เนื้อเพลง Battlefield คำอ่านไทย Jordin Sparks

Don’t try to explain your mind
(ด้อนท์ ทไร ทู เอ็คซพเลน ยุร ไมนด)
I know what’s happening here
(ไอ โน ฮว็อท แฮพเพะนิง เฮียร)
One minute it’s love and
(วัน มินยูท อิทซ ลัฝ แอ็นด)
Suddenly it’s like a battlefield
(ซั๊ดเด้นลี่ อิทซ ไลค เก แบเดิลเฟียว)

One word turns into a
(วัน เวิด เทิน อีนทุ อะ)
Why is it the smallest things
(ฮไว อีส ซิท เดอะ สมองเลท ธิง)
That tear us down
(แดท เทีย อัซ เดาน)
My worlds nothing when you don’t
(มาย เวิลด นัธอิง ฮเว็น ยู ด้อนท์)
I’m not here without a shield
(แอม น็อท เฮียร วิเฑาท ดา ฌีลด)
Can’t go back now
(แค็นท โก แบ็ค เนา)

Both hands tied behind my back with nothing
(โบธ แฮ็นด ไท บิไฮนด มาย แบ็ค วิฑ นัธอิง)
Oh No
(โอ โน)
These times when we climb so fast to fall again
(ฑิส ไทม ฮเว็น วี คไลม โซ ฟัซท ทู ฟอล อะเกน)
Why we gotta fall for it now
(ฮไว วี กอททะ ฟอล ฟอ อิท เนา)

I never meant to start a war
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู ซทาท ดา วอ)
You know I never wanna hurt you
(ยู โน ไอ เนฝเออะ วอนนา เฮิท ยู)
Don’t even know what we’re fighting for
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮว็อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอ)
Why does love always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)
Why does love always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)
Why does love always feel like?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค)

Can’t swallow our pride
(แค็นท ซวอลโล เอ๊า พไรด)
Neither of us wanna raise that flag
(นีเฑอะไนเฑอะ อ็อฝ อัซ วอนนา เรส แดท ฟแล็ก)
MmmMmm
(อึม)
If we can’t surrender
(อิฟ วี แค็นท ซะเรนเดอะ)
Than we both gonna lose what we had
(แฑ็น วี โบธ กอนนะ ลูส ฮว็อท วี แฮ็ด)
Ohh Noo
(โอ้ นู)

Both hands tied behind my back with nothing [nothing]
(โบธ แฮ็นด ไท บิไฮนด มาย แบ็ค วิฑ นัธอิง [ นัธอิง ])
Ohh Noo
(โอ้ นู)
These times when we climb so fast to fall again
(ฑิส ไทม ฮเว็น วี คไลม โซ ฟัซท ทู ฟอล อะเกน)
I don’t wanna fall for it now
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟอล ฟอ อิท เนา)

I never meant to start a war
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู ซทาท ดา วอ)
You know I never wanna hurt you
(ยู โน ไอ เนฝเออะ วอนนา เฮิท ยู)
Don’t even know what we’re fighting for
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮว็อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอ)
Why does love always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)
Why does love always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)

Guess you betta go and gitta armor
(เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด กิ๊กดา อาเมอะ)
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
Get your armor
(เก็ท ยุร อาเมอะ)
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
I guess you betta go and gitta armor
(ไอ เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด กิ๊กดา อาเมอะ)
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
Get your armor
(เก็ท ยุร อาเมอะ)
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
I guess you betta go and gitta
(ไอ เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด กิ๊กดา)

We could pretend that we are friends tonight
(วี เคิด พริเทนด แดท วี อาร์ ฟเร็นด ทุไนท)
And in the morning we’d wake up
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง เว็ด เวค อัพ)
And we’d be alright
(แอ็นด เว็ด บี ออลไร๊ท)
Cuz’ baby we don’t have to fight
(คัซ เบบิ วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไฟท)
And I don’t want this love to feel
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ลัฝ ทู ฟีล)

Like a battlefield.
(ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)
Why does always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)

Guess you betta go and get your armor.
(เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด เก็ท ยุร อาเมอะ)

I never meant to start a war. [start a war]
(ไอ เนฝเออะ เม็นท ทู ซทาท ดา วอ [ ซทาท ดา วอ ])
You know I never wanna hurt you.
(ยู โน ไอ เนฝเออะ วอนนา เฮิท ยู)
Don’t even know what we’re fighting for.
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮว็อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอ)
[what are we fighting for]
([ ฮว็อท อาร์ วี ไฟท์ดิง ฟอ ])
Why does love always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)
Why does love always feel like a battlefield?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค เก แบเดิลเฟียว)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)

Guess you betta go and getta your armor.
(เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด แกดดา ยุร อาเมอะ)
[Guess you betta go and getta your armor.]
([ เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด แกดดา ยุร อาเมอะ ])
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
Get your armor
(เก็ท ยุร อาเมอะ)
[Yeah yeah]
([ เย่ เย่ ])
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
I guess you betta go and gitta armor
(ไอ เก็ซ ยู แบทดา โก แอ็นด กิ๊กดา อาเมอะ)
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
Get your armor
(เก็ท ยุร อาเมอะ)
[Get your armor]
([ เก็ท ยุร อาเมอะ ])
Why does love always feel like?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค)

Why does love always feel like?
(ฮไว โด ลัฝ ออลเว ฟีล ไลค)
A battlefield. A battlefield.
(อะ แบเดิลเฟียว อะ แบเดิลเฟียว)

I never meant
(ไอ เนฝเออะ เม็นท)
To start a war
(ทู ซทาท ดา วอ)
Don’t even know
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน)
What we’re fighting for
(ฮว็อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอ)

I never meant
(ไอ เนฝเออะ เม็นท)
To start a war
(ทู ซทาท ดา วอ)
Don’t even know
(ด้อนท์ อีเฝ็น โน)
What we’re fighting for
(ฮว็อท เวีย ไฟท์ดิง ฟอ)

[Yeah]
([ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Battlefield คำอ่านไทย Jordin Sparks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น