แอ็นด บัซท อัพ ซินซ)

And love don’t play any games with me
(แอ็นด ลัฝ ด้อนท์ พเล เอนอิ เกม วิฑ มี)
Anymore like she did before
(แอนนี่มอ ไลค ชี ดิด บิโฟ)
The world won’t wait, so I better shake
(เดอะ เวิลด ว็อนท เวท , โซ ไอ เบทเทอะ เฌค)
That thing right out there through the door
(แดท ธิง ไรท เอ้า แดร์ ธรู เดอะ โด)
Hell, I still love you, New York
(เฮ็ล , ไอ ซทิล ลัฝ ยู , นยู ยอค)

Found myself a picture that would fit in the folds
(เฟานด ไมเซลฟ อะ พีคเชอะ แดท เวิด ฟิท อิน เดอะ โฟลด)
Of my wallet and it stayed pretty good
(อ็อฝ มาย วอลเล็ท แอ็นด ดิท ซเท พรีททิ เกิด)
Still amazed I didn’t lose it on the roof of the place
(ซทิล อะเมส ดาย ดิ๊นอิน ลูส อิท ออน เดอะ รูฟ อ็อฝ เดอะ พเลซ)
When I was drunk and I was thinking of you
(ฮเว็น นาย วอส ดรังค แอ็นด ดาย วอส ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Every day the children they were singing their tune
(เอฝริ เด เดอะ ชีลดเร็น เฑ เวอ ซิงกิง แด ทยูน)
Out on the streets and you could hear from inside
(เอ้า ออน เดอะ ซทรีท แซน ยู เคิด เฮีย ฟร็อม อีนไซด)
Used to take the subway up to Houston and 3rd
(ยูซ ทู เทค เดอะ ซับเว อัพ ทู ฮูซตัน แอ็นด 3rd)
I would wait for you and I’d try to hide
(ไอ เวิด เวท ฟอ ยู แอ็นด อาย ทไร ทู ไฮด)

And love won’t play any games with you
(แอ็นด ลัฝ ว็อนท พเล เอนอิ เกม วิฑ ยู)
Anymore if you don’t want it to
(แอนนี่มอ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู)
The world won’t wait and I watched you shake
(เดอะ เวิลด ว็อนท เวท แอ็นด ดาย ว็อช ยู เฌค)
But honey, I don’t blame you
(บัท ฮันอิ , ไอ ด้อนท์ บเลม ยู)
Hell, I still love you, New York
(เฮ็ล , ไอ ซทิล ลัฝ ยู , นยู ยอค)
Hell, I still love you, New York
(เฮ็ล , ไอ ซทิล ลัฝ ยู , นยู ยอค)
New York
(นยู ยอค)

I remember Christmas in the blistering cold
(ไอ ริเมมเบอะ ครีซมัซ ซิน เดอะ บิสเตอร์ลิง โคลด)
In a church on the upper west side
(อิน อะ เชิช ออน ดิ อัพเพอะ เว็ซท ไซด)
Babe, I stood their singing, I was holding your arm
(เบบ , ไอ ซทูด แด ซิงกิง , ไอ วอส โฮลดิง ยุร อาม)
You were holding my trust like a child
(ยู เวอ โฮลดิง มาย ทรัซท ไลค เก ไชล)
Found a lot of trouble out on Avenue B
(เฟานด อะ ล็อท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล เอ้า ออน แอฝอินยู บี)
But I tried to keep the overhead low
(บัท ไอ ทไร ทู คีพ ดิ โอเฝอะเฮด โล)
Farewell to the city and the love of my life
(แฟเวล ทู เดอะ ซีทอิ แอ็นด เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ)
At least we left before we had to go
(แอ็ท ลีซท วี เล็ฟท บิโฟ วี แฮ็ด ทู โก)

And love won’t play any games with you
(แอ็นด ลัฝ ว็อนท พเล เอนอิ เกม วิฑ ยู)
Anymore if you want ’em to
(แอนนี่มอ อิฟ ยู ว็อนท เอ็ม ทู)
So we better shake this old thing out the door
(โซ วี เบทเทอะ เฌค ดีซ โอลด ธิง เอ้า เดอะ โด)
I’ll always be thinkin’ of you
(อิล ออลเว บี ติ้งกิน อ็อฝ ยู)
I’ll always love you though New York
(อิล ออลเว ลัฝ ยู โธ นยู ยอค)
I’ll always love you though New York, New York, New York
(อิล ออลเว ลัฝ ยู โธ นยู ยอค , นยู ยอค , นยู ยอค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New York, New York คำอ่านไทย Ryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น