เนื้อเพลง Jeremy คำอ่านไทย Pearl Jam

At Home Drawing Pictures Of Mountain Tops With Him On Top
(แอ็ท โฮม ดรออิง พีคเชอะ อ็อฝ เมานทิน ท็อพ วิฑ ฮิม ออน ท็อพ)
Lemon Yellow Sun Arms Raised In A V
(เลมอัน เยลโล ซัน อาม เรส อิน อะ วี)
And The Dead Lay In Pools Of Maroon Below
(แอ็นด เดอะ เด็ด เล อิน พูล อ็อฝ มะรูน บิโล)

Daddy Didn’t Give Attention Oh To The Fact That Mommy Didn’t Care
(แดดดิ ดิ๊นอิน กิฝ แอ็ทเทนฌัน โอ ทู เดอะ แฟ็คท แดท มอมมิ ดิ๊นอิน แค)
King Jeremy The Wicked Oh Ruled His World
(คิง เจเรมี่ เดอะ วิค โอ รูล ฮิส เวิลด)
Jeremy Spoke In Class Today X2
(เจเรมี่ ซโพค อิน คลาซ ทุเด X2)

Clearly How I Remember Picking On The Boy
(คเลียลิ เฮา ไอ ริเมมเบอะ พีคคิงส ออน เดอะ บอย)
Seemed A Harmless Little F*ck Ooh But We Unleashed A Lion
(ซีมี อะ ฮามเล็ซ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck อู้ บัท วี อันลีฌ อะ ไลอัน)
Gnashed His Teeth And Bit The Recess Lady’s Breast
(แน็ฌ ฮิส ทีท แอ็นด บิท เดอะ ริเซซ เลดิ บเร็ซท)
How Could I Forget And He Hit Me With A Surprise Left
(เฮา เคิด ดาย เฟาะเกท แอ็นด ฮี ฮิท มี วิฑ อะ เซิพไรส เล็ฟท)
My Jaw Left Hurting Ooh Dropped Wide Open
(มาย จอ เล็ฟท เฮอดิง อู้ ดร็อพ ไวด โอเพ็น)
Just Like The Day Oh Like The Day I Heard
(จัซท ไลค เดอะ เด โอ ไลค เดอะ เด ไอ เฮิด)

Daddy Didn’t Give Affection No And The Boy Was Something Mommy Wouldn’t Wear
(แดดดิ ดิ๊นอิน กิฝ แอ็ฟเฟคฌัน โน แอ็นด เดอะ บอย วอส ซัมติง มอมมิ วูดดึ่น แว)
King Jeremy The Wicked Oh Ruled His World
(คิง เจเรมี่ เดอะ วิค โอ รูล ฮิส เวิลด)
Jeremy Spoke In Class Today X3
(เจเรมี่ ซโพค อิน คลาซ ทุเด X3)

Who X14
(ฮู X14)

Try To Forget This Try To Forget This
(ทไร ทู เฟาะเกท ดีซ ทไร ทู เฟาะเกท ดีซ)
Try To Erase This Try To Erase This
(ทไร ทู อิเรซ ดีซ ทไร ทู อิเรซ ดีซ)
From The Blackboard
(ฟร็อม เดอะ บแล็คโบด)

Jeremy Spoke In Class Today X2
(เจเรมี่ ซโพค อิน คลาซ ทุเด X2)
Jeremy Spoke In Spoke In X2
(เจเรมี่ ซโพค อิน ซโพค อิน X2)
Jeremy Spoke In Class Today
(เจเรมี่ ซโพค อิน คลาซ ทุเด)

Who X29
(ฮู X29)

Woohh Spoke In Spoke In Spoke In Spoke In
(วู ซโพค อิน ซโพค อิน ซโพค อิน ซโพค อิน)
Woohh X2
(วู X2)
I X11 Yeah
(ไอ X11 เย่)
Uh Huh X4
(อา ฮู X4)
Yeah
(เย่)
Uh Huh X10
(อา ฮู X10)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jeremy คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น